Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NASIEROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Klemens Maleszewski - pionier terapii elektrowstrząsowej w psychiatri polskiej. Odnaleziony w Wilnie rękopis opisu przypadku skutecznwego zastosowania prądu galwanicznego u osoby z zespołem katatonicznym (1862), autorstwa Klemensa Maleszewskiego.
Tytuł angielski: Klemens Maleszewski - the pioneer of electroshock therapy in polish psychiatry. The manuscript written by Klemens Maleszewski (1862), reporting successful use of galvanic current in the treatment of a person with catatonic syndrome, found in Vilnius.
Autorzy: Nasierowski Tadeusz
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.259-269, il., sum., rez., Zsfg, rŠs.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Maleszewski
 • Klemens 1798-1873

  Streszczenie polskie: W pracy opartej na nie publikowanych dotąd materiałach archiwalnych litewskich i rosyjskich, przedstawiono działalność zawodową i poglądy psychiatryczne Klemensa Maleszewskiego (1798 - 1873), który w latach 1837 - 1864 kierował Wileńskim Zakładem Obłąkanych i prowadził badania nad zastosowaniem prądu galwanicznego w leczeniu zaburzeń psychicznych.

  Streszczenie angielskie: On the grounds of Lithuanian and Russian archival materials unpublished so far, the paper presents the professional activity and psychiatric views of Klemens Maleszewski (1798-1873), who was the head of Vilnius's Asylum in 1837 - 1864. The time of 50s and 60s of the 19th century was a period of increasing attention about metallotherapy and electrotherapy. Above all, these methods were used in the treatment of cholera. Maleszewski conducted researches on the use of galvanic current and metallotherapy not only in cholera treatment, but also in the treatment of psychiatric disorders. He implemented successful electroshock therapy in a 35-year-old catatonic patient in 1861.


  2/3

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Listy do przyjaciela. Psychiatria polska początku XX wieku w listach Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki.
  Tytuł angielski: Letters to a friend. Polish psychiatry of the early XXth century in the letters from Jan Mazurkiewicz to Witold Chodźko.
  Autorzy: Nasierowski Tadeusz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.391-405, il., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mazurkiewicz JanChodźko
 • Witold

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono listy Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki z lat 1904-1946. Są one świadectwem ich przyjaźni, która pozostawiła głęboki ślad również na ich działalności zawodowej, mającej olbrzymie znaczenie dla rozwoju psychiatrii polskiej w pierwszej połowie XX wieku.

  Streszczenie angielskie: The paper presents letters sent by Jan Mazurkiewicz to Witold Chodźki in the years 1904-1946. They are a testimatony of their friendship, which had a profound effect also on their professional activity. Their work was of outstanding importance for the development of Polish psychiatry in the first half of XXth century.

  stosując format: