Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAMYSŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/13

  Tytuł oryginału: Nasz zmieniający się pogląd na schizofrenię : między przybliżaniem a oddalaniem
  Autorzy: Kostecka Małgorzata, Namysłowska Irena, Żardecka Maria
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.15-21, bibliogr. [12] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Nadużywanie substancji psychoaktywnych w trakcie pierwszych epizodów schizofrenii.
  Tytuł angielski: Early onset schizophrenic and psychoactive substances abuse.
  Autorzy: Bażyńska Katarzyna, Namysłowska Irena, Żechowski Cezary
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.17-22, bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu literatury dot. problemów diagnost. i terapeutycznych nadużywania substancji psychoaktywnych przez pacjentów w trakcie pierwszych epizodów psychoz.

  Streszczenie angielskie: Authors review the literature on diagnostic and therapeutic problems of psychoactive substances abuse by patients in early onset psychoses.


  4/13

  Tytuł oryginału: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Family assessment measures by Manfred Cierpka.
  Autorzy: Namysłowska Irena, Paszkiewicz Ewa, Siewierska Anna, Barbaro Bogdan de, Furgał Mariusz, Drożdżowicz Lucyna, Józefik Barbara, Beauvale Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.17-28, il., bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają Kwestionariusze do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki, omawiając szczegółowo ich właściwości i możliwości zastosowania zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the paper, authors describe some research tools for the assessment of family functioning, concentrating mainly of self-report questionnaires of the family members. Advantages and methodological limitations of such methods are discussed. Several questionnaires of self-report type are discribed such as e.g. the Family APGAR, Family Environment Scale, Mc Master Family Assesssment Device, as well as Family Assessment Measure (FAM) of Skinner and Steinhauer. Manfred Cierpka Family Assessment Measures are a modification of this last questionnaire. In the second part of the paper authors present in details Ceirpka Family Assessment Measures. The describe seven dimensions of the family functioning such as task accomplishement, role performance, communication, emotionality, affective involvement, control and values and norms. Family Assessment Measures consist of three questionnaires such as General Scale. Dyadic Scale and of Self-Rating Scale. General Scale focuses on how individual member views the family as a whole. The Dyadic Scale assess specific relationship dyads within the family and Self-Rating Scale addresses how an individual member views his or her functioning within the family. At the end, psychometric properties of these questionnaires are presented, as well as the general description, how they should be used in the process of the asaessment of the family for research and clinical practice of family therapy.


  5/13

  Tytuł oryginału: Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Some psychometric attributes of the Family Assessment Questionnaires.
  Autorzy: Beauvale Andrzej, Barbaro Bogdan de, Namysłowska Irena, Furgał Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.29-40, bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zostały zaprezentowane niektóre ważniejsze efekty prac na walidacją i normalizacją Kwestionariuszy do Oceny Rodziny, polskiej adaptacji "Familienb”gen" Manfreda Cierpki i Gabriele Frevert.

  Streszczenie angielskie: In this article we present some of the more important findings from research aimed at the validation and normalisation of the family Assessment Questionnaire (Dyadic Questionnaire, Family Questionnaire, Sefl-Estimation Questionnaire), which is the Polish adaptation of Manfred Cierpka's and Gabriele Frevent's "Familienboegen". In the present study 1511 individuals from 557 families took part. Of these 658 individuals (including 162 children) come from 248 families which had to clinical health of adjustment problems, while 853 individuals (including 305 children) come from 309 families with problems due to schizophrenia, anorexia nervosa, coronary heart diseasee or family crisis. A new method of analysing raw results from the questionnaire scales was formulated and verified. This method was based on the criterium of sufficient satisfaction regarding the aspect of family measured by the scale. The original scales of all the questionnaires (Task Completion, Role Performance, Communication, Emotionally, Affective Involvement, Control, and Values and norms) were characterised by average or low reliability; the general scales were characterised by high reliability (the Dyadic Questoinnaire with very high reliability). As a result of factor analysis new scale were created with acceptable of high reliability. These were the sacle of Positive statements, the scale of Negative statements in the dyadic and family questionnaires, and the scales of kodness, care and resentment in the Sellf-Estimation Questionnaire ...


  6/13

  Tytuł oryginału: Obraz relacji rodzinnych w oczach rodziców pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną.
  Tytuł angielski: Assessment of family relations by the parents of patients suffering from anorexia nervosa. P. 1.
  Autorzy: Józefik Barbara, Iniewicz Grzegorz, Namysłowska Irena, Ulasińska Romualda
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.51-64, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną relacji rodzinnych dokonaną przez rodziców pacjentek chorych na anoreksję psychiczną.

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of research concerning the parents' perception of family relationships in "anorectic" families (where a daughter meets criteria of ICD 10) and in non-treated group. As a basic tool the Polish Version of Family Assessment Measure standardised on a Polish sample was used. The clinical group consists of 32 mothers and 32 fathers, the control group consist of 42 mothers and 41 fathers. The article present how parents from both groups perceived their marital relationship, their relationship with children, family functioning as a whole system and their individual functioning within the family system. The study revealed some interesting differences between samples. The basic conclusion is that perception of family relationships in the anorectic group is negative and incoherent in comparison with positive, congruent perception of family relationships in the control group. Significant differences are presented and discussed according to the literature.


  7/13

  Tytuł oryginału: Obraz relacji rodzinnych w oczach pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną.
  Tytuł angielski: Assessment of family relations by the patients suffering from anorexia nervosa. P. 2.
  Autorzy: Iniewicz Grzegorz, Józefik Barbara, Namysłowska Irena, Ulasińska Romualda
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.65-81, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną relacji rodzinnych i dwuosobowych oraz własnego funkcjonowania w rodzinie, dokonaną przez pacjentki chore na anoreksję psychiczną i ich zdrowe rodzeństwo oraz zdrowe dziewczęta z grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: A lot of research indicates the importance of the family context in the occurrence of Eating Disorders. Authors present results of research in families with an adolescent suffering from Anorexia Nervosa according to ICD-10. The aim of this study was to examine relationships among family members. Anorectic girls (n=37), their sisters (n=16) and control girls (n=41) completed the Polish version of The Family Assessment Measure standardised on a Polish sample. The questionnaire was constructed to measure some aspects of the family life such as task accomplishment, role performance, communication including affective expression, affective involvement, control, values and norms. The study revealed some interesting differences between samples. For example, anorectic girls and their sisters generally express dissatisfacation with the relationship with their parents, particularly with fathers, contrary to the control group of girls. Anorectic girls and their sisters more critically assess functioning of the family as the whole than control group girls. Anorectic girls and their express dissatisfaction with their mutual relationship, contrary to the control group.


  8/13

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji (SOC) u pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego.
  Tytuł angielski: Sense of coherence in patients of a psychiatric adolescent unit.
  Autorzy: Bażyńska Katarzyna, Bronowska Zofia, Namysłowska Irena, Żechowski Cezary
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.121-131, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca omawia poczucie koherencji w trzech podgrupach diagnostycznych (zaburzenia psychotyczne, odżywianie się, nerwice i zaburzenia osobowości) pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego oraz ich rodziców.

  Streszczenie angielskie: The sense of coherence of 72 hospitalized adolescent patients assessed by SOC 299 was significantly lower than SOC of their siblings, mothers and fathers. SOC did not differentiate sensitivity subscale, which was significantly lower in a group of neurotic, than psychotic and eating disorders patients. SOC did not correlate with the number of hospitalizations. The sense of coherence of mothers of adolescents patients was not significantly different from SOC of mothers of healthly children but SOC of patients' fathers was higher (approaching statistical significance) then SOC of fathers of healthgly children.


  9/13

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/13

  Tytuł oryginału: Objawy psychopatologiczne towarzyszące zaburzeniom odżywiania się : praca doktorska
  Autorzy: Żechowski Cezary, Namysłowska Irena (promot.).; Instytut Psychiatrii i Neurologii Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie
  Źródło: 2002, 150 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  11/13

  Tytuł oryginału: Podstawowe problemy psychiatrii dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Basic problems in child and adolesent psychiatry.
  Autorzy: Namysłowska Irena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.312-313
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Ocena wyników skojarzonego leczenia chorych z nowotworem jamy ustnej i gardła środkowego w latach 1992-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Namysłowska Anna, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Stomatologii, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 63 k. : il., bibliogr. 88 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20798

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/13

  Tytuł oryginału: Stres w pierwszym epizodzie schizofrenii w okresie dorastania.
  Tytuł angielski: Stress in the first schizophrenia episode in adolescence.
  Autorzy: Namysłowska Irena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 3 s.35-41, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych: stres a zaburzenia psychiczne Warszawa 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorka omawia źródła stresu w pierwszym epizodzie schizofrenii związane ze wszystkimi systemami, w których funkcjonuje dorastający człowiek, takimi jak system rodzinny, szkola, grupa rówieśnicza. Omówione są także zmiany zachodzące w o.u.n. w okresie adolescencji, stanowiące swoiste źródło stresu biologicznego, charakterystycznego dla tej fazy cyklu życia.

  Streszczenie angielskie: Sources of stress in the first schizophrenic episode in adolescence are discussed , in relation to the various systems in which the young person is functioning - such as the family system, school and peer group. Changes in the CNS occurring in adolescence are also discussed as a specific biological stressor typical of this phase of the life cycle.

  stosując format: