Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NADZIAKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorych po wcześniejszym przeszczepieniu serca lub płuc.
Tytuł angielski: Anaesthesia for cardiac or lung transplantation patient.
Autorzy: Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.125-130, bibliogr. 34 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia krzepnięcia po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiały VI Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT.
  Tytuł angielski: Coagulation disorders after cardiac surgery. VIth Symposium of the Cardioanesthetic Section.
  Opracowanie edytorskie: Knapik Piotr (Moder., oprac. i tł.), Woś Stanisław (moder.), Saucha W. (oprac. i tł.), Nadziakiewicz P. (oprac. i tł.), Cieśla J. (oprac. i tł.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.71C-77C - 6 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ustroń 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym u osób dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 146 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20511

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  4/4

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości w walce z krwawieniem pooperacyjnym w kardiochirurgii. Czy rekombinowany aktywowany czynnik VII jest w stanie poprawić wyniki leczenia?
  Tytuł angielski: New facilities in the postoperative strife against bleeding in cardiac surgery. Will the recombinant activated factor VII improve surgical results?
  Autorzy: Skalski Janusz H., Czapla Jerzy, Nadziakiewicz Paweł, Kaczmarski Jacek, Zembala Marian
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.941-945, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezenotwano metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku krwawień związanych z leczenime operacyjnym serca, stosowane w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu. Podano również kompendium najistotniejszych dla praktyki kardiochirurgicznej wiadomości z zakresu patofizjologii procesów krzepnięcia. Omówiono problemy i odrębności związane z zapewnieniem optymalnej hemostazy w krążeniu pozaustrojowym oraz wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na procesy krzepnięcia. Następnie dokonano prezentacji własnych obserwacji klinicznych dotyczacych zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (r.cz. VIIa - NovoSeven, NovoNordisk) u dwojga chorych po wystąpieniu groźnych krwawień okołooperacyjncyh. W pierwszym przypadku krwawienie związane było z przeszczepieniem serca u 37 letniej kobiety, u której dwukrotnie wcześniej przeprowadzano operacje wad zastawkowych serca. Dysfunkcja dwóch, wszczepionych 15 lat wcześniej zastawek, doprowadziła do znacznego uszkodzenia mięśnia sercowego, ze skrajnie cieżką postacią niewydolności krążenia. W 2 miesiące po przeprowadzonym przeszczepie serca chora niestety zmarła z powodu powikłań infekcyjnych. W drugim prezentowanym przypadku zastosowanie r.cz. VIIa dotyczyło poważnego krwawienia u 15-letniego chłopca, również w trakcie reoperacji związanej z leczeniem chirurgicznym złożonej wrodzonej wady serca. Jego leczenie zakończyło się pełnym sukcesem. W obu opisanych przypadkach, obarczonych ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the diagnostic and therapeutic management in bleeding episodes associated with cardiosurgical operations, which constitutes the policy that is employed at Department of Cardiac Surgery and Tranpslantology, Silesian Academy of Medicine, Zabrze, Poland. The paper also presents a compendium of information on the pathophysiology of coagulation processes, most signfiicant from the standpoint of cardiosurgical practice. Separate issues associated with providing optimal hemostasis in patients operated on using cardipulmoanry bypass are discussed, along with the effect of cardiac procedures on coagulation processes. Further, the authors present their clinical observations and experience in the utilization of the recombinant activated factor VII (NovoSeven, NovoNordisk) in two patients with severe perioperative bleeding. In the first case bleeding was associated heart transplantation procedure in a 37-year old woman, who had previously been twice subjected to operations for valvular heart disease. A dysfunction of two artificial valves implanted 15 years previously resulted in considerable heart muscle damage and an extremeally severe form of cardiac insufficiency. Two months after the heart transplant the patient unfortunately died due to infectious complications. In the second patient the recombinant activated factor VII was employed in an attempt at controlling severe bleeding encountered in a 15-year old boy in the course of reoperation in surgical ...

  stosując format: