Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NARBUTT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Pęcherzyca liściasta u 11-letniego chłopca z zapaleniem skórno-mięśniowym. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Pemphigus foliaceus in 11-year-old boy with dermatomyositis. Case report.
Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.107-111, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy pierwszy w piśmiennictwie opis przypadku współistnienia u dziecka zapalenia skórno-mięśniowego i pęcherzycy liściastej. Zapalenie skórno-mięśniowe rozpoznano w 9. roky życia dziecka, a jego pierwszymi objawami były zmiany zapalne mięśni. Pomimo stosowania leczenia immunosupresyjnego u chłopca, w ciągu 2-letniej obserwacji nie uzyskano zadowalającej poprawy stanu kinicznego, natomiast zaobserwowano pojawienie się na skórze pęcherzy. Ze względu na obraz kliniczny początkowo rozpoznano liszaj zakaźny. Brak efektu po leczeniu ogólnym i miejscowym antybiotykami skłonił do dalszej diagnostyki histologicznej i immunologicznej, która umożliwiła rozpoznanie pęcherzycy liściastej. W pracy rozważamy mechanizmy rozwoju choroby pęcherzowej, uwzględniając wpływ stosowanego enarenalu, infekcji bakteryjnej i roli zjawiska epitope speading, a także trudności diagnostyczne i terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: The first case of coexistence of juvenile dermatomyositis and pemphigus foliaceus in 11-year-old boy is presented. The child developed dermatomyositis at the age of 9, with myopathy as the first symptom of the disease. In spite of immunosupressive treatment only poor clinical improvement was observed, and additionally bullous eruptions appeared on the skin. First clinical diagnosis was impetigo bullosa. The lack of improvement after use of topical and systemic antibodies led to undertaking of further histological and immunological examinations. As the result dermatomyositis with subsequent development of another autoimmune skin disease - pemphigus foliaceus was recognised. The role of enalapril administration, bacterial infections and epitope spreading phenomenon in the development of pemphigus is discussed. The diagnostic and therapeutical problems are also underlined.


  2/3

  Tytuł oryginału: Granuloma annulare dissemination jako problem diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Granuloma annulare disseminatum - a diagnostic problem.
  Autorzy: Narbutt Joanna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Woźniacka Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.119-125, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare - GA) jest przewlekłą degeneracyjną chorobą skóry o niewyjaśnionej etiopatogenezie. Wyróżnia się kilka postaci klinicznych GA: podskórną, rozsianą czyli uogólnioną, perforującą, linijną, rumieniowatą, papular umbilicated oraz follicular postulous granuloma annulare. W pracy opisano trzy przypadki rozsianego ziarniniaka obrączkowatego u starszych kobiet, a także przedstawiono problemy diagnostyczno-terapeutyczne związane z tą postacią GA w oparciu o doświadczenie własne oraz przegląd piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Granuloma annulare (GA) is a chronic degenerative cutaneous disease of unknown etiology. There are sonme clinical subtypes of GA: subcutaneous, generalized, perforans, linear, erythematous, popular umbilicated and follicular postulous granuloma annulare. We report three cases of generalized granuloma annulare (GGA) occuring in elderly women. Diagnostic and therapeutic problems of GGA are discussed on the base of literature and own experience.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zajęcie błon śluzowych narządów płciowych w przebiegu autoimmunologicznych chorób pęcherzowych - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Genital mucous membrane involvement in the course of autoimmune bullous diseases - a diagnostic problem.
  Autorzy: Torzecka Jolanta Dorota, Sysa-Jędrzejowska Anna, Narbutt Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1238-1242, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykwity pęcherzowo-nadżerkowe na błonach śluzowych narządów płciowych są częstym objawem wielu jednostek chorobowych i sprawiają niekiedy duże trudności diagnostyczne. W pracy przedstawiono autoimmunologiczne dermatozy pęcherzowe (pęcherzycę, pemfigoid, LABD, EBA), w przebiegu których występują zmiany skórno-śluzówkowe, w tym również ograniczone do narzadów płciowych. Ze względu na poważne rokowanie istotne jest uwzględnienie tych jednostek chorobowych w rozpoznaniu różnicowym, zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych i wczesne wdrożenie leczenia.

  Streszczenie angielskie: Blisters and erosions localized to genital mucous membranes often accompany various diseases and may cause significant diagnostic difficulties. Autoimmune bullous diseases (pemphigus, pemphigoid, LABD, EBA), characterized by skin and mucosal lesions, sometimes are limited only to genital mucous membranes. The possibility of the autoimmune bullous disorders should be considered in the differential diagnosis of genital tract ulceration because of severity of those diseases and the necessity of long-term immunosuppressive therapy. The correct diagnosis of autoimmune bullous diseases is estabilished by immunofluorescence tests (DIF, IIF).

  stosując format: