Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NERLEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Rynek wyrobów medycznych w Polsce.
Autorzy: Nerlewski Piotr T.
Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.16-17, il.
Sygnatura GBL: 313,534

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/6

  Tytuł oryginału: Lekarz rodzinny i jego pacjent w zmieniającym się otoczeniu.
  Autorzy: Nerlewski Piotr T.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.29-32, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/6

  Tytuł oryginału: Dane pacjenta wartością chronioną.
  Autorzy: Nerlewski Piotr T.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.33-35, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/6

  Tytuł oryginału: Ustawa o wyrobach medycznych, obrót wyrobami medycznymi - regulacje krajowe i międzynarodowe.
  Autorzy: Nerlewski Piotr Tadeusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.28-39, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów Unii Europejskiej wymusza kreaowanie polityki zdrowia publicznego w oparciu o nowoczesne metody podejmowania decyzji stworzenia instrumentów do czynnego włączenia społeczeństwa w ten proces. Spełnienie tych zadań wymaga rozwoju technologii informatycznych, wypracowania zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne populacji, nasilenia prewencji i działań z zakresu promocji zdrowia. Dotyczy to takich obszarów jak: bezpieczeństwo żywności, kosmetyki, substancje niebezpieczne, prekursory narkotyków, farmaceutyki i wyroby medyczne. Ustawa o wyrobach medycznych jest nowym aktem prawnym, który w znaczny sposób zmieni funkcjonowanie rynku wyrobów medycznych w naszym kraju. Ustawa, implementując odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej, znosi istniejący podział wyrobów medycznych na urządzenia medyczne, aparaturę medyczną i materiały medyczne, stawiając je w jednej grupie i pod jedną nazwą - wyroby medyczne (medical devices). Ustawa zapewni pełną partycypację w rynku wyrobów medycznych w krajach członkowskich UE dla polskich producentów i dystrybutorów tych wyrobów. Jednocześnie ustawa wprowadzi powszechnie akceptowane w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie standardy eksploatacji wyrobów medycznych, podnosząc poziom bezpieczeństwa stosowania technologii medycznych tak dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego. Wiąże się to z wprowadzeniem znacznych zmian dotyczących zarówno systemów jakości produkcji wyrobów medycznych, ich certyfikacji, nadzoru i rejestracji dla jednostek opieki zdrowotnej w naszym kraju.


  5/6

  Tytuł oryginału: Rola Internetu w systemach informatycznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Nerlewski Piotr T.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.35-38, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/6

  Tytuł oryginału: Rynek wyrobów medycznych w Polsce.
  Autorzy: Nerlewski Piotr T.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.4-20, il. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: