Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MUSZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Listerioza - ryzyko zakażeń szpitalnych.
Tytuł angielski: Risk hospital listeriosis.
Autorzy: Ciupińska Maria, Muszyński Zygmunt
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.44-45, bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/13

  Tytuł oryginału: Rola zabiegów antyseptycznych w dekontaminacji miejscowej skóry rąk.
  Tytuł angielski: Signification of antiseptic agents in the decontamination of the hand skin.
  Autorzy: Muszyński Zygmunt
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.109-111, tab., bibliogr. 12 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  3/13

  Tytuł oryginału: Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus spp. na wybrane środki dezynfekcyjne.
  Tytuł angielski: Susceptibility of clinical Enterococcus spp. strains.
  Autorzy: Długaszewska Jolanta, Muszyński Zygmunt, Kuch Alicja
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.140-142, tab., bibliogr. 3 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  4/13

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności bakteriobójczej wybranych antyseptyków do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
  Tytuł angielski: Assessment of bactericidal activity of selected hygienic and surgical hand disinfectants.
  Autorzy: Mirska Ilona, Muszyński Zygmunt
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.143-146, il., tab., bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  5/13

  Tytuł oryginału: Analiza zawartości flawonoidów i aktywności przeciwbakteryjnej w preparatch propolisowych w aspekcie przydatności do standaryzacji.
  Tytuł angielski: Analysis of the content of flavonoids and antibacterial activity of propolis prepatarion in the context of its usefulness for standarization process.
  Autorzy: Ellnain-Wojtaszek Maria, Mirska Ilona, Matławska Irena, Muszyński Zygmunt
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.36-39, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna


  6/13

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne i wirusowe : problemy diagnostyki i antybiotykoterapii
  Autorzy: Majewski Sławomir, Młynarczyk Grażyna, Muszyński Jacek, Młynarczyk Andrzej, Ehrmann Agnieszka, Kudlicka Maria, Młynarczyk Beata
  Opracowanie edytorskie: Muszyński Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 142 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • choroby zakaźne


  7/13

  Tytuł oryginału: Zaburzenia opróżniania żołądka w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Gastric emptying disorders in diabetes mellitus.
  Autorzy: Tomi Salaheddin, Płaziński Maria, Zagórowicz Edyta, Ziółkowski Bartłomiej, Muszyński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.879-886, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie: 1) Częstości występowania zaburzeń opróżniania żołądka (gastroparezy lub przyspieszonego opróżniania) u pacjentów z długotrwałą i świeżo wykrytą cukrzycą, 2) Zależności pomiędzy stopniem zalegania żołądkowego po posiłku testowym a objawami dyspeptycznymi, wyrównaniem metabolicznym cukrzycy, występowaniem neuropatii autonomicznej oraz późnymi powikłaniami cukrzycy. Metodyka: Wykonano scyntygraficzne badanie żołądka z użyciem posiłku testowego znakowanego technetem u 81 osób chorych na cukrzycę (51 osób z cukrzycą długo trwającą i 30 osób z cukrzycą świeżo wykrytą) oraz u 44 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od czasu trwania cukrzycy. U wszystkich oceniano występowanie objawów dyspeptycznych, retinopatii, polineuropatii obwodowej, naczyniowo-sercowej neuropatii autonomicznej oraz aktualnego i długotrwałego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Wyniki: Opróżnianie żołądka stwierdzono u 21 osób z cukrzycą długo trwającą i u 3 osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Przyspieszone opróżnianie żołądka wykazano u 10 osób, głównie ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Stopień opróżniania żołądka był zależny od nasilenia neuropatii autonomicznej, ale nie zależał od aktualnego wyrównania cukrzycy. Wniosek: Gastropareza cukrzycowa jest częstym (ok. 40 proc.) powikłaniem długotrwałej cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2, ale może występować również u osób z cukrzycą typu 2 świeżo wykrytą. Przyspieszone opróżnianie żołądka ujawnia się u ok. 20 proc. osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, głównie typu 2. Stopień opróżniania żołądka zależy od nasilenia neuropatii autonomicznej, a nie zależy od aktualnego wyrównania cukrzycy.


  8/13

  Tytuł oryginału: Stymulacja wydzielania pankreastatyny u zdrowych ochotników.
  Tytuł angielski: Pancreastatin secretion stimulation in healthy volunteers.
  Autorzy: Zagórowicz Edyta, Bąk Marianna, Siemińska Jolanta, Muszyński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1185-1191, il., tab., bibliogr. 17 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z badań na modelach zwierzęcych wiadomo, że pankreastatyna (PST), peptyd wydzielany przez liczne komórki neuroendokrynne hamuje wydzielanie insuliny, działa hiperglikemizująco oraz glikogenolitycznie. Niewiele wiadomo na temat fizjologicznej roli PST w metabolizmie węglowodanów. W celu zbadania, jaki bodziec najefektywniej stymuluje wydzielanie PST u człowieka, przeprowadzono cztery różne stymulacje przewodu pokarmowego u 10 zdrowych ochotników: doustne obciążenie glukozą, dożylne obciążenie glukozą, dożylne podanie glukagonu oraz obciążenie standardowym posiłkiem. Radioimmunologicznie zmierzono stężenie pankreastatyny w osoczu w określonych odstępach czasu po każdej stymulacji. Stwierdzono, że doustne oraz dożylne obciążenie glukozą nie zwiększają stężenia pST w osoczu, dożylne podanie glukagonu wywołuje jego spadek, natomiast posiłek powoduje wzrost stężenia PST.

  Streszczenie angielskie: According to animal studies pancreastatin (PST), a peptide that is secreted by numerous neroendocrine cells, inhibits insulin scretion and has a hyperglycaemic and glycogenolytic effect. However, physiologic role of PST in carbohydrate metabolism remains unclear. In order to determine the best stimulus of pST secretion, four different stimulations of GI tract were carried out in 10 healthy volunteers: oral glucose loading test, intravenous glucose loading test, intravenous glucagon infusion and standard meal loading test. Serum PST concentration was measured radioimmunologically at established intervals after each stimulation. It was found that either oral or intravenous glucose loading test do not increase serum PST concentration; intravenous glucagon infusion decreases serum PST concentration and a standard meal increases serum PST concentration.


  9/13

  Tytuł oryginału: Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w oddziale urazowo-ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
  Autorzy: Muszyński Zbigniew Wojciech
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.89-91, il., tab., bibliogr. 2 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/13

  Tytuł oryginału: Rola zabiegów antyseptycznych w dekontaminacji skóry rąk personelu medycznego.
  Autorzy: Muszyński Zygmunt
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.54-56, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/13

  Tytuł oryginału: Czy neuropatia autonomiczna jest czynnikiem ryzyka zgonu pacjentów z przewlekłą mocznicą?
  Tytuł angielski: Is autonomic neuropathy a risk factor of death in dialysed patients?
  Autorzy: Jędras Mirosław, Zakrzewska-Pniewska Beata, Gellert Ryszard, Dębowska Małgorzata, Wojtaszek Ewa, Muszyński Jerzy, Bataa Och
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.807-810, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena, czy neuropatia autonomiczna jest czynnikiem ryzyka zgonu u chorych dializowanych. Wykorzystano wyniki badań autonomicznego układu nerwowego (analiza zmienności rytmu zatokowego i współczulne potencjały skórne), wykonanych przed 3 laty u 51 pacjentów. Spośród tej grupy zmarły 22 osoby. Wyniki praacy sugerują większe nasilenie dyzautonomii u osób, które zmarły. Jednakże, z uwagi na małą liczebność badanej grupy, wyniki te nie upoważniają do stwierdzenai, że dyzautonomia jest czynnikiem ryzyka zgonu w mocznicy.

  Streszczenie angielskie: The aim of teh study was to determine, whether autonomic neuropathy is a risk factor of death in dialysed patients. Results of autonomic tests (R-R interval variation and sympthetic skin response) which were performed 3 years ago in 51 patients were analysed. 22 of these patients died. A greater incidence of dysautonomia was found in patients who died. However, due to the small number of examined patients, it cannot be concluded, that dysautonomia is a risk factor of death in uremia.


  12/13

  Tytuł oryginału: Sterility and antibacterial activity of some antibiotics sterilized by irradiation.
  Autorzy: Muszyński Zygmunt, Długaszewska Jolanta, Marciniec Barbara, Płotkowiak Zyta, Popielarz-Brzezińska Maria, Ogrodowczyk Magdalena
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.433-435, tab., bibliogr. 13 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Sterility and antibacterial activity of several antibiotics (including some penicillins and their salts, gramicidin and neomycin) subjected to sterilization by irradiation has been studied. The compounds in solid phase have been exposed to gamma irradiation in air atmosphere at room temerature, with a dose of 25 kGy, and afterwards they have been subjected to tests recommended by FP V (volume I, 1990) checking their sterility and activity. The results have shown that the majority of initial compounds have been to a slight degree contaminated by bacteria from the genera Bacillus and Micrococcus, the number of bacteria did not exceed 10ý CFU, and fungi up to 10 CFU in 1 g of the compouned. All compounds subjected to sterilization with a dose of 25 kGy were sterile and preserved the activity required by FP V. The decrease in activity observed for some compounds was always within the limits of FP specification. The results have proved that the penicillins analysed, gramicidin and neomycin can be sterilized by irradiation with a dose of 25 kGy, without any detrimental effect on their properties and antibacterial activity.


  13/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie zabiegów higienicznych dla czystości mikrobiologicznej oddziału intensywnej terapii.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Muszyński Zygmunt, Długaszewska Jolanta, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Trojanowska Iwona, Brońska Krystyna
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.42-43, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: