Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NEUMANN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Kwas hialuronowy i skóra.
  Tytuł angielski: Effects of hyaluronic acid on skin.
  Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara, Neumann Ewa, Bowszyc Jerzy
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.21-25, bibliogr. 16 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kwas hialuronowy jest glikozaminoglikanem i wchodzi w skład wielu tkanek i płynów ustrojowych, ale najwięcej bo 50 proc. jego ilości znajduje się w skórze. Bierze on udział w wielu procesach takich jak morfogeneza, unaczynienie, naprawa i utrzymanie integralności procesów w macierzy zewnątrzkomórkowej. Jednak obecnie nie ma oczywistego dowodu, że kwas hialuronowy jest odpowiedzią na pytania związane z procesem starzenia, odwodnienia skóry i innych defektów tkanki łącznej.

  Streszczenie angielskie: Hyaluronic acid is a glycosaminoglycan occurring in many tissues and body fluids, but most, i.e. 50 p.c. of its amount is in skin. Hyaluronic acid takes part in many processes, such as: morphogenesis, vascularization, repair and maintenance of integrity of processes in extracellular matrix. However, at present there is no obvious evidence that hyaluronic acid could dispel doubts related to aging, skin dehydration and other defects of the connective tissue.


  3/4

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Zapalenie małych naczyń skóry: choroba i objaw.
  Tytuł angielski: Cutaneous small-vessel vasculitis: a disease and a symptom.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Bohdanowicz Dorota, Bowszyc-Dmochowska Monika, Neumann Ewa
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.105-109, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie małych naczyń skóry obejmuje grupę zmian skórnych, dla których najbardziej charakterystycznym objawem klinicznym jest palpacyjnie wyczuwalna plamica. W badaniu histopatologicznym stwierdza się leukocytoplastyczne zaplenie żyłek zawłośniczkowych. Czynniki etiologiczne tej jednostki chorobowej nie są ostatecznie poznane. Przedstawione zostaną 2 przypadki leukocytoklastycznego zapalenia naczyń skóry skojarzone z zapaleniem wątroby typu C oraz z rakiem odoskrzelowym płaskonabłonkowym płuca.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous small-vasal cell vasculitis to a group of skin disorders characterised by palpable purpura as the most common clinical feature and leukocytoclastic vasculitis of postcapillary venules iv histopathological examination. The etiology of this dermatosis is not precisely defined. We present two cases of leukocytoclastic vasculitis: one associated with chronic hepatitis due to hepatitis C virus infection and the other coexistent with planoepithelial carcinoma of the lung.

  stosując format: