Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NADGRODKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Choroba Huntingtona jako przykład choroby neurodegeneracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów genetycznych.
Tytuł angielski: Huntington's chorea as an exemplification of the role of genetic aspects in neurodegenerative diseases.
Autorzy: Nadgrodkiewicz Krzysztof, Kifer Irena
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.149-153, il., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono istotę mutacji dynamicznych, przypuszczalny mechanizm ich powstawania oraz ich znaczenie w patogenezie choroby Huntingtona. Przedstawiono dokładniej amplifikację określonych sekwencji trójnukleotydowych, zjawisko antycypacji i teorię naznaczenia genomowego.


  2/3

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na aspekty genetyczne i diagnostyczne dziedzicznej polineuropatii ruchowo-czuciowej typu I (HMSN t.I).
  Tytuł angielski: A new insight into genetic and diagnostic aspects of hereditary motor and sensory neuropathy type I (HMSN t.I).
  Autorzy: Nadgrodkiewicz Krzysztof, Białek Grzegorz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.165-171, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dziedziczna polineuropatia ruchowo-czuciowa typu I (HMSN t.I) jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny dominujący. Zlokalizowano dotychczas trzy loci genowe: na chromosomie 17, 1, 10. Istotną przyczyną HMSN są nieprawidłowości w obrębie białka 22 mieliny (PMP 22). Choroba o powolnym przebiegu klinicznym rozwija się w I-III dekadzie życia. Stwierdzenie w badaniu klinicznym zespołu polineuropatycznego, często z deformacją stóp, przewlekłego procesu odnerwiennego w kk. górnych i dolnych, potwierdzonego badaniem EMG, a także charakterystyczne zmiany neuropatologiczne (pierwotne zwyrodnienie mieliny z odcinkowym pogrubieniem osłonek mielinowych) oraz analiza rodowodu z badaniem genetycznym nakazują myśleć o rozpoznaniu HMSN t.I. To natomiast zmusza do szybkiego włączenia postępowania rehabilitacyjnego.


  3/3

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnych i wszczepianie stentów z zastosowaniem neuroprotekcji.
  Tytuł angielski: Carotid angioplasty and stenting with neuroprotection.
  Autorzy: Więckowski Jarosław, Nadgrodkiewicz Krzysztof, Stasiowski Marek, Piekarski Paweł
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.103-110, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: