Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEDZIÓŁKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne zawału serca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - problem mało znany.
Tytuł angielski: Thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction treated in the Anaesthesiology and Critical Care Unit - three case reports.
Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.541-543, bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Three patients with acute myocardial infarction complicated by cardiac arrest and resuscitation procedures who were treated with thrombolytic therapy in the Anaesthesiology and Critical Care Unit, are described. No bleeding complications were observed. The safety and efficacy of the use of thrombolysis in such patients are discussed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne pacjentów ze świeżym zawałem serca powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia ze skuteczną resuscytacją - ocena korzyści i ryzyka.
  Tytuł angielski: Thrombolytic therapy after successful cardiopulmonary resuscitation in acute myocardial infarction: risk-benefit analysis.
  Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.8C-12C, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o terapii trombolitycznej (TT) pacjentów ze świeżym zawałem serca (AMI) powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia (CA) oraz ocena korzyści i ryzyka TT u chorych hospitalizowanych w odziale anestezjologii i intensywnej terapii. Retrospektywna analiza objęła 133 chorych: 26 leczonych streptokinazą [grupa SK (+)] oraz 107, u których nie stosowano TT [grupa SK (-)]. Oceniano wpływ: wieku, płci, lokalizacji zawału, stopnia niewydolności krążenia wg Kimballa i Killipa, przebiegu akcji ratowniczej (czas od CA do podjęcia CPR i czas trwania CPR), postaci elektrokardiograficznej CA i miejsca, gdzie doszło do CA, na decyzję o zastosowaniu TT oraz przeżywalność w OAiIT chorych w obu grupach. Analizowano również występowanie i przebieg powikłań krwotocznych leczenia w obu grupach. Do TT kwalifikowano istotnie częściej osoby do 50 roku życia (p 0,005), rzadziej zaś powyżej 70 roku życia (NS). Rzadziej kwalifikowano również kobiety (NS). TT podejmowano częściej u osób z IV klasy Kimballa - Killpa, u pacjentów, u których ściśle określomo czas od CA do podjęcia CPR (p 0,005), jak i u których czas CPR nie przekraczał 15 minut (p 0,025), a także u chorych po CA w postaci migotania komór (VF)(p 0,05). Przeżycie w grupie SK (+) było wyższe niż w grupie SK (-) (61,5 proc. vs 40,2 proc., p 0,05). Poprawę przeżycia w grupie SK (+) stwierdzono u chorych do 66 roku życia, nie przeżył zaś żaden pacjent z tej grupy po 70 roku życia. Obserwowano również istotną poprawę przeżycia u chorych w IV klasie Kimballa - Killpa...

  Streszczenie angielskie: In this retrospective study we analysed decision-making process, risk and benefits of thrombolytic therapy (TT) in the acute myocardial infarction patients after successful cardiopulmonary resuscitation (CPR). Patients were allocated to two groups: 26 who received streptokinase (SK [+]) and 107 who did not (SK [-]). We have analyzed effects of: relationship between age, sex, infarction site, Kimball-Killip cardiac failure scale, time from cardiac arrest (CA) to beginning of CPR, duration of CPR, ECG recording during CA and place of CA in the decision-making process concerning TT, survival rate and frequency of haemorrhagic complications. TT was started more frequently in patients younger than 50 (p 0.005), Kimball-Killip class IV, precisely defined time from cardiac arrest (CA) to beginning of CPR (p 0.005), when CPR lasted nor longer than 15 min (p 0.025) and in ventricular fibrillation CA (p 0.05). Survival rate in the SK [+] group was higher (61.5 vs. 40.2 p.c., p 0.05). All patients older than 70 died. Survival rate was higher in the Kimball-Killip class IV patients (p 0.005), ventricular fibrillation-related CA (p 0.05) and out-hospital CA (p 0.05). We found a higher incidence of haemorrhagic complications in the SK [+] group (19.2 vs. 0.9, p 0.0005). We conclude that TT was beneficial in younger patients and can be used even during cardiogenic shock; risk-benefit ratio regarding haemorrhagic complications favoured TT.

  stosując format: