Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MYKAŁA-CIEŚLA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Inhibitory reduktazy HMG-CoA w prewencji osteoporozy i złamań kości. Podobny mechanizm działania statyn i bifosfonianów.
Tytuł angielski: Inhibitors of HMG-CoA reductase in prevention of osteoporosis and bone fractures. Similar mechanism of action of statins and bisphosphonates.
Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.85-91, tab., bibliogr. 26 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  2/3

  Tytuł oryginału: Guz przydatków u kobiety po menopauzie, 16 lat po leczeniu raka piersi z towarzyszącym wzrostem stężenia CA-125 i CA 15-3 we krwi.
  Tytuł angielski: Ovarian tumour in postmenopausal woman 16 years after the treatment of breast cancer accompanied with increased serum level of CA-125 and CA 15-3.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna, Machalski Marek, Pająk Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.451-457, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych literaturowych wynika, że większość kobiet z przerzutami raka piersi do jajnika jest w wieku przedmenopauzalnym i ma obustronne zajęcie przydatków. Najczęściej ujawniają sie do 5 lat od rozpoznania raka piersi i towarzyszą im przerzuty o innej lokalizacji w połowie przydatków. W pracy został przedstawiony przypadek 61-letniej kobiety z dodatnim wywiadem raka piersi. 16 lat po leczeniu raka piersi u chorej ujawnił się obustronny guz przydatków. We krwi stwierdzono podwyższone stężenie markerów nowotworowych CA-125 i CA 15-3. Podczas zabiegu operacyjnego, w czasie którego stwierdzono nowotworowy charakter guza, dokonano usunięcia obu przydatków wraz z siecią większą i otrzewną ścienną. Badanie histologiczne wykazało naciek z komórek raka pochodzenia nabłonkowego w obu jajnikach, jajowodach, sieci i otrzewnej. Nie znaleziono guza pierwotnego w żadnym narządzie, włączając lewą pierś, żołądek, jelito grube i macicę. W celu różnicowania pomiędzy pierwotnym rakiem jajnika a przerzutami raka piersi do przydatków wykonano barwienia immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał przeciwko cytokeratynie (CK), błonowemu antygenowi nabłonkowemu (EMA), receptorowi estrogenowemu (ER), receptorowi progesteronowemu (PR), HMFG (human milk far globule) i laktoalbuminie alfa. Komórki nowotworowe reagowały w prawie 100 proc. z przeciwciałami przeciwko antygenom nabłonkowym - cytokeratynie i EMA. W 90 proc. komórek stwierdzono obecność receptorów estrogenowych. Receptory ...

  Streszczenie angielskie: The literature reveals that most of the patients with ovarian metastases of breast carcinoma are premenopausal and have bilateral involvement. Manifestations of ovarian metastases usually occur within 5 years after diagnosis of primary breast cancer and are accompanied by metastases of other localization in half the case of a 61-year-old women with a history of breast cancer. 16 yeras after breast cancer treatment bilateral ovarian tumour were disclosed. We also found an increased serum concentrations of tumor markers CA-125 and CA 15-3. After surgical exploration which confirmed neoplasmatic character of the tumour, bilateral salpingoophorectomy and omentectomy were done. Histological examinations showed the carcinoma cells of epithelial origin in both ovaries and omentum. We did not find primary tumour in any other site, including left breast, stomach, colon and uterus. To discriminate between primary ovarian carcinoma and metastases of breast carcinoma to the ovaries we performed immunohistochemival staining using antibodies against cytokeratin (CK), epithelial membrane antigen (EMA), estrogen receptor (ER), profesteron receptor (PR), human milk fat globule (HMFG) and lactoalbumin alpha. Carcinoma cells were always positive for CK and EMA (100 p.c.) and to a lesser extent for ER (90 p.c.) and for PR (30 p.c.). We laso found a high intensity staining reaction of carcinoma cells with antibodies against HMFG and lactoalbumin alpha. Based on histological and ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Aktualne zasady diagnostyki i leczenia choroby Wilsona.
  Tytuł angielski: Current principles of Wilson's disease diagnostics and treatment.
  Autorzy: Najda Jacek, Stella-Hołowiecka Beata, Machalski Marek, Woszczyk Dariusz, Mykała-Cieśla Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.600-607, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Wilsona - określana również jako zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - jest istotnym problemem klinicznym u młodych pacjentów, który nadal stwarza problemy diagnostyczne. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ostatecznie ustalono podłoże genetyczne schorzenia, potwierdzając różnorodność mutacji genowych odpowiedzialnych za jego powstanie. Opracowany został obowiązujący schemat leczenia choroby mający za cel jak najszybsze usunięcie z organizmu nadmiaru toksycznie działających jonów miedziowych. W pierwszej fazie leczenia stosowanie tradycyjnych oraz nowo opracowanych leków chelatujących, pozwala z reguły na szybkie usunięcie tkankowych depozytów miedzi i zrównoważenie jej ogólnoustrojowego bilansu. W terapii przewlekłej coraz szersze zastosowanie znajdują związki cynku, wydatnie nasilające jelitową i wątrobową syntezę metalotioneiny. Prowadzone przez całe życie konsekwentne leczenie choroby Wilsona, rozpoczęte po jej wczesnym rozpoznaniu, pozwala na zapewnienie chorym długoletniego okresu przeżycia, często porównywalnego z populacją ludzi zdrowych.

  stosując format: