Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAGADOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie oszczędzające w raku piersi.
Tytuł angielski: Breast conserving therapy in breast cancer.
Autorzy: Nagadowska Monika, Niwińska Anna
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.82, 84, 86-88, tab., bibliogr. 48 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie oszczędzające (ang. breast conserving therapy - BCT) jest alternatywnym w stosunku do mastektomii postępowaniem we wczesnych postaciach raka piersi. Z punktu widzenia onkologii jest postępowaniem radykalnym, tj. pozwalającym w wybranych sytuacjach uzyskać całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej, a jednocześnie zachować narząd. Zasadą leczenia oszczędzającego jest chirurgiczne usunięcie ogniska pierwotnego raka z następowym napromienianiem gruczołu, w celu zniszczenia innych ewentualnie pozostawionych mikroognisk nowotworu poza główną masą guza. Klasycznie chirurgiczne leczenie oszczędzające poza wycięciem miejscowym nowotworu zazwyczaj zakłada także całkowite usunięcie węzłów chłonnych pachowych. Obecnie pojawiają się propozycje rozważenia rezygnacji z leczenia chirurgicznego regionalnych węzłów chłonnych dla guzów mniejszych niż 10 mm, podobnie jak w pewnych przypadkach rezygnacja z radioterapii. Upowszechnienie stosowania biopsji węzła wartowniczego pozwala na zmniejszenie zasięgu resekcji chirurgicznej w obrębie dołu pachowego. Przy prawidłowym doborze chorych, leczenie oszczędzające daje wyniki odległe, porównywalne do uzyskiwanych po mastektomii. Jedynym czynnikiem różnicującym obie metody (poza czasem leczenia) jest częstość wznów miejscowych.

  Streszczenie angielskie: The use of breast conserving therapy (BCT) rather than modified radical mastectomy (MRM) for the treatment of breast carcinoma is nowadays an option for the majority of women with early stage breast cancer. Clinical trials established the value of breastconserving treatnment including the macroscopic removal of the tumor followed by local radiation therapy (RT) for stage I and II invasive carcinomas. The authors presented the current knowledge about breast conserrving treatment in patients with breast cancer. The indications and contraindications for this type of treatment were presented. There are absolute contraindications like multicentric disease within the breast, a history of previous therapeutic irradiation to the breast region, pregnancy or persisten positive margins after reasonable surgical attempts. The most common relative contraindications like a history of collagen vascular disease, multifocal disease, tumor size in relation to the breast size are also discussed. Authors also pointed out that certain clinical and pathologic features should not prevent patients from being candidates for BCT for example: the presence of clinical or pathologic involvement in axillary lymph nodes, or family history of breast cancer as little is known about the increassed risk for failure. The surgical and radiotherapy techniques were discussed. Possible complications of RT include arm edema, brachial plexopathy, decreased arm mobility, soft-tissue necrosis, rib fractures, radiation pneumonitis and radiation related heart disease...


  2/3

  Tytuł oryginału: Czy można odróżnić radial scar od raka inwazyjnego sutka - konfrontacja obrazu mammograficznego z badaniem histopatologicznym.
  Tytuł angielski: Can radial scar be differentiated from breast cancer? Mammographic and pathological correlations.
  Autorzy: Wesołowska Ewa, Tuziak Tomasz, Pietrow Danuta, Oknińska Justyna, Dziewulska Ewa, Nagadowska Monika
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.66-71, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The radial scar is benign breast lesion; its radiological and microscopic appearance may simulate invasive carcinoma. The purpose of the study was to analyse and correlate mammographic and histologic findings in patients with radial scar. Radial scar was compared with breast cancer of stellate appearance in mammography. Material/Methods: Between May 1994 and December 2000 129 women were examined due to the stellate lesion of the breast. All mammograms were evaluated for appearance of the spicule, density and size of the central core, presence of microcalcifications. Clinical records were analyzed to determine age, any evidence of palpable lesion and to establish the role of fine needle aspiration biopsy (FNAB) and ultrasound in radial lesions. Results: Pathology revealed 68 cases fo radial scar, 43 invasive carcinomas and 18 cases of radial scar with associated borderline lesions (atypical ductal hyperplasia, lobular carcinoma in situ) or malignant lesions (ductal carcinoma in situ, tubular cancer). Mammography examination presented no differences between benign and malignant lesions. Neither the ultrasound appearances nor cytology could be used to differentiate between radial scar and breast carcinoma. Conclusions: In conclusion, radial lesions need to be surgically excised to determine microscopic diagnosis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Karmienie piersią : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Banaszkiewicz Aleksandra, Nehring-Gugulska Magdalena, Żukowska-Rubik Monika, Nagadowska Monika, Postolski Maciej
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (przedm.), Radzikowski Andrzej (przedm.).; Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, KUKP 2002, 80 s. : il., tab., bibliogr. 25 poz., 21 cm. - Tyt. rozdziałów również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 735,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  stosując format: