Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEDŹWIEDŹ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ostry zespół kanału nadgarstka po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej - ocena odległych wyników leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną.
Tytuł angielski: Acute carpal tunnel syndrome after distal radius fractures - long term results of surgical treatment with decompression and external fixator application.
Autorzy: Brske Jerzy, Niedźwiedź Zygmunt, Bednarski Marek, Żyluk Andrzej
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostry zespół kanału nadgarstka (zkn) jest rzadko opisywanym powikłaniem złamania nasady dalszej kości promieniowej (ndkp). W pracy analizowano przyczyny wywołujące ostry zkn po złamaniach ndkp i oceniono odległe wyniki leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną. Spośród 128 chorych ze złamanaiem ndkp leczonych w klinice u 11 (9 proc.) wystąpił ostry zkn wymagajacy dekompresji nerwu pośrodkowego. Rozpoznanaie zespołu stawiano na podstawie objawów klinicznych: bólu i zaburzeń czucia w obrębie trzech odpromieniowych palców. Wyniki odległe oceniano średnio po 11 miesiącach od operacji. Stwierdzono, że na powstawanie ostrego zkn może mieć wpływ rodzaj złamania (z przemieszczeniem, wieloodłamowe) oraz sposób jego leczenia (znieczulenie miejscowe "do przełomu", kilkakrotne repozycje, unieruchomienie w zgięciu dłoniowym nadgarstka). Wyniki odległe: u wszystkich chorych ustąpił ból spoczynkowy, rozdzielczość czucia wróciła do normy; czucie lekkiego dotyku było prawidłowe u 9 i lekko osłabione u 2 osób. Test Phalena i objaw Tinela były ujemne u wszystkich chorych. Siła chwytu globalnego wynosiła od 17 do 120 kg (średnio 38 kg). W skali Gartlanda-Warleya uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 3 dobre i 3 zadowalające. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że wczesne rozpoznanie ostrego zkn oraz leczenie jednoczasową dekompresją kanału nadgarstka i stabilizacją zewnętrzną złamania prowadzi do szybkiego ustąpienia dolegliwości i zapobiega utrwaleniu się objawów uciskowych.

  Streszczenie angielskie: Acute Carpal Tunnel Syndrome (ACTS) is a relatively rare sequel of diastal fractures of the radius. This paper is an analysis of the causes of ACTS and long-term results of treatment by surgical decompression combined with use of external fixators. Out of 128 patients with distal radius fractures treated in our department 11 cases required surgical treatment because of ACTS. Fractures were classified according to the AO classification as C2 and C3. CTSA was diagnosed basing on typical clinical sign: pain nubness over the radical three and a half fingers. All pataients were treated surgically by reduction of the fracture external fixation and decompression of the median nerve, all performed simultaneously. The results were assessed within 11 months (on average) postopertively. It was found that ACTS depends on the severity of the fracture (comminuted, dislocated) and on method of treatament (local anaesthesia, multiple reductions, Cottoon-Loder position). Long term results: pain was absent the two-point discrimination test was within norm, light sensation was within norm in 9 cases and slightly decreased in 2 cases. There were no positive Phalen tests and no Tinel sings. Grip strengh raged from 17 to 120 kg (mean 38 kg). According to Gartland-verley classification 5 excellent, 3 good, and 3 acceptable results were obtained. This indicates that early recognition and prompt treatament by surgical decompression and external fixation results in significant improvement of symptoms and prevents persistence of symptoms.


  2/2

  Tytuł oryginału: Leczenie śródstawowych złamań nasady dalszej kości promieniowej stabilizacją zewnętrzną promieniowo-promieniową - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: The treatment of intra-articular distal radius fractures by the external radio-radial fixation: a study of two cases.
  Autorzy: Brske Jerzy, Niedźwiedź Zygmunt
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.633-637, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono dwa przypadki śródstawowych złamań nasady dalszej kości promieniowej leczone z dobrym skutkiem metodą stabilizacji zewnętrznej promieniowo-promieniowej. Opisano technikę zabiegu. Zaletą metody jest dobra stabilizacja odłamów oraz możliwość podjęcia szybkich ruchów nadgarstka, a wskazaniem do jej stosowania są złamania nasady dalszej kości promieniowej typu A3, C2 i C3 wg klasyfikacji AO.

  Streszczenie angielskie: The paper presents two cases of the intra-articular distal radius fractures treated with good results by external radio-radial fixation. Techniques of the method are discussed. The adventages of the method are good stability and early function of the wirst after treatment. The indication for this method is distal radius fractures typ A3, C2 and C3 according the AO classification.

  stosując format: