Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEWIEDZIOŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Analiza zatruć lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy u pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Toksykologii w Lublinie w latach 1995 - 2001.
Tytuł angielski: Cardiovascular drugs poisoning in the elderly patients treated in the Province Poisoning Centre in Lublin in the years 1995 - 2001.
Autorzy: Lewandowska-Stanek Hanna, Gołacka Ewa, Niewiedzioł Marek
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.336-338, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była retrospektywna analiza zatruć lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy (T46 wg ICD 10) u pacjentów powyżej 59 roku życia hospitalizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Toksykologii w Lublinie w latach 1995 - 2001. W tym czasie hospitalizowano 288 osób mających nie mniej niż 60 lat. W grupie pacjentów nie zatrutych lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy (272 chorych) zatrucia przypadkowe wystąpiły u 54 osób (19,8 proc.), zgony u 20 osób (7,3 proc.). Zatrucia lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo-naczyniowy wystąpiły u 16 pacjentów (5,5 proc), 11 kobiet i 5 mężczyzn. W tej grupie (1 zatrucie przypadkowe), wystąpiły trzy zgony (18,7 proc.). Rodzaj użytych leków był bardzo różny (pochodne naparstnicy, leki hipotensyjne, rozszerzającej naczynia wieńcowe). Występowały również zatrucia wielolekowe. Większość pacjentów chorowała na nadciśnienie tętnicze. Po konsultacji psychiatrycznej u trzech osób rozpoznano depresję. W wyniku analizy tych przypadków można stwierdzić, że zatrucia lekami pierwotnie działającymi na układ sercowo naczyniowy u osób powyżej 60 roku życia nie są częstymi zatruciami i stanowią różnorodną grupę pod względem użytych leków. U znaczącej liczby chorych rozpoznano depresję, i znacznie częściej niż w pozostałej grupie pacjentów toksykologicznych wystąpił zgon.

  Streszczenie angielskie: The aim of our research was retrospective analysis of posining with cardiovascular drugs (T46 according to ICD 10 classification) in patients over 59 years old, hospitalized in Province Poisoning Centre in Lublin, in the period from 1995 to 2001. There were hospitalized 288 patients at this time age, over 59 years old, Among this 16 persons were poisoned with cardiovascular drugs (one accidental and 15 suicidal intoxications), and 3 of them died. Different kinds of cardiovascular medications were used eg. digoxin, nitrates, hypoensive drugs (as single and multiplied drug poisnonigs). At 3 of the patients depression was diagnosed.

  stosując format: