Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MYSŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: The influence of stress factors on the concentration of radionuclids in some Asteraceae and Apiaceae plants.
Tytuł polski: Wpływ czynników stresogennych na zawartość radionuklidów w niektórych roślinach z rodziny Asteraceae i Apiaceae.
Autorzy: Wierzchowska-Renke K., Mysłek-Laurikainen B., Głowniak K., Matul M.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.82-88, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy prześledzono wpływ czynników stresogennych, takich jak bliskość ciągów komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu, nawożenie jonami tytanu oraz opanowanie przez mszyce Aphis sp. na zawartość radionuklidów w roślinach leczniczych z rodzin Asteracae i Apiaceae. Stwierdzono, że wszystkie badane rośliny zawierają radionuklidy cezu, radu i potasu. Zawartość radu, podobnie jak cezu, w większości prób była niska. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane rośliny zawierały znaczne ilości radioaktywnego izotopu potasu. Maksymalne zawartości radionuklidów stwierdzono w próbach pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych przy najruchliwszych drogach. Zaobserwowano, że zastosowane nawożenie jonami tytanu wpłynęło nie tylko na wzrost i rozwój roślin lecz także na zawartość w nich radionuklidów. Odmienna była reakcja poszczególnych organów Pastinaca sativa na opanowanie tej rośliny przez mszyce. Liście roślin kontrolnych gromadziły więcej 210Pb niż liście pasternaku na których były mszyce, natomiast korzenie bogatsze były w radioaktywny potas.

  Streszczenie angielskie: The study followed the influence of stress factors - such as growth close to the road, use of fertilization with Ti ions and APhis-infestation on accumulation of radionuclids in medicinal plant species belonging to Asteraceae and Apiaceae family. The analyzed plants contained various radionuclids of caesium, radium an potassium. The contents of radium was - as in the case of caesium - low in the majority of samples. The analysis of plants also revealed important quantities of radioactive potassium isotope 40K. The plants collected from roadsides with high traffic intensity accumulate much more of thoese radionuclids. The fertilization the Ti ions of mentioned plants influenced not only the height and the developement, but resulted in changes of radionuclids content as well. Leaves, fruits and roots of Pastinaca sativa reacted differently to pest treatments. Control plants leaves accumulated more 210Pb than Aphis-infested ones. The roots of control plants were richest in 40K.


  2/2

  Tytuł oryginału: Usprawnianie korekcyjne dzieci i młodzieży z zespołem Downa w świetle dysharmonii rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Corrective rehabilitation of children and youths with Down's syndrome in the light of disharmony of somatic development.
  Autorzy: Kuś Anna, Sadowska Ludwika, Mysłek Monika
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.65-86, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U wszystkich dzieci i młodzieży z zespołem Downa występują nieprawidłowości rozwoju posturalnego, które narastają wraz z wiekiem. Hipotonia i wiotkość układu więzadłowo-stawowo-kostnego to główna przyczyna warunkująca nabyte dysfunkcje i wady postawy, które najczęściej występują w postaci wad kończyn dolnych, nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa i deformacji klatki piersiowej. Badania pediatryczne, fizjoterapeutyczne i antropometryczne objęły 127 osób z zespołem Downa (ZD) w wieku od 3 do 18 lat, rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym, oraz 98 równowiekowych, nieusprawnianych dzieci zdrowych (GK). Profile morfologiczne dzieci z ZD wykazują budowę nieharmonijną. Duży deficyt wysokości ciała wynikający ze słabszego wzrastania kości długich, przy niewielkim deficycie masy ciała czyni sylwetkę dziecka z ZD niskorosłą, krótkokończynową, dobrze otłuszczoną, krępą. Stopy dzieci z ZD są bardzo krótkie, co przy prawidłowej szerokości i dodatkowo obniżonym sklepieniu podłużnym i poprzecznym stopy nadaje obraz wysoko zaawansowanego płaskostopia. W badanej grupie dzieci z ZD u 113 dzieci (89 proc.) występowały różnego rodzaju wady postawy, a w grupie kontrolnej u 12 dzieci (12.2 proc.). Wśród występujących wad postawy u dzieci z ZD dominuje płaskostopie i koślawość (76 proc.), patologia kręgosłupa (43 proc.) oraz klatki piersiowej 925 proc.). Wszystkie dzieci z ZD wymagają rehabilitacji i rewalidacji od niemowlęctwa. Pogłębiające się wraz z wiekiem patologie postawy obligują do wczesnego wprowadzenia indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych, które hamują rozwój wad i poprawiają funkcje stomatomotoryczne.

  Streszczenie angielskie: Posture development of children and youths with Down's syndrome is always abnormal and the disorder progresses with age. Hypotomia and flaccidity of ligament-osteoarticular system are the main causes of dysfunction and faulty posture, the most frequently occurring faults being malformation of lower limbs, incorrect spinal curvature and thorax deformations. Paediatric, physiotherapeutic and anthropometric examinations involved 127 subjects with Down's syndrome (DS) aged 3 - 18 years, rehablilitated as out-patients, as well as their 98 healthy peers (CG). Abnormal morphological profiles of DS children included disorders resulting from poor growth of long bones and distorted foot proportions. Most DS children (89 p.c.) but only 12 p.c. of control ones had faulty posture. Platypodia and valgity of knees (76 p.c.), and abnormalities of spine (43 p.c.) and thorax (25 p.c.), were the most common anatomical deformaties in DS children. All DS children required rehabilitation and revalidation since infacy. As the abnormalities of posture progress with age, it is of utmost importance that individual corrective exercises be introduced as early as possible.

  stosując format: