Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAROŻNA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Cholesterol frakcji LDL: metoda bezpośrednia czy pośrednia, wyliczeniowa?
Tytuł angielski: LDL cholesterol: direct measurement or calculated method.
Autorzy: Bobilewicz Dagna, Jasińska Alicja, Kotlicka Justyna, Narożna Beata, Skrzypkova Eva
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.437-444, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena metody bezpośredniej oznaczania stężenia cholesterolu LDL w odniesieniu do wartości wyliczanych z równania Friedewalda. Badania wykonano w 583 surowicach, które podzielono według stężenia cholesterolu na 4 grupy od stężenia ó 120 mg/dl do powyżej 251 mg/dl oraz według stężenia triglicerydów na 7 grup od stężenia ó 100 mg/dl do 400 mg/dl. Oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji HDL i LDL - metodą bezpośrednią (LDL-D), stężenie triglicerydów, apoB oraz wyliczano stężenie cholesterolu frakcji LDL ze wzoru Friedewalda (LDL-O). Średnie wartości LDL-D były nieco wyższe od LDL-O w grupach z poziomem cholesterolu poniżej 200 mg/dl. Natomiast ze wzrostem stężeń choelsterolu powyżej 200 mg/dl proporcje te stają się odwrotne tj. wyższe są średnie stężenia LDL-O niż LDL-D zwłaszcza w grupie z niskim stężeniem triglicerydów ( 200 mg/dl). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w następujących grupach: úcholesterol pomiędzy 120 a 200 mg/dl, TG 201 a 250 mg/dl úcholesterol pomiędzy 200 a 250 mg/dl, TG poniżej 100 mg/dl úcholesterol powyżej 250 mg/dl, TG pomiędzy 150-200 a 250-350 mg/dl. Obserwowano tendencje do istotnych różnic pomiędzy metodą bezpośrednią i wyliczeniową w grupach z niskim i umiarkowanym stężeniem cholesterolu całkowitego oraz podwyższonymi poziomami triglicerydów. Różnice w tych grupach stwierdzono również w apoB/DLD i współczynnikach korelacji, które były niskie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare a direct method of choelsterol LDL measurement with calculated values according to Friedewald Formula. 583 sera's were dividedinto 4 groups according to ranges of total cholesterol concentration (ó 120 mg/dl - 251 mg/dl) and into 7 groups according to ranges of triglycerides concentration (from TG 100 mg/dl up to 400 mg/dl). Serum level of total cholesterol, LDL-chol - direct method (LDL-D) of Roche Integra, TG, HDL-chol and apoB were measured. LDL-chol was calculated according to Friedewald (LDL-O). Ratios apoB/LDL-D and apoB/LDL-O were calcualted. Means of LDL-O were higher in groups with total chol below 200 mg/dl and lower in higher cholesterol groups especially accompanied by low TG. No significant differences were observed in the following groups: *total cholesterol between 120 and 200 mg/dl and TG between 201 and 250 mg/dl *total cholesterol between 200 and 250 mg/dl and TG below 100 mg/dl *total choelsterol 250 mg/dl and TG between 150-200 and 250-350 mg/dl. There is general tendency to significant discrepancy between methods in low and moderate cholesterol and high TG groups. The differences were obtained also in apoB/LDL ratios and coefficient of correlation which was low.

  stosując format: