Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NADOLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Parkinsonizm młodzieńczy.
Tytuł angielski: Juvenile Parkinsonism.
Autorzy: Wendorff Janusz, Nadolski Marek
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.155-164, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin "parkinsopnizm młodzieńczy" jest znany od około 100 lat. W większości przypadków jest to zespół heterogenny. Tylko autosomalnie recesywnie dziedziczący się parkinsonizm młodzieńczy stanowi stosunkowo odrębny zespół chorobowy związany z mutacją w zakresie genu parkiny. Do zasadniczych fenotypowych objawów zespołu należy wczesny początek objawów parkinsonowskich (przed 20 rokiem życia), występowanie ruchów dystonicznych, dobra odpowiedź na L-dopę i wczesne ujawnienie się dyskinez w wyniku jej podawania. Zasadniczą cechą neuropatologiczną różniącą parkinsonizm młodzieńczy autosomalnie recesywny z chorobą Parkinsona jest nieobecność ciał Lewy'ego. Ostatnie badania wykazują, że mutacje w zakresie genu parkiny spotkać można nie tylko w parkinsonizmie młodzieńczym, ale także w typowych przypadkach choroby Parkinsona z ciałami Lewy'ego. Rozpoznanie młodzieńczego parkinsonizmu wymaga różnicowania z szeregiem jednostek chorobowych z dominującymi objawami sztywności, drżenia i dystonii mogących ujawnić się w okresie młodzieńczym, a przede wszystkim z dystonią dobrze podającą się leczeniu L-dopą i parkinsonizmem wtórnym, objawowym.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka hipoksemii tętniczej podczas zabiegów wideotorakoskopowych.
  Tytuł angielski: Assessment of risk factors of hypoxemia during one lung ventilation.
  Autorzy: Tyczka Joanna, Wołowicka Laura, Dyszkiewicz Wojciech, Nadolski Jacek, Skrzypczak Mariusz, Chorąży Zofia
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.13C-16C, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wartościami PaO2 podczas wentylacji jednego płuca (OLV) a przedoperacyjnymi danymi demograficznymi, spirometrycznymi i gazometrycznymi chorych oraz wybranymi parametrami mechaniki oddechowej podczs operacji. Badaniem objęto 90 chorych poddanych planowanym zabiegom wideotorakoskopowym. Hipoksemia tętnicza wystąpiła u 16 proc. chorych podczas OLV. Korelację z PaO2 podczas OLV wykazywały: BMI, PaO2 podczas wentylacji obu płuc, ciśnienia szczytowe, średnie i plateau w drogach oddechowych podczas OLV oraz podatność statyczna płuc i klatki piersiowej (p 0,05). W przypadki BMI i wartości ciśnień w drogach oddechowych występowała korelacja ujemna, w przypadku PaO2 podczas wentylacji obu płuc i podatności statycznej - dodatnia. Stwierdzono, że otyłość chorego stanowi istotny czynnik ryzyka hipoksemii tętniczej podczas OLV, a duże znaczenie dla utlenowania ma dobór parametrów wentylacji.

  Streszczenie angielskie: Hypoxemia during one lung ventilation (OLV) is a common problem. The aim of the study was to analyze the correlation between PaO2 during OLV and preoperative demographic, spirometric and loboratory data and selected respiratory mechanic parameters in 90 adult patients scheduled for videothoracoscopic surgery. Arterial hypoxemia occurred in 16 p.c. of cases. We found correlation between PaO2 during OLV and BMI, PaO2 before OLV, peak, mean plateau airway pressures and static compliance. Obesity was identified as a significant risk factor for hypoxemia.

  stosując format: