Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NADULSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Changes of resistance parameters of femoral bone in adult female rats after apllication of zoladex and vincristin.
Tytuł polski: Zmiany parametrów wytrzymałościowych kości udowej u dorosłych samic szczurów po zastosowaniu zoladexu i winkrystyny.
Autorzy: Nadulska Anna, Klukowska Lidia, Dyba Stefan
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.426-430, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  2/2

  Tytuł oryginału: The influence of baclofen on reflex circulatory reactions evoked by stimulation of the vagus nerve in the rabbit.
  Tytuł polski: Wpływ baklofenu na reakcje krążeniowe wywołane drażnieniem nerwu błędnego u królika.
  Autorzy: Dyba Stefan, Tychowska Ingeborga, Klukowska Lidia, Nadulska Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.67-73, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem naszych doświadczeń było zbadanie wpływu baklofenu na odruchowe zmiany ciśneinia tętniczego krwi i akcji serca, wywołane obustronnym drażnieniem nerwów błędnych. Doświadczenia przeprowadzono w narkozie uretanowej (1,5 g/kg) na 30 królikach mieszańcach obu płci o wadze 3000-4500. Średnie ciśnienie krwi i częstość akcji serca rejestrowano w tętnicy środkowej ucha pryz użyciu czujnika elektromagnetycznego i rejestrowane ono było na nośniku magnetycznym komputera. Drażniono dośrodkowe odcinki prawego, lewego i jednocześnie obu nerwów błędnych. Stosowane parametry drażnienia były następujące: częstotliwość 5c/sek., czas drażnienia - 20 sek., szerokość pojedycznego impulsu 1 msek. Siłę drażneinia wyrażano wielokrotnością pobudzenia progowego (1 T), za które uważano powtarzalny spadek ciśnienia wynoszący 2-4 mm Hg. Odstępy pomiędzy drażnieniami wynosiły 5 min. Baklofen podawano dożylnie w dawce 1,0 mg/kg masy ciała. W grupie kontrolnej toroweanie reakcji krążeniowych obserwowano jedynie przy najmniejszych intensywnościach drażnienia (1,0 - 1,5T). Przy silniejszych draznieniach suma efektów jednostronnych była większa od wielkości uzyskiwanych podczas jednoczesnego obustronnego drażnienia nerwów błędnych. Ten efekt okluzji narastał w miarę zwiększania siły bodźca do wielkości 4-5T. Po podaniu baklofenu zjawisko torowania przy najmiejszych itnensywnosciach siły bodźca znikało. Obserwowano jedynie okuzję. Baklofen podnosił średnie ciśnienie krwi tętniczej o 15 ń 6 mm Hg ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of our investigations was to investigate the effect of baclofen upon the reflex fall of arterial blood pressure and heart rate evoked by stimulation of bilateral vagus nerves. The experiments were carried out on 30 rabbits of both sexes and mixed breed weighing 3000-4500 g under urethane anaesthesia (1.5 g/kg). Mean arterial pressure and heart rat ewere measured in the ear middle artery by the electromanometer and registerd by PC computer. Parameters of stimulation were: frequency 5 c/s., duration - 20 s., width of single rectangula pulse - 1 msec., itnensity of stimulation - multiplicity of threshold excitation (T). The intervals between stimulations were not shorter than 5 min. Baclofen was administrated intravenously (1.0 mg/kg). In the control group the facilitation of circulatory reaction was observed only at the smallest intensity of stimulation (1.0T-1.5T). When greater intensity of stimulations was applied the sum of unilateral effects was greater than the effect of simulatneous bilateral vagus nerve stimulation. This occlusion effect increased up to the stimulus value of 4-5T. After baclofen adminsitration the facilitation of circulatory responses disappeared and only occlusion was observed. Baclofen increased the size of the area of active overlapping of the afferent innervation of the vagus nerve. Administration of baclofen produced an increase in mean arterial blood pressure (15 ń 6 mm Hg) and heart rate (16 ń 5 beats per minute) and decrease ...

  stosując format: