Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIESZPOREK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej - opis przypadku, trudności diagnostyczne.
Tytuł angielski: Acute renal failure in a patient with disseminated intravascular coagulation accomapnied by acute promielocytic leukaemia - case report, diagnostic difficulties.
Autorzy: Chudek Jerzy, Kopera Małgorzata, Kokot Franciszek, Nieszporek Teresa, Witkowicz Joanna, Hołowiecki Jerzy
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.61-62, bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku 24-letniej chorej z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej (APL). Typowy dla APL obraz DIC został zdominowany przez objawy wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i ostrej niewydolności oddechowej, co wobec nieobecności blastów we krwi obwodowej utrudniło postawienie rozpoznania i opóźniło wdrożenie leczenia białaczki.

  Streszczenie angielskie: A 24-years old female patient with acute renal failure and disseminated intravascular coagulation (DIC) acompanied by abute promielocytic leukaemia (APL) is described. The typical for APL features of DIC was dominated by signs of shock, acute renal failure and acute respiratory failure. The absence of blast in peripheral blood was the reason of diagnostic difficulties and delayed treatment of leukaemia.


  2/2

  Tytuł oryginału: Resorpcja masywnych zwapnień tkanek miękkich po subtotalnej paratyreoidektomii u chorego z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Resolution of massive soft tissue calcifications after subtotal parathyreoidectomy in haemodialysed patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Piecha Grzegorz, Marcinkowski Wojciech, Nieszporek Teresa, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.193-196, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 55-letniego chorego na przewlekłą niewydolność nerek leczonego od 10 lat powtarzanymi hemodializami, u którego stwierdzono zaawansowaną wtórną nadczynność przytarczyc. Leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D doprowadziło do nasilenia hiperfosfatemii i wtórnie do powstania masywnych zwapnień tkanek miękkich. Pourazowe złamanie lewej kości udowej i unieruchomienie chorego doprowadziło do hiperkalcemii opornej na leczenie zachowawcze. Dopiero subtotalna paratyreoidektomia umożliwiła normalizację kalcemii a w 12 miesięcy po zabiegu stwierdzono prawie całkowitą resorpcję zwapnień.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55 year old haemodialysed patient with chronic renal failure and advanced secondary hyperparathyroidism is described. Treatment with active viatmin D metabolites accelerated hyperfosfataemia which caused massive soft tissue calcifications. After immobilization due to posttraumatic femoral bone fracture hypercalcaemia resistant to pharmacological treatment was revealed. Normocalcaemia was achieved after subtotal parathyroidectomy and 12 months later nearly complete resolution of soft tissue calcifications was observed.

  stosując format: