Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAJDENOVA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Application of supercritical CO2 extraction for separation of natural antibiotics from lichens.
Tytuł polski: Zastosowanie ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym do rozdziału naturalnych antybiotyków z porostów.
Autorzy: Lisickov K., Najdenova V., Zoltan D.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.32-39, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W badaniach użyto niekonwencjonalnej metody ekstrakcji do rozdziału aktywnego składnika (kwas usninowy) o właściwościach antybiotycznych z porostu Usnea barbata L. Ekstrakcję kwasu usninowego za pomocą CO2 w stanie nadkrytycznym z porostu Usnea barbata L. prowadzono w następujących warunkach: ciśnienie - 330 barów, czas ekstrakcji - 3 godz., temepratura - 40, 50, 60 i 80řC. Równocześnie dla porównania prowadzono klasyczną ekstrakcję za pomocą etanolu. Ponadto określono aktywność antybiotyczną kwasu usninowego otrzymanego za pomocą ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym wobec następujących drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumococcus sp., Bacillus diphtheriae, Bacillus pumilus i Sarcina lutea.

  Streszczenie angielskie: In the frame of this materials in use non-conventional extraction treatment for separation of active component - (usnic acid), natural antibiotic from lichen Usnea barbata L. Extraction of usnic acid with supercritical CO2 from lichen Usnea barbata L., was leading under following conditions: working pressure 300 bars, time of extraction - 3h, workind temperature 40, 50, 60 and 80řC. In the same time is confirmed efficiency and superiority of supercritical extraction with CO2, against to classic solid-liquid extraxtion with ethanol. There was researching antibiotics activity of usnic acid obtains with supercritical extraction with CO2 over following microorganisms: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumococcus sp., Bacillus diphtheriae, Bacillus pumils and Sarcina lutea.

  stosując format: