Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIŻANKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/19

  Tytuł oryginału: Tolerancja Asacardu**TM - aspiryny o kontrolowanym uwalnianiu w astmie aspirynowej.
  Tytuł angielski: Tolerability of Asacard**TM - controlled-release aspirin in aspirin-induced asthma.
  Autorzy: Bochenek Grażyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Vivet Phillippe, Gicquel Michel, Szczeklik Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.249-256, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Asacard**TM jest dojelitowym preparatem kwasu acetylosalicylowego składającym się z mikrokapsułek, co pozwala na powolne uwalnianie małych dawek leku bezpośrednio w jelicie cienkim. Dawka 162,5 mg Asacardu**TM, stosowana w profilaktyce chorób układu krążenia, jest wystarczająca do zablokowania syntezy tromboksanu przez płytki krwi w krążeniu wrotnym, a zarazem zbyt mała, by lek dotarł do krążenia systemowego i zahamował tworzenie prostacykliny i innych prostaglandyn. Wiadomo, iż w astmie aspirynowej skurcz oskrzeli jest wywołany zahamowaniem syntezy prostaglandyn i nadprodukcją leukotrienów cysteinylowych. Celem badania było sprawdzenie, czy Asacard**TM, jako preparat, który teoretycznie nie powinien blokować syntezy prostaglandyn w krążeniu systemowym, będzie dobrze tolerowany przez chorych z tą postacią astmy. Przeprowadzono badanie otwarte tolerancji trzech pojedynczych, wzrastających dawek Asacardu**TM u 10 chorych z potwierdzoną za pomocą doustnej próby prowokacyjnej nadwrażliwością na aspirynę (4 mężczyzn, 6 kobiet, średni wiek 40 lat). Na początku badania chorzy otrzymali 40 mg Asacardu**TM, a następnie przez 8 godzin, co 30 minut dokonywano pomiarów FEV1 oraz prowadzono obserwację objawów klinicznych. Spadek FEV1 ň 20 p.c. w porównaniu z wartością wyjściową sprzed podania leku, oznaczał reakcję dodatnią. Chorzy, którzy nie zareagowali na dawkę 40 mg, otrzymywali 75 Asacardu**TM 7 dni później. W razie braku reakcji podawano ostatnią dawkę leku 162,5 mg tydzień ...

  Streszczenie angielskie: Asacard**TM is a microcapsulated, controlled-release form of acetylsalicylic acid, which delivers very low but constant amount of the drug directly into the intestine. The dose 162.5 mg Asacard**TM, used in prevention of cardiovascular diseases, is thus sufficient to block platelets in the portal vein from synthesizing thromboxane but not high enough to enter the systemic circulation and block the formulation of prostacyclin and other prostaglandins. It is generally accepted that in aspirin-induced asthma (AIA) the bronchospasm is provoked by inhibition of prostaglandin synthesis with overproduction of cysteinyl leukotrienes. The ai of our study was to verify the hypothesis if Asacard**TM, as a form of aspirin, which theoretically does not block prostacycline synthesis in systematic circulation, would be well tolerated by patients with AIA. We thus studied in an open study the tolerability of three single, increasing doses of Asacard**TM in 10 patients with confirmed by oral challenge test aspirin intolerance (4 males, 6 females, mean age 40 years). Initially, the patients received 40 mg of AsacardTM and FEV1 and clinical symptoms were assessed every 30 minutes for 8 hours. A positive reaction was defined as a ň 20 p.c. decline in FEV1 from baseline. Patietns with negative reaction received 75 mg Asacard**TM 7 days later. In absence of the reaction, the last dose 162.5 mg was administered a week later. in 5 out of 10 patients studied, Asacard**TM given at single ...


  3/19

  Tytuł oryginału: Wartość badania plwociny indukowanej w chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Value of induced sputum analysis in respiratory diseases.
  Autorzy: Kania Aleksander, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.291-297, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/19

  Tytuł oryginału: Testing for aspirin hypersensitivity.
  Autorzy: Bochenek G., Niżankowska E[wa], Szczeklik A[ndrzej]
  Źródło: Allergy 2002: 57 (7) s.562-565, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/19

  Tytuł oryginału: Myocardial ischemia possibly mediated by cysteinyl leukotrienes.
  Autorzy: Szczeklik Andrew, Niżankowska Ewa, Mastalerz Lucyna, Bochenek Grażyna
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (3) s.572-573, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  6/19

  Tytuł oryginału: Leki antyleukotrienowe a zespół Churga i Strauss.
  Tytuł angielski: Antileukotriene drugs and Churg-Strauss syndrome.
  Autorzy: Mastalerz Lucyna, Świerczyńska Monika, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.173-176, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/19

  Tytuł oryginału: Dlaczego anty-IgE?
  Tytuł angielski: Why anti-IgE?
  Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopia - wrodzona, genetycznie uwarunkowana predyspozycja do synetzy swoistych przeciwciał IgE leży u podłoża tzw. chorób atopowych - astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Immunoglobulina E wywiera działanie biologiczne poprzez receptory o wysokim (FcîRI) i niskim (FcîRII) powinowactwie obecne na wielu komórkach ustroju. Regulacja syntezy IgE podlega nadrzędnej kontroli limfocytów T. Ze względu na narastającą częstość chorób atopowych poszukuje się, obok tradycyjnej, objawowej farmakoterapii - nowych metod leczenia przyczynowego. Dotychczas możliwości ingerencji w przyczynowe mechanizmy immunologiczne chorób atopowych stwarzała jedynie swoista immunoterapia. Nową alternatywę może stanowić humanizowane mysie przeciwciało monoklonalne antyIgE o nazwie farmakologicznej omalizumab (rhuMAb-E25). Lek wykazuje zdolność wiązania wolnych krążących cząsteczek IgE, blokując ich wiązanie z receptorem FcîRI oraz hamuje aktywację komórek zapalnych. Pierwsze próby zastosowania leku w badaniach randomizowanych, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, wskazują na skuteczność nowego leku u chorych z astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa. W ocenie skuteczności leczenia podaje się złagodzenie objawów chorobowych, efekt sterydooszczędzający, zmniejszenie zapotrzebowania na leki objawowe, poprawę jakości życia chorych. Jednocześnie lek jest dobrze tolerowany, z objawami ubocznymi zbliżonymi do placebo. Krótki czas obserwacji badań klinicznych wskazuje ...

  Streszczenie angielskie: Atopy - an inherited, genetically determined capacity to produce abnormal amounts of specific IgE - is the basic cause of the so-called atopic diseases - bronchial asthma, allergic rhinitis and allergic conjunctivitis. Immunoglobulin E expresses biological action through specific high affinity (FcîRI) and low affinity (FcîRII) presented on the surface of different cells. The regulation of IgE synthesis is controlled by T-lymphocytes. Due to the growing prevalence of atopic diseases, the new methods of causal treatment, apart from traditional ones, are explored. Up till now the only method influencing the immunological patomechanism of atopic diseases was specific immunotherapy. The new alternative may be the humanized murine monoclonal antibody anti-IgE (omalizumab, rhuMAb-E25). The drug binds to free IgE, reduces its level, blocks the binding of IgE to FcîRI receptor and downregulates the activation of inflammatory cells. First attempts at applying omalizumab in randomized double blind studies, indicate its efficacy both in adults and children with bronchial asthma or allergic rhinitis. The usefulness of the drug is associated with the improvement of clinical symptoms score, lung function tests and the quality of life, reduction of rescue medication, steroid-sparing effect. The drug is well tolerated, with side-effects similar to thoose of placebo. This novel promising therapy requires further follow-up monitoring as far as its efficacy and safety are concerned, ...


  8/19

  Tytuł oryginału: Leki przeciwalergiczne a ciąża.
  Tytuł angielski: Antiallergic drugs and pregnancy.
  Autorzy: Bochenek Grażyna, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.78-80, bibliogr. 17 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Astma i inne choroby alergiczne mogą sprawiać problelmy kobietom w ciąży. Szczególnie niekontrolowana astma może powodować powikłania zarówno u matki, jak i u płodu. Głównym celem leczenia tych chorób w czasie ciąży powinno być utrzymanie optymalnego stanu zdrowia matki oraz płodu. W przypadku astmy oskrzelowej najważniejsze jest aby nie dopuścić do zaostrzenia tej choroby, a tym samym do niedotlenienia płodu. Wprawdzie udowodniono, że mniej niż 5 proc. wad wrodzonych spowodowanych jest lekami, to jednak względy etyczne i metodyczne nie pozwalają na to, aby jakiś czas uznać za całkowicie bezpieczny w ciąży. Stąd też preferowane są leki starsze, dłużej stosowane, chętniej miejscowe i wziewne. W artykule omówiono poszczególne grupy leków antyalergicznych, oceniając ich bezpieczeństwo, ewentualne powikłania oraz zasady stosowania w okresie ciąży.

  Streszczenie angielskie: Asthma and other allergic diseases may trouble pregnant women. Especially, uncontrolled asthma may increase the risk of maternal and fetal pregnancy complications. The main goal of treatment during pregnancy should be the maintenance of optimal health status of mother and fetus. As concerns asthma, the most important is to prevent asthma exacerbations and result, fetal hypoxemia. Although only 5 p.c. of asthma and allergy medications have been proved teratogenic, no medication can be considered safe enough for use during pregnancy. Therefore, older drugs, with longer duration of usage are preffered, rather topical and inhaled forms. The paper discusses the safety of antiallergic medications for pregnant women and fetus as well as the rules of their prescription during pregnancy.


  9/19

  Tytuł oryginału: Choroby oczu u dzieci : kompedium diagnostyki i terapii
  Autorzy: Turno-Kręcicka Anna, Barć Anna, Kański Jacek J.
  Opracowanie edytorskie: Niżankowska M. Hanna (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, XXII, 352 s. : il., tab., 29 cm.
  Seria: Seria Podręczników Kańskiego
  Sygnatura GBL: 802,187

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/19

  Tytuł oryginału: Podręczny przewodnik leczenia uzależnienia od tytoniu dla lekarzy i pielęgniarek
  Opracowanie edytorskie: Gajewski Piotr (Oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Habrat Bogusław (oprac.), Niżankowska-Mogilnicka Ewa (oprac.), Torbicki Adam (oprac.), Zatoński Witold (oprac.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) supl. s.1-16, il.
  Sygnatura GBL: 312,921


  11/19

  Tytuł oryginału: Astma : zarys patofizjologii, zasady diagnostyki i leczenia
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Opracowanie edytorskie: Niżankowska-Mogilnicka Ewa (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 314 s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/19

  Tytuł oryginału: Ocena ocznego przepływu krwi w jaskrze
  Autorzy: Harris Alon
  Opracowanie edytorskie: Turno-Kręcicka Anna (tł.), Niżankowska Maria Hanna (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, 45 s. : il., bibliogr. s. 35-45, 20 cm. - Tyt. oryg. Ocular blood flow assessment in glaucoma
  Sygnatura GBL: 612,877

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/19

  Tytuł oryginału: Ocena okołotarczowego przepływu krwi u chorych na jaskrę za pomocą skaningowego przepływomierza laserowego.
  Tytuł angielski: Evaluation (analysis) peripapillary blood flow in glaucoma patients using scanning laser flowmetry.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Jamrozy-Witkowska Agnieszka, Asejczyk Magdalena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.201-206, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate capilllary blood flow and velocity in retinal peripapillary area in primary open angle glaucoma (POAG), normal tension glaucoma (NTG), pseudoexfoliation glaucoma (PEXG) and age matched control group (C) using scanning laser Doppler flowmetry (Heidelberg Retina Flowmeter). Material and method: One randomly selected eye of 17 POAG patients (mean age 59.3 ń 2.6), 18 NTG patients (mean age 56.4 ń 2.4), 17 PEXG patients (63.3 ń 2.8) and 15 healthy subjects (mean age 55.8 ń 3.8) underwent examiantion with scanning laser Doppler flowmetry. The measurements were performed at the superior and inferior temporal peripapillary retinal area. The measured parameters were capillary blood flow and velocity of the moving erythrocytes. Each imge was analysed using the program AFPIA. This software calculates the hemodynamic parameter flow of each pixel. Comparison of value obtained from patients and control participants were made using Student's t test. Results: Scanning laser Doppler flowmetry results showed a significant reduction in blood flow at the superior and inferior temporal peripapillary area in POAG and NTG patients compared to control group (p 0.04). The POAG and NTG patients had also significantly decreased velocity at the inferior temporal peripapillary retinal area compared to control group. No statistical difference was found between blood flow and velocity in POAG compared with NTG. When compared with the control participants, patients with PEXG showed significant decreases in the mean blood flow at the inferior temporal quadrant (p 0.05), while the differences...


  14/19

  Tytuł oryginału: Kostniak błony naczyniowej oka - podstawy rozpoznania i postępowanie okulistyczne.
  Tytuł angielski: Choroidal osteoma - diagnosis and ophthalmic management.
  Autorzy: Popiela Grażyna, Słowik Mirosław, Niżankowska Maria Hanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.271-275, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Two cases of the long term observation and clinical findings of choroidal osteoma are presented. Choroidal osteoma (choroidal osseous choristoma) is a very rare, benign, ossifying tumour of the choroid, which typically affects healthy young women. The etiology is unknown. Neovascularisation and haemorrhage is a frequent associated finding. Subretinal neovascularisationm, which tend to develop progressive visual loss, may be treated succesfully with argon or krypton laser photocoagulation.


  15/19

  Tytuł oryginału: Dzieje okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1812-2002.
  Tytuł angielski: History of university ophthalmology in Wrocław in 1812-2002 years.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Muzyka-Woźniak Maria, Oficjalska-Młyńczak Jolanta, Adamiec Joanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.302-306, 309, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the Department of Ophtalmology in Wrocław since 1812. Special attention is paid to following professors of ophthalmology and Directors of the University Eye Hospital: T. V. G. Benedict, A. T. Mitterdorf, R. Foerster, H. L. Cohn, H. Magnus, A. Groenouw, H. WIlbrand, W. Uhthoff, Th. Axenfeld, G. Lenz, A. Bielschowsky, W. Dieter, A. Bednarski, J. M. Grzędzielski, L. Hirschfeld, W. J. Kapuściński, S. Drozdowska, E. Ogielska, A. Huszcza, L. Baran, P. Hańczyc, M. H. Niżankowska.


  16/19

  Tytuł oryginału: A case of Churg-Strauss syndrome and montelukast therapy.
  Tytuł polski: Przypadek zespołu Churga-Strauss i leczenie montelukastem.
  Autorzy: Świerczyńska M., Mastalerz L., Niżankowska-Mogilnicka E.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.9, 11-12, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 28-letniego chorego z zespołem Churga-Strauss (Churg-Strauss syndrome, CSS), który pojawił się w trakcie leczenia montelukastem. Pacjent został przyjęty z powodu duszności astmatycznej, gorączki i kaszlu. Przy przyjęciu stwierdzono leukocytozę oraz eozynofilię. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono nacieki w górnych i środkowych polach płucnych. Biopsja oskrzela była prawidłowa. W popłuczynach pęcherzykowo-oskrzelowych wykazano Citobacter freundii. Ze względu na hipereozynofilię rozpatrywano wiele jej przyczyn, w tym również CSS, objawy nie spełniały jednak wszystkich kryterów diagnostycznych CSS. Ostatecznie rozpzonano astmę alergiczną oraz bakteryjne zapalenie płuc. Do leczenia włączono antybiotyki oraz steroidy doustne. Stan chorego uległa poprawie i nacieki płucne cofnęły się. Po wypisie dawki steroidów doustnych stopniowo zmniejszano, a następnie zamieniono na steroidy wziewne. Po 6 miesiącach od wypisu rozpoczęto leczenie montelukastem. W trakcie terapii tym lekiem stan chorego uległ pogorszeniu i pojawiły się objawy pozapłucne. Zespół Churga-Strauss potwierdzono przez biopsję zmian skórnych. Do leczenia włączono doustne steroidy z dobrym skutkiem. W dyskusji omówiono możliwe przyczyny coraz częstszego pojawiania się przypadków CSS w trakcie terapii lekami przewciwleukotrienowymi.


  17/19

  Tytuł oryginału: Jaskra : poradnik dla pacjentów : czy można uniknąć ślepoty?
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, [4], 59, [1] s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,073

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Objawy ze strony górnych dróg oddechowych w chorobach układowych.
  Tytuł angielski: Upper respiratory symptoms in systemic diseases.
  Autorzy: Świerczyńska Monika, Stręk Paweł, Składzień Jacek, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.24,26-28, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The signs and symptoms of upper respiratory tract pathology may often be the initial marker for an underlying systemic disease - a connective tissue disorder, granulomatous disease, hematological/oncological disease, nutritional or metabolic disorder, and others. It takes diligence and a high degree of suspicion for the physician to make the proper diagnosis. in this paper we focus on autoimmune disorders and granulomatous diseases characterised by frequent upper respiratory tract involvement.


  19/19

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne neuropatii wzrokowej Lebera u pacjentów z taką samą mutacją genową.
  Tytuł angielski: Clinical examination of Leber Hereditary Optic Neuropathy in patients with the same gene mutation.
  Autorzy: Chełstowska Joanna, Mroczek Katarzyna, Niebudek Dorota, Małecka-Idzikowska Alicja, Bartnik Ewa, Niżankowska Maria Hanna, Sąsiadek Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.777-779, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Neuropatia wzrokowa Lebera (Leber Hereditary Optic Neuropathy - LHON) jest bardzo rzadką chorobą dziedziczną. W obrazie klinicznym występuje obustronny zanik nerwów wzrokowych spowodowany degeneracją komórek zwojowych i aksonów. Etiologia schorzenia jest złożona. Obserwuje się pierwotną mutację mitochondrialnego DNA (mtDNA), jak również wtórne genetyczne lub pozagenetyczne zmiany. W pracy porównywano postać kliniczna LHON u pacjentów z taką samą mutacją mitochondrialną. Diagnostykę molekularną metodą PCR wykonano u 8 pacjentów z dwóch pokoleń badanej rodziny. W grupie znalazły się 2 kobiety podejrzane o nosicielstwo i 6 mężczyzn. U 3 mężczyzn rozpoznano LHON a 3 zakwalifikowano do grupy ryzyka. Pierwotna mitochondrialna mutacja 11778 mtDNA została potwierdzona u wszystkich przebadanych pacjentów z wyjątkiem syna mężczyzny chorująceg na LHON. Jest to zgodne z teoretycznymi założeniami dziedziczenia chorób mitochondrialnych.

  Streszczenie angielskie: Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON), which is a relatively rare disease, is an inherited form of bilateral atrophy of optic nerves. This atrophy is related to degeneration of retinal ganglion cells and optic nerve axons. The aetiology of this disease is complex and involves primary mutations of mitochondrial DNA, as well as secondary genetic and/or epigenetic changes. We compared to clinical course of LHON in the patients with identical mitochondrial mutations. The molecular PCR-diagnosis was performed in 8 patients, representing 2 generations of the tested family. The group included 2 women suspected of being carriers and 6 men, 3 of whom were diagnosed with LHON and 3 suspected of being at risk of LHON. The primary 11778 mtDNA mutation was diagnosed in all tested patients with one exception of the son of a male with LHON, which is in agreement with inheritance of mtDNA mutations.

  stosując format: