Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEBRÓJ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wiedza normatywna estetyki: nauka, sztuka i etyka pielęgniarska.
Autorzy: Niebrój Lesław
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.8-10
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Nie-reprodukcyjne (terapeutyczne) klonowanie człowieka: od zwalczania chorób do doskonalenia ludzkości?
  Tytuł angielski: Non-reproductive (therapeutic) human cloning: from the treatment of an illness to the improvement of humankind?
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.41-46, sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reprodukcję przez klonowanie osiągnięto na drodze przeniesienia materiału genetycznego najpierw z komórek zarodka, a następnie także dorosłych zwierząt do pozbawionych jąder komórkowych oocytów. Z wykorzystaniem tej samej procedury., przynajmniej teoretycznie, można by reprodukcyjnie klonować także człowieka. Jakkolwiek metoda ta wciąż jest na tyle daleka od doskonałości, by stosować ją na człowieku, od samego początku spotkała się z gwałtownym potępieniem. Nową erę w badaniach otwarło jednak tzw. nie-reprodukcyjne - terapeutyczne klonowanie, przeprowadzane w celu uzyskania autologicznych zarodkowych komórek macierzystych i materiału do transplantacji. Techniki tego typu mogą się wkrótce stać źródłem komórek i tkanek potrzebnych do leczenia różnorodnych chorób uwarunkowanych brakiem lub dysfunkcją określonych narządów czy tkanek. Niniejszy artykuł podejmuje dyskusję dotyczącą etyczności tego typu zabiegów, w szczególności związaną z faktem, że (1) uzyskane na drodze klonowania zarodki są następnie niszczone w celu pobrania odpowiedniego materiału oraz, (2) iż techniki takie mogą prowadzić do odrodzenia idei znanych z tzw. "utopijnej eugeniki".


  3/11

  Tytuł oryginału: Zmiany społeczne jako zmiany etosów.
  Tytuł angielski: Social changes as transformation of ethos.
  Autorzy: Niebrój Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.9-18, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  4/11

  Tytuł oryginału: Teologia i etyka medyczna: źródła polskiego kodeksu etyki lekarskiej.
  Tytuł angielski: Theology amd medical ethics: exploring the foundation of polish medical ethics code.
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.47-59, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/11

  Tytuł oryginału: Promocja zdrowia: nowy totalitaryzm?
  Tytuł angielski: Health promotion: a new totalitarianism?
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.71-77, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  6/11

  Tytuł oryginału: Etyka prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: The nursing documentation: some ethical considerations.
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.209-213, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/11

  Tytuł oryginału: Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży licealnej: rodzina, szkoła, społeczność lokalna.
  Tytuł angielski: Promotion of physical, activity among of secondary school students: family, school, and local community.
  Autorzy: Dubowska Ada, Niebrój Lesław, Kopacz Urszula, Jadamus-Niebrój Danuta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.219-224, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/11

  Tytuł oryginału: Is the normal content of sulfhydryl groups attributable to sparing from dystrophic pathology in dystrophin-deficient muscles?
  Autorzy: Niebrój-Dobosz Irena, Fidziańska Anna, Glinka Zofia, Hausmanowa-Petrusewicz Irena
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.143-150, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Deficiency of dystrophin in skeletal muscles is supposed to be responsible for all the symptoms associated with Duchenne dystrophy (DMD) and Becker dystrophy (BMD). The dystrophin-deficient mdx mice, however, are clinically almost asymptomatic. Hence, other factor(s) might be responsible for the muscle pathology in DMD and BDM. As sulfhydryl groups are involved in mainatining the structure of membranes and the protein-phospholipid interactions, total, protein-bound and free sulfhydryl groups (-SH) in DMD, BMD, limb-girdle dystrophy (LGMD) and the mdx mice muscles have been determined. A significant decrease of total and protein-bound - SH groups content and an increased proportion of free - SH groups in DMD and BMD was found. In LGMD the changes of total and protein-bound - SH groups content were less expressed. In the mdx mice muscles te content of - SH groups was generally normal, only a higher than normal proportion of free - SH groups content in old and senile animals, especially in their diaphragm, was present. To test the sercolemmal integrity, albumin/creatine kinase (CK) influx/efflux was determined. In early stages of DMD and BMD the albumin influx was increased. In advanced stages of these diseases albumin influx was not observed. In LGMD albumin penetration was present only in a few fibres. CK efflux in vitro was incrased both in early and advanced DMD cases. IN BMD adn LGMD CK efflux was increased only in early stages of the diseases. In mdx mice an increased influx/efflux of albumin/CK was stated in adult animals. The changes persisted in the mdx mice an increased influx/efflux...


  9/11

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna jako przygotowanie pacjentów do podejmowania autonomicznej decyzji w procesie leczenia.
  Tytuł angielski: Health education as the way to preparing patients to undertaking informed consent in the therapeutic proces.
  Autorzy: Cabaj Marianna, Niebrój Lesław, Kaźmierczak Jadwiga
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.20-22, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Świadoma (zwana też: dobrowolną lub pełną) zgoda pacjenta stała się centralnym zagadnieniem współczesnej etyki medycznej w drugiej połowie dwudziestego wieku. Wydaje się oczywiste, że warunkiem sine qua non dla uzyskania takiej zgody jest posiadanie przez pacjentów adekwatnej wiedzy o istocie i konsekwencjach danej akcji terapeutycznej lub pielęgnacyjnej. Głównym celem niniejszej pracy jest zwróćenie uwagi na rolę jaką może odegrać edukacja zdrowotna w przygotowaniu pacjentów do podejmowania świadomej zgody, lub - precyzyjniej - dokonywania świadomego wyboru wśród różnych, alternatywnych metod terapeutycznych, które proponowane są pacjentom przez lekarzy i pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: Informed (also known as: voluntary or full) consent emerged as a consept central to modern ethical ethics in the second half of 20th century. It seems obvious that the condition sine qua non to obtain such a patients' consent is their adequate konowledge about the essence and the important consequences of therapeutic or nursing action. The main aim of this paper is to indicate the role of health education in the preparing patients to informed consent or, better, to informed choose between different, alternative methods of treatment which are proposed to the patients by physicains and nurses.


  10/11

  Tytuł oryginału: Edukacja pro-ekologiczna jako element oświaty zdrowotnej (autorski pro-ekologiczny program nauczania chemii).
  Tytuł angielski: Pro-ecologial education as an element of health education (project of pro-ecological curriculum of chemistry in secondary school).
  Autorzy: Niebrój Lesław, Jadamus Celina, Kaźmierczak Jadwiga, Ludczak Hanna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.38-40, bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Jedną z najbardziej widocznych zmian w społeczeństwach świata ostatnich dziesięcioleci jest wzrastające zainteresowanie problematyką ekologiczną. Artykuł przedstawia zasadnicze treści edukacji zdrowotnej zawarte w autorskim (C. Jadamus) programie nauczania chemii w II klasie Liceum Ogólnokształcącego.

  Streszczenie angielskie: One of the most visible changes in societies in the last few decades is increasingly growing interest in the ecology. The paper describes main elements of the pro-ecological curriculum of chemistry (prepared by C. Jadamus) which are important in the health education of secondary school students.


  11/11

  Tytuł oryginału: Ocena systemu ochrony zdrowia: pluralizm koncepcji sprawiedliwości.
  Tytuł angielski: Evaluation of the health care system: pluralism of the conceptions of justice.
  Autorzy: Niebrój Lesław T.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.347-353, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mantra z Georgetown, stanowiąca swoiste credo pryncypializmu we współczesnej bioetyce, wprowadza w etykę medyczną dwie radykalnie nowe zasady: poszanowania pacjenta w procesie leczenia oraz sprawiedliwości. O ile pierwsza z nich, na gruncie skrajnego indywidualizmu postmodernistycznego, doczekała się gruntownych opracowań, stając się symbolem rewolucyjnego zerwania z etyką Hipokratejską, o tyle druga, akceptująca rolę i potrzeby wspólnoty, wciąż zdaje się czekać na odkrycie właściwej jej roli w etyce medycznej, w szczególny zaś sposób w odniesieniu do tych wszystkich zagadnień, które wiążą się z organizacją ochrony zdrowia w danym społeczeństwie. Krytyka postmodernizmu, pozwala orzekać o takim społeczeństwie już nie tylko jako o "nieuporządkowanym" zbiorze indywiduów, lecz wspólnocie wspólnot moralnych, prowadząc tym samym do redefinicji terminu "społeczeństwo pluralistyczne". Zakłada się istnienie wspólnot osób nie podzielających tych samych koncepcji racjonalności, zwłaszcza racjonalności systemów etycznych. Dokonanie zaś jakiejkolwiek oceny systemu ochrony zdrowia zakłada (formalnie, tj. w doborze kryteriów oceny, oraz merytorycznie, w samym jej sformułowaniu) zaakceptowanie określonej, jednej z możliwych, koncepcji etycznej, a zwłaszcza rozumienia sprawiedliwości. Artykuł zmierza do przedstawienia i sklasyfikowania tych koncepcji sprawiedliwości, które przywoływane sa do oceny systemów ochrony zdrowia na gruncie kultury euro-amerykańskiej. W zakończeniu wyprowadza się wnioski o charakterze praktycznym, z zakresu etyki stosowanej, podejmując ocenę polskiego systemu...

  Streszczenie angielskie: Georgetown Mantra, recognized as sui generis credo of the principalism in the contemporary bioethics, introduces two radically new principles into medical ethics: observance of the patient's autonomy during the therapeutic process, and justice. The first of them, on the ground of post-modernistic individualism, seems to be well elaborated. The second one, which put attention on the community and its rights, is still not enough present in the contemporary medical ethics and in particular in regard to all those problems which are related to social institutions of health care, their existence and work. As a result of the critic of the post-modernistic thought, the societies are recognized no more as sets of individuals, but rather as composed of different moral communities. In such a way is redefined the term "pluralistic society". The existence of communities of poeple, which do not share the same concept of rationality and the system of ethic norms is assumed. The evaluation of the health care system presumed (in the formal and essential way, i.e. methods of choosing criteria and use of them) acceptance of the particular ethical system, with its conception of justice. The main aim of the paper is to present and classified different understandings of justice, which are recalled to evaluate health care systems in the sphere of Euro-American culture. At the end some practical conclusions are drawn in regard to ethical evaluation of the Polish health care system.

  stosując format: