Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAWARA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena przydatności alprazolamu i buspironu w leczeniu przeciwlękowym chorych na nowotwory.
Tytuł angielski: The assessment of usefulness of alprazolam and buspiron in anxiolytic therapy of cancer patients.
Autorzy: Koralewski Piotr, Nawara Iwona, Cegielski Wojciech, Bętkowska-Oleksik Katarzyna, Kosobucki Radosław
Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.11-18, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,469

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w grupie pacjentów oddziałów onkologicznych jest zjawiskiem nagminnym. Stanowią one poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny z powodu ich "niedodiagnozowania". Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej nie tylko utrudniają opiekę medyczną, ale także wpływają na samopoczucie samego chorego i jego rodziny, przyczyniając się do znacznego obniżenia jakości życia tych osób. Najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej, począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do stau terminalnego, jest lęk. Prawidłowa diagnostyka zaburzeń lękowych pozwala na indywidualny wybór strategii leczenia. Proponuje się leczenie z wykorzystaniem różnych metod psychoterapii i farmakoterpii. Dobór oddziaływań jest różny w zależności od rozpoznania, co wiąże się z różną skutecznością poszczególnych metod. Stosowanie psychoterapii należy uwzględnić we wszystkich rodzajach zaburzeń lękowych. W ramach farmakoterapii wykorzystuje się następujące anksjolityki: buspiron, hydroksyzynę, leki z grupy: benzodiazepin, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, beta-adrenolityków, neuroleptyków. Cel badania: Porównawcza ocena przydatności alprazolamu i buspironu w leczeniu zaburzeń lękowych u pcjentów onkologicznych otrzymujących leczenie systemowe ambulatoryjnie lub pozostających w kontrolach po leczeniu oraz ocena objawów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevalence of psychical disturbances among cancer patietns is very high and they constitude a serious diagnostic and therapeutic problem due to their "underestimation". These disorders not only make the medical care more difficult but also influence te well-being of a patient and his/her relatives, significantly worsening their quality of life. Anxiety is the predominant emotional condition observed in patietns at any stage of cancer disease, beginning with diagnosis and cocntinuing until terminal status. The individual choice of therapeutic strategy is based on a correct diagnosis of anxietic disorders. The treatment consists of pharmacotherapy and various psychotherapeutic methods. Choice of the method is based upon diagnosis and is related to its different therapetuci efficiency. Psychotherapy should be recommended in all types of anxietic disorders. Buspiron, hydroxizine, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, á-adrenolitics, neuroleptics are applied in pharmacotherapy. THe aim of our study was to compare the utility of alprazolam and buspiron in the treatment of anxietic disorders in cancer patietns, either receiving the chemotherapy in the out-patient setting or during follow-up and also to assess side effects of respective drugs. Patietns and methods: The study was prospectively randomized. Eighty seven patients entered the study. The observation was completed for sixty nine patietns (sixty four ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Poznawcze i emocjonalne aspekty choroby nowotworowej - model terapeutycznej interwencji w kryzysie emocjonalnym, duchowym i egzystencjalnym.
  Tytuł angielski: Cognitive and emotional aspects of cancer - a model of therapeutic intervention in emotional, spiritual and existential crisis.
  Autorzy: Wirga Mariusz, Nawara Iwona, Malec Aurelia, Wirga Aleksandra, Działa Agnieszka
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (3) s.53-63, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W tym artykule przedstawiamy skuteczny model interwencji poznawczo-behawioralnej w kryzysie emocjonalnym, duchowym lub egzystencjonalnym. Nasze podejście terapeutyczne ilustrujemy przykładem pracy z "oporną" pacjentką w kryzysie w przebiegu choroby zagrażającej życiu (zaawansowany nowotwór złośliwy). Omawiamy teoretyczne rozważania o psychofizjologii emocji, a także zastosowania tych pojęć oraz współczesnych odkryć w wyborze i doskonaleniu interwencji psychoterapeutycznych. Zamieściliśmy też rzeczywiste dialogi z pacjentką i jej pracę z przekonaniami, by przedstawić, jak te spójne wewnętrznie rozważania teoretyczne mogą nadawać kierunek kompleksowemu procesowi terapeutycznemu. Przedstawione wnioski mają przełomowe znaczenie w rozumieniu i formułowaniu standardów leczenia osób z zagrażającymi życiu chorobami, a także w sposobie w jaki my wszyscy uprawiamy medycynę.


  3/3

  Tytuł oryginału: Izolowane postaci niepełnosprawności intelektualnej sprzężonej z chromosomem X - aspekty molekularne.
  Tytuł angielski: Monogenic causes of nonspecific X-linked mental retardation molecular aspects.
  Autorzy: Nawara Magdalena, Bal Jerzy, Mazurczak Tadeusz
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.281-294, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niepełnosprawność intelektualna (NI) jest objawem chorób o różnej etiologii i dotyczy około 3 proc. populacji. Należy do ważnych społecznie problemów medycznych. Może występować jako cecha izolowana, bądź jako jeden z wielu symptomów chorób i zespołów klinicznych. Pomimo, iż etiologia NI jest zróżnicowana i znana tylko w części przypadków, ostatnie badania znacznie poszerzyły wiedzę o jej genetycznym podłożu. Dotyczy to szczególnie postaci dziedziczących się jako cecha sprzężona z chromosomem X. Występowanie tego typu postaci NI przypisuje się defektom co najmniej ośmiu różnych genów: FMR2, GDI1, OPHN1, PAK3, ARHGEF6, IL1RAPL, TM4SF2 i FACL4. Mutacje w czterech kolejnych genach MECP2, RSK2, ARX, ATR-X mogą warunkować wystąpienie zarowno postaci izolowanej NI jak i współistniejącej z innymi zespołami chorobowymi. Ostatnie badania dowiodły, że geny odpowiedzialne za izolowaną postać NI kodują białka uczestniczące w szlakach przekazywania sygnałów wpływających na regulację cytoszkieletu aktynowego, transportu pęcherzykowego w synapsach i tworzenia połączeń między komórkami nerwowymi. Uważa się, że oprócz poznania patomechanizmu NI wyniki najnowszych badań ułatwią roszyfrowanie podłoża molekularnego kluczowych procesów niezbędnych do prawidłowego rozwoju inteligencji.

  Streszczenie angielskie: Mental retardation (MR) is a symptom in a large group of clinical conditions and affects around 3 p.c. of the population. MR is divided into syndromic, if it is characterized by distinctive clinical features and nonspecific when mental retardation is the only defining manifestation. Although genetic causes of X-linked mental retardation (XLMR) areheterogenous and compex, recent findings have led to the identification of an increasing number of genes involved in these conditions. Eight genes involved in nonspecific X-linked mental retardation have been identified so far, including FMR2, GDI1, OPHN1, PAK3, ARHGEF6, ILRAPL, TM4SF2, and FACL4. Four other MECP2, RSK2, ARX, ATR-X are involved in syndrome and nonspecific forms of MR. recent research has shown that these genes encode for proteins involved in signalling pathways which regulate cytoskeleton organization, synaptic vesicle transport and establishment of connections between neuronal cells. These findings provide insight into the molecular mechanisms of crucial processes for the development of intellectual and cognitive functions.

  stosując format: