Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEDZIELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Fizjopatologia trąbki słuchowej
Autorzy: Niedzielska Grażyna
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.74-76 - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/16

  Tytuł oryginału: Zachowanie się rezonansu nosowego u dzieci z niewydolnością podniebienno-gardłową
  Autorzy: Niedzielska Grażyna
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.116-118, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/16

  Tytuł oryginału: Problemy chrypki u dzieci : postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
  Autorzy: Niedzielska Grażyna
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.148-150, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/16

  Tytuł oryginału: Gruźlica migdałka gardłowego i ucha środkowego u 6-letniego dziecka.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the adenoids and the middle ear in 6-year-old child.
  Autorzy: Kusa Wanda, Niedzielska Grażyna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.171-172, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek pierwotnej gruźlicy migdałka i ucha środkowego u 6-letniej dziewczynki. Zastosowano leczenie operacyjne. Badanie histopatologiczne migdałka i ziarniny z ucha wykazało obecność ziarniny gruźliczopodobnej. Również próba Rt23 była dodatnia. Dziecko skierowano do dalszego leczenia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.

  Streszczenie angielskie: The authors report a rare case of 6-year-old girl with primary tuberculosis of the adenoids and middle ear. This child was operated on. Histopathological examination indicated pseudotuberculous granulation tissue; it was also Rt23 positive. Further medical treatment was continued at the Institute for Tuberculosis and the Lung Disease in Rabka.


  5/16

  Tytuł oryginału: Gruczolakotorbielak podniebienia twardego na przykładzie jednego przypadku i omówienia przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Cystadenoma of the hard palate on the example of one case and literature review.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.123-127, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek gruczolakotorbielaka, rzadkiego łagodnego nowotworu nabłonkowego ślinianki u 52-letniej kobiety. Guz był zlokalizowany w błonie śluzowej na podniebieniu twardym. Po wyłuszczeniu nowotworu nie stwierdzono wznowy w 5-letnim okresie obserwacji. Na podstawie piśmiennictwa omówiono budowę histologiczną guza, epidemiologię oraz diagnostykę różnicową gruczolakotorbielaków.

  Streszczenie angielskie: A case of a cystadenoma, a rare benign epithalial neoplasm of the salivary gland, is presented in a 52 year old female. The tumour was localized within the oral mucosa on the hard palate. After enucleation no recurrence was observed during a 5 year follow-up. We present the histology, epidemiology and differential diagnostics of the cystadenoma on the basis of the literature.


  6/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Powszechne przesiewowe badania słuchu noworodków - systematyczny, jakościowy przegląd piśmiennictwa].
  Autorzy: Niedzielska Grażyna
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.56, bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. JAMA 2001; 286 : 2000-2010
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/16

  Tytuł oryginału: Ocena obrażeń doznanych przez dzieci w wyniku wypadków komunikacyjnych
  Autorzy: Borgiel-Marek Halina, Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Drugacz Jan, Niedzielska Iwona
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.324-329, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  8/16

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe - wskazania szczególne.
  Tytuł angielski: New antiepileptic drugs - specific indications.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Pilip Sławomir, Niedzielska Krystyna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.769-771, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy wskazują kilka szczególnych zastosowań nowych leków przeciwpadaczkowych: okskarbazepiny, lamotryginy, wigabatryny, tiagabiny, gabapentyny, topiramatu i felbamatu. Dotyczą one głównie osób w wieku dojrzewania, pacjentów w wieku podeszłym oraz kobiet w okresie prokrescji. Ustalenie takich szczególnych wskazań wydaje się być bardzo istotne w świetle zarówno problemów klinicznych, jaki faramkoekonomicznych.

  Streszczenie angielskie: The authors point to some specific indications for new antiepileptic drugs. These drugs may be successfully used in adolescents, elderly and pregnant women.


  9/16

  Tytuł oryginału: Necrotizing sialometaplasia w gruczołach ślinowych jamy ustnej - częsta przyczyna błędów diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Necrotizing sialometaplasia in the salivary glands of the oral cavity - a frequent cause of diagnostic error.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa, Borgiel-Marek Halina, Mazur Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.579-585, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Necrotizing sialometaplasia (NS) jest łagodnym procesem zapalnym gruczołów ślinowych zlokalizowanym najczęściej w błonie śluzowej jamy ustnej, po raz pierwszy opisanym w 1973 r. Często imituje nowotwory złośliwe. W pracy zanalizowano obraz kliniczny i morfologiczny pacjentów z NS. Szczególną uwagę zwrócono na przyczynypowstawania NS oraz trudności w diagnostyce klinicznej i histopatologicznej bedące przyczyną błędnych rozpoznań i nieprawidłowego leczenia.

  Streszczenie angielskie: Necrotizing sialometaplsaia is a benign inflammatory process of the salivary glands situated in the oral cavity, which was first discribed in 1973. It often imitates malignant neoplasms. In this study, the clinical and morphological picture of patients with NS has been analysed. Special attention has been paid to the aetiology of NS and to problems in the clinical and morphological diagnostics, which have been the caiuse of diagnostic error and inappropriate treatments.


  10/16

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe w monoterapii.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Niedzielska Krystyna, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.97-108, bibliogr. [45] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Monoterapia jest podstawową metodą leczenia padaczki. Około 70 proc. pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką uzyskuje dobrą kontrolą napadów po włączeniu jednego dobrze wybranego leku, a połowa tych, którzy nie zareagowali dobrze, uzyskuje dobry efekt przy zmianie pierwotnego leku przeciwpadaczkowego (LPP) na inny. Podstawową korzyścią monoterapii jest mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (również wynikających z interakcji dwóch LPP), łatwiejsza współpraca z pacjentem i dobór dawki, oraz mniejsze koszty leczenia. Jakkolwiek monoterapia lekami klasycznymi, jak karbamazepinem, kwas walproinowy, fenobarbital czy fenytoina daje dobre efekty leczenia, niektóre nowe LPP okazały się skuteczne w monoterapii alternatywnej, a nawet pierwotnej. Wiadomo powszechnie, że leki nowej generacji mają niezbyt nasilone objawy niepożądane przy prawidłowym wprowadzaniu leku. Podczas stosowania leków tej grupy nie obserwuje się upośledzenia zdolności poznawczych, zespołu policystycznych jajników, przyrostu masy ciała czy zaburzeń hormonalnych. Bardzo niewielkie są również interakcje farmakokinetyczne. W tej sytuacji leki nowej generacji, poza padaczką lekooporną, powinny być stosowanee w monoterapii padaczki nowo zdiagnozowanej oraz u osób, u których istnieją specjalne wskazania.

  Streszczenie angielskie: Monotherapy remains the mainstay for treatment of epilepsy. On average, approximately 70 p.c. of patients with newly diagnosed epilepsy have seizures effectively controlled with one appropriately selected antiepileptic drug (AED). Moreover, a significant proportion up to 50 p.c. of patients whose seizures are not effectively controlled by the initial AED treatment can be successfully managed by an alternative AED. The main benefits of monotherapy are less frequency of adversive effects, easier dosagee, better compliance and less cost of treatment. Monotherapy with classic AED is efficacious but new AED occur to be equally effective and are better tolerated. The very serious adverse events as impairment of concentration and attention, polycystic ovary syndrom, hormonal disturbances are not reported with new AED. They have also very small number of pharmacokinetic interactions with other AED. Beside refractory epilepsy new AED should be considered for treatment of new diagnosed epilepsy especially for children, elderly patients, woman in reproductive age etc.


  11/16

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu torbieli pierwotnych - keratocyst.
  Tytuł angielski: Difficulties in the diagnosis of keratocysts.
  Autorzy: Wziątek-Kuczmik Daria, Łangowska-Adamczyk Helena, Pająk Jacek, Borgiel-Marek Halina, Niedzielska Iwona
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.808-812, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza kliniczna i morfologiczna torbieli pierwotnych u 10 pacjentów leczonych w okresie 10 lat, tj. od 1987 do 1996 roku. Przedstawiono postępowanie rozpoznawcze i lecznicze. W diagnostyce histopatologicznej torbieli stosuje się głównie kryteria ŚOZ. W naszym materiale skorzystano również ze wskazówek diagnostycznych według Odella i Morgana. Odpowiednia konfiguracja nabłonka płaskiego torbieli z rogowaceniem, brak lub minimalne nacieki zapalne oraz obecność wysp nabłonka lub torbieli dodatkowych w ścianie to pełny obraz morfologiczny, który zaobserwowano tylko w 1,4 proc. wszystkich torbieli zębopochodnych. Z uwagi na wysoki współczynnik nawrotów i możliwość transformacji nowotworowej wskazane jest całkowite wyłuszczenie mieszka torbieli oraz zastosowanie metod wspomagających.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was a clinical and morphological analysis of keratocysts in 10 patients who were treated over 10 years, between 1987 and 1996. The diagnostics and treatment of keratocysts are presented. In the histological diagnosis of cysts. WHO criteria are dose amilny used. In our material we have also used the classification of Odell and Morgan. The full morphological picture of the keratocysts, which was observed in only 14 p.c. of all adontogenic cysts, comprises of an appropriate configuration of epithelium of the cyst, with keratinization, minimal or lack of inflammatory infiltration and the presence of epithelial islets or additional cysts in the wall. Because of the high frequency of recurrence and the possibility of neoplastic transformation, enucleation of the cysts and adjunctive treatment are indicated.


  12/16

  Tytuł oryginału: Personality features of children treated due to vocal nodules.
  Tytuł polski: Cechy osobowości dzieci leczonych z powodu guzków głosowych.
  Autorzy: Niedzielski Antoni, Niedzielska Grażyna, Gwizda Grażyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.53-57, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/16

  Tytuł oryginału: TEOAE after treatment of otitis media with effusion.
  Tytuł polski: Otoemisja akustyczna (TEOAE) po leczeniu efuzją wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
  Autorzy: Niedzielska Grażyna, Kątska Emilia
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.58-61, il., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/16

  Tytuł oryginału: The application of ultrasound contrast, 3D imaging and tissue harmonic imaging in the differential diagnosis of lymph nodes enlargement in children.
  Tytuł polski: Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących, obrazowania 3D oraz THI w diagnostyce różnicowej powiększonych węzłów chłonnych u dzieci.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Brodzisz Agnieszka, Piętka Magdalena, Obłoza Małgorzata, Niedzielska Grażyna, Kowlczyk Jerzy, Wieczorek Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.131-142, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Zdolność fonacyjna narządu głosu po leczeniu napromienianiem raka krtani : praca doktorska
  Autorzy: Toman Danuta, Niedzielska Grażyna (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra Patomorfologii Klinicznej w Lublinie], Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie]
  Źródło: 2002, [3], 129 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20856

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  16/16

  Tytuł oryginału: Stan słuchu uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej.
  Tytuł angielski: Hearing condition of seven-year-olds in primary school in Biała Podlaska.
  Autorzy: Szczepański Piotr, Niedzielska Grażyna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.199-202, bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: