Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAWROCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Poród przedwczesny ukończony cięciem cesarskim.
Tytuł angielski: Preterm delivery by caesarean section.
Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kellas Sylwia, Chromy Grzegorz, Włoch Stanisław, Nawrocki Michał, Kossowski Piotr
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.477-480, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/11

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia powtórnego odwarstwienia siatkówki po usunięciu oleju silikonowego.
  Tytuł angielski: Results of management of retinal redetachment following silicone oil removal.
  Autorzy: Wesołek-Czernik Agata, Nawrocki Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.27-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Puropse: The assessment of anatomical and functional results in the treatment of retinal redetachment after sillicone oil removal (OR). Materials: Between November 1992 and October 1996 silicone oil was removed from 104 eyes (98 patients). Retinal redetachment occured in 11 eyes, mostly within 1 month after silicone oil removal. Method: Revitectomy with silicone oil tamponade was performed in all cases. Results: Retinal attachment was achieved in 8 cases (73 p.c.) postoperatively, but only three eyes achieved the same visual activity as before SOR. Functional results occured worse than previous SOR in other patients. Visual activity 1/60 or better was achieved in 6 cases. Conclusions: Our observations demonstrate that revitrectomy with silicone oil endotamponade is an effective treatment for retinal redetachment after SOR, even if functional results are not as good asanatomical.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie retinotomii w leczeniu powtórnego odwarstwienia siatkówki w oczach wypełnionych olejem silikonowym.
  Tytuł angielski: Retinotomy for retinal redetachment in the silicone oil filled eye.
  Autorzy: Nawrocki Jerzy, Starska Dorota
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.30-32, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Puropse: Retinal redetachment after primarily successful vitreous surgery with silicone oil tamponade is quide often observed. Extensive peripheral retinotomy is required. The aim of our study is to present the results of relaxing retinotomy. Material and methods. 94 consecutive patients who underwent retinotomy for retinal redetachment in the silicone oil filled eyes were examined. Indications for this procedure were: proliferative vitreoretinopathy (81,1 p.c.), trauma (12,6 p.c.) and diabetic retinopathy (6,3 p.c.). These eyes were previously treated with scleral buckling, vitrectomy, membrane peeling and silicone tamponade without success. Results: After a minimum of 6 months follow-up, the retina was completelly attached in 73 (76,8 p.c.) cases. Sixty three (66,3 p.c.) eyes achieved final visual activity 1/50 or better, and 37 (38,9 p.c.) achieved visual activity of 5/50 or better. If the size of retinotomy was 180ř minimal visual acuity 5/50 was observed in 40 p.c. and if retinotomy size was 180ř - 360ř this visual activity was achieved in 38,7 p.c. of cases. Conclusions: Retinotomy can be an effective procedure in cases of repeated retinal detachment in the silicone oil filled eyes. Both, timing of this procedure and extent of retinotomy have no influence on final functional results.


  4/11

  Tytuł oryginału: Ocena wyników usunięcia oleju silikonowego w oczach poddanych retinopatii.
  Tytuł angielski: Evaluation of silicone oil removal from eyes treated with retinotomy.
  Autorzy: Nawrocki Jerzy, Starska Dorota
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Puropse: Long-term silicone oil temponade may resultin late complications. The aim of our study is to find out the results of silicone oil removal in eyes treated with retinotomy. Material and methods: Between January 1991 and December 1999 37 patients (37 eyes) were given silicone oil removal after retinotomy. The indications for vitrectomy with silicone oil tamponade and retinotomy were: rhegmatogenous retinal detachment (78,4 p.c.) and trauma (21,6 p.c.). Completion retinal attachment within at least 3 months without reproliferations indicated for silicone oil removal. Results: With a minimum of 6 months process follow-up the retina was attached in 36 cases (97,3 p.c.). 29 (78,4 p.c.) eyes achieving final visual acuity 1/50 or better. Visual activity remained unchanged in 64,9 p.c. cases. Minimal visual acuity 5/50 was achieved in 47,1 p.c. of eyes with retinotomy size smaller than 180 ae and in 40 p.c. of eyes with retinotomy size 180 ae 360 ae. Visual acuity at least 1/50 was achieved in 72,2 p.c. of eyes where silicone oil tamponade remained shorter than 6 months and in 84,2 p.c. when longer than 6 months. Conclusions: Silicone oil removal leads to the stabilisation of visual acuity in majority of eyes. Final visual acuity does not correlate with either the retinotomy size or with the duration of silicone oil tamponade. Risk of retinal redetachment after silicone oil removal in eyes treated with retinotomy may results in similar symptom as in eyes treated without retinotomy.


  5/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów allogenicznych komórek macierzystych szpiku w kombinowanej immunoterapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Advances in allogenic stem cell transplantation in the combined immunotherapy of the hematological malignances and solid tumors.
  Autorzy: Iżycki Dariusz, Nawrocki Sergiusz, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.416, 418-422, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Allogeniczny przeszczep komórek macierzystych szpiku był pierwotnie wykorzystywany w terapii nowotworów hematologicznych jako strategia warunkująca podtrzymanie hematopoetycznych funkcji szpiku kostnego biorcy po doszczętnej cytoredukcji. Odkrycie reakcji przeszczep przeciw białaczce (GVL) oraz przeszczep przeciw guzowi (GVT), w których przeszczepianie wraz z komórkami macierzystymi szpiku limfocyty T dawce były w stanie indukować efektywną odpowiedź przeciwnowotworową stanowiło platformę dla zastosowania przeszczepu allogenicznych komórek macierzystych szpiku oraz dożylnego wlewu limfocytów w leczeniu opornych na radio- i chemioterapię nowotworów litych. Obecne badania koncentrują się na dwóch dążeniach: i) wzmocnienie swoistej odpowiedzi przeciwnowotworowej (przeszczep przeciw guzowi) poprzez zastosowanie kombinowanej immunoterpaii nowotworów oraz ii) ograniczeniu wystąpienia potransplantacyjnego powikłania, jakim jest choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. W pierwszym zakłada się, że wcześniejsza immunizacja dawcy szpiku lub komórek hematopoetycznych genetycznie modyfikowana szczepionką komórową jest w stanie wzbudzić swoiste komórki efektorowe oraz komórki pamięci immunologicznej. W celu uniknięcia powikłania jakim jest GVHD zastosowano przeciwciała monoklonalne przeciwko CTLA-4 blokując częsteczkę kostymulującą CD28, indukując anergię potencjalnie alloreaktywnych komórek dawcy. Największym wyzwaniem powyższych oraz przyszłych strategii pozostaje selektywne ...

  Streszczenie angielskie: Allogenic stem cell transplantation was developed as a method to rescue hematopoietic function following high dose myeloablative radio-and chemiotherapy in the treatment of hematological malignances. Most recently investigators recognized that anti-neoplastic GVL and GVT effects T cells transplanted with allogeneic stem cells and that curative potency of these effects may be enhanced by donor lymphocytes infusion. Current investigations are focused on i) application of combined anticancer immunotherapy in the orderto enhance specific antitumor immune response and ii) developmet of clinical approaches to diminishing Graft Versus Host Disease. The first goal can be accomplished by immunization of the donor of allogenetic stem cells with gene modified tumor vaccines in the order to induction of antitumor specific effector and memory cells. The second one assumes the induction of anergy of the potential alloreactive T-cell by application of CTLA-4 monoclonal antibody responsible for the CD28 costimulatory molecule blockade. The major challenge of these approaches is to obtain selective blockade of Graft Versus Host Disease without compromising Graft Versus Tumor effects. We review here the development and early clinical results of allogeneic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusion as potential malignances and solid tumors. Moreover, we discuss the future strategies which include ex vivo of the donor followed their adoptive transfer in the order to enhance ...


  6/11

  Tytuł oryginału: Leczenie raka pęcherza moczowego: stan obecny i perspektywy.
  Tytuł angielski: Treatment of bladder cancer: present and perspectives.
  Autorzy: Nawrocki Sergiusz, Milecki Piotr, Skacel Tomasz, Skoneczna Iwona, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.465-470, 472, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak pęcherza moczowego w Polsce jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Najczęściej stosowaną metodą leczenia raka powierzchniowego jest przezcewkowe usunięcie zmiany w pęcherzu moczowym z następową miejscową immunoterapią lub chemioterapią. Pomimo takiego postępowania w trakcie obserwacji u ok. 30 proc. chorych dochodzi do nawrotu choroby lub progresji w postać inwazyjną. Badane obecnie nowe metody leczenia, takie jak immunoterapia BCG w połączeniu z interferonem w niskiej dawce lub zastosowanie rekombinowanych szczepów BCG dają nadzieję na poprawę tej niekorzystnej sytuacji. Jednak dopiero po ich weryfikacji w kontrolowanych badaniach klinicznych będzie można ocenić ich przydatność w praktyce klinicznej. Intensywnie prowadzone badania, mające na celu poznanie biologii guza i zagadnień związanych z jego immunologią mogą być pomocne w wytypowaniu chorych charakteryzujących się wysokim ryzykiem progresji choroby. To z kolei uzasadnia zastosowanie w tej podgrupie chorych wcześniejszego lub bardziej agresywnego leczenia. Reasumując, w powierzchniowym raku pęcherza moczowego zapobieżenie rozwojowi lub nawrotowi nowotworu jest podstawowym celem terapii. W stadium inwazyjnym podstawową metodą leczenia raka pęcherza moczowego jest radykalna cystektomia. Neoadjuwantowa chemioterapia jest obiecującą opcją leczenia, zwłaszcza w guzach głęboko naciekających ścianę pęcherza moczowego lub tkanki około-pęcherzowe. Wyniki dwóch badań klinicznych III ...

  Streszczenie angielskie: Bladder cancer is one of the most frequent tumours of the urinary tract in Poland. The superficial disease is treated with transurethral resections and additionally with local immunotherapy or chemotherapy with good results. However, there is a considerable fraction of BCG-refractory tumours (30 p.c.) and progression to muscle-invasive cancer. New approaches such as BCG combined with low-dose interferon or recombinant BCG strains are promising but need tobe explored in prospective clinical trials. Better understanding or tumour biology and immunology probably will enable to distinguish patients with a high risk of progressive disease and to tailor further therapy options. The cornerstone of muscle invasive tumours treatment is radical cystectomy. The neoadjuvant chemotherapy is a promising option, especially in tumours invading surrounding organs but requires confirmations of early results in phase III trials before introduction as a standard treatment. Combined chemotherapy and modern 3-D conformal radiotherapy enable to preserve the organ and function of the bladder (bladder conserving therapy) and is intensively studied in ongoing trials, another issue which is intensively studied is a molecular characterisation of individual tumours. It might help to choose for particular patient the bladder conserving therapy or cystectomy in the near future. The use of neodjuvant or adjuvant chemotherapy with surgery or radiotherapy is still controversial, however the results ...


  7/11

  Tytuł oryginału: Zmiany refrakcji po operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po uprzednio wykonanej witrektomii.
  Tytuł angielski: Refraction changes after cataract extraction with IOL implantation in eyes with previous performed vitrectomy.
  Autorzy: Bilińska Ewa, Nawrocki Jerzy, Suprunowicz Irena, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.344-346, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Puropse: To determine differences between the predicted and postoperative refraction after cataract extraction with intraocular lens implantation in the eyes, which previous underwent vitrectomy. Material and methods: Fifty three eyes of 52 patients underwent the analysis: twenty five in group I, nineteen in group II and nine eyes with previous scleral bucking in group III. All the eyes had ECCE adn IOL with PMMA implantation after vitrectomy. In groups II and. III silicone oil tamponade was used and removed before cataract extraction. Thirty eyes of the control gorup K underwent cataract surgery and OIL implantation alone. The IOL power calculation was performed with SRK II formul. The predicted and postoperative refractions were compared. The follow - up was minimum 4 months (on average 15 ń 12,71 months). Results: The postoperative refractions were significantly shifted toward myopia the it was predicted - 1,41 ń 1,21 D in group I, -0.81 ń 2.11 D in group II and -3.03 ń 1.49 D in group III. In the control group K the difference was 0.07 ń 0.91. Conclusions: Myopic shift of postoperative refraction after cataract surgery should be considered, when calculating the IOL power in the eyes after vitreoretinal procedures.


  8/11

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego.
  Autorzy: Nawrocki Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.439 - 2 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego Chakidiki 06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Szklistkowo-Siatkówkowe


  9/11

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania techniki galwanicznej w stomatologii - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: The possibility of the use of the electroforming technique in dentistry - first observations.
  Autorzy: Tejchman Halina, Bogurski Marcin, Nawrocki Michał
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.291-295, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne stopów złota sprawiły, iż cieszą się one od lat niesłabnącym zainteresowaniem zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej pojawiały się doniesienia o występowaniu reakcji alergicznych u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne wykonane ze stopów złota. Badania naukowe dowiodły jednak, że czynnikiem alergizujmącym nie jest złoto, lecz pierwiastki wchodzące w skład jego stopu. Dzięki wprowadzeniu techniki galwanicznej w stomatologii możliwe stało się zastosowanie prawie czystego (99,99 proc.) złota do wykonywania różnych uzupełnień protetycznych takich, jak: wkładów koronowych licowanych ceramiką, koron i mostów złożonych, koron teleskopowych, suprakonstrukcji na implantach, a także pokrywania dośluzówkowych powierzchni protez akrylowych czystym złotem. Prace protetyczne uzyskane techniką galwaniczną cechują się całkowicie biokompatybilnością, doskonałą szczelnością brzeżną (18 ćm), oszczędnością materiału (40 proc. materiału w stosunku do tradycyjnej metody odlewniczej) oraz wysoką estetyką. W pracy przedstawiono wybrany przypadek pacjenta, u którego do leczenia protetycznego zastosowano koronę galwaniczną licowaną porcelaną na ząb 21 uzyskując bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: Excellent physical and mechanical properties of gold alloys have led to a real great interest of both the doctors and the patioents throughout the past years. Unfortunately, there were recently many reports on allergic reactions concerning patients who had prosthetic restorations made of gold alloys. However, scientific research has revealed that the allergic factor is not actually gold, but other elements which form its alloy. Owing to the electroforming technique in dentistry, it became possible to use almost pure (99,99 p.c.) gold in various prosthetic restorations, for example: inlays, crowns and bridges, telescopic crowns, suprastructures on implants and also for covering surfaces of acrylic removable dentures with pure gold layers. Prosthetic works done with the use of the electroforming technique are charakterized by total biocompatibility, perfect marginal tightness (18 ćm), saving of the material (40 p.c. of material in comparison with the traditional casting method) and high standard of esthetics. the work presents a selected case of a patient to whom the electroforming technique was used on the tooth 21. The aesthetic effect was excellent.


  10/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie licówek porcelanowych u pacjentów z hipoplazją szkliwa - wybrane przypadki.
  Tytuł angielski: The use of porcelain veneers in patients with enamel hypoplasia - selected cases.
  Autorzy: Tejchman Halina, Nawrocki Michał, Bogurski Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.349-352, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie dwóch wybranych przypadków klinicznych przedstawiono zastosowanie licówek porcelanowych u pacjentów z występującą hipoplazją szkliwa. W pierwszym przypadku licówki zostały wykonane metodą IPS Empress, natomiast w drugim przypadku wykorzystano porcelanę napalaną na modelu ogniotrwałym. Stwierdzono, że licówki porcelanowe stanowią atrakcyjną alternatywę w stosunku do koron protetycznych ze względu na niewielki zakres preparowania tkanek zęba, jak też bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: On the basis of two clinical cases, the possibility of the use of porcelain veneers for patients with enamel hypoplasia was presented. In the first case, porcelain veneers were made using the IPS Empress, whereas in the second case, the porcelain on the fire-proof model by burning technique was applied. The prosthetic restorations make an attractive alternative to full crowns because of the minimal tissue preparation of the tooth. At the same time, they make it possible to obtain a very good aesthetic effect.


  11/11

  Tytuł oryginału: Diagnostic vlaue of transvaginal colour and pulsed Doppler in ectopic pregnancy.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kapek Tadeusz, Machalski Tomasz, Chromy Grzegorz, Nawrocki Michał
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.28-30, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the diagnostic value of transvaginal colour and pulsed Doppler in the diagnosing of ectopic pregnancy. 53 women suspected of ectopic pregnancy were subjected to transvaginal ultrasonography with the use of colour and pulsed Doppler. An image of appendage vascularisation was obtained in all patients using the colour Doppler; pulse Doppler served to calculate the resistance index (RI), pulsation index (PI) and systolic/diastolic index (S/D) for blood circulation in the ovarian and tubal vessles in all patients. During laparoscopy, ectopic pregnancy was confirmed in 25 out of 53 women (47.2 p.c.). In each case of tubal pregnancy colour Doppler examination revealed a more intensive vascularisation of the oviduct in which the foetal ovum was implanted. The pulse Doppler examination revealed values of RI which were lower by 63 p.c. on the average, and S/D values lower by 56 p.c. on the average in the oviduct arterial vessels on the side of the ectopic pregnancy than on the opposite side.

  stosując format: