Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MUSIEJ-NOWAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is primarily associated with HLA-DR8 but not DQ4 on the DR8-DQ4 haplotype.
Autorzy: Smerdel A., Ploski R., Flato B., Musiej-Nowakowska E., Thorsby E., Forre O.
Źródło: Ann. Rheum. Dis. 2002: 61 (4) s.354-357, tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 310,264

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is strongly associated with the DR8-DQ4 haplotype. The genes encoding DR8 and DQ4 are in strong linkage disequilibrium (LD) and oocur together on the same HLA haplotype in almost all patients and controls. Because of the strong LD it is not clear whether DR8, DQ4, or both, are primarily associated with JIA. Objective: To unveil the primary association of JIA - that is, with DR8 or DQ4. Methods: DRB1, DQA1, and DQB1 alleles of 585 Norwegian and 47 Polish unrelated patients with JIA (categorised as pauciarticular and rheumatoid factor negative polyarticular JIA), and of 3155 Norwegian and 158 Polish unrelated controls, were typed using a polymerase chain reaction or oligonucleotide hybridisation and sequence-specific primers method. Results: Several haplotypes which encoded DR8 (that is, carried DRB1*08) and which did not encode DQ4 (that is, did not carry DQA1*0401) were found. Such haplotypes were found in three Norwegian patients and two controls (p = 0.029). In the Polish population such haplotypes were found among four patients with JIA and two controls (p = 0.025). No haplotypes which carried DQA1*0401 and DQB1*0402 in the absence of DRB1*08 were found, either among patients with JIA (Polish and Norwegian) or among the controls (Polish). Conclusion: On the DR8-DQ4 haplotype the DRB1*08 allele is primarily associated with JIA.


  2/4

  Tytuł oryginału: Polymorphonuclear leukocyte collagenase as an indicator of the juvenile idiopathic arthritis activity.
  Tytuł polski: Kolagenaza leukocytów krwi obwodowej jako wskaźnik aktywności młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  Autorzy: Musiej-Nowakowska Elżbieta, Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Maśliński Sławomir
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.5-13, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 58 dzieci chorych na idiopatyczne młodzieńcze zapalenie stawów (mizs.) oceniono zmiany aktywnej i latentnej formy kolagenazy granulocytów obojętnochłonnych (PNM) krwi obwodowej, z uwzględnieniem liczby leukocytów krwi obwodowej, 3 postaci klinicznych mizs., aktywności klinicznej i laboratoryjnej choroby oraz obecności wysięku stawowego u ocenianych chorych. Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowych dzieci. Stwierdzono istotnie statystycznie większą aktywność kolagenazy PNM leukocytów u dzieci z postacią uogólnioną i skąpostawową mizs. w porównaniu z grupą kontrolną. U chorych z postacią wielostawową choroby aktywność kolagenazy PNM leukocytów była niższa niż w grupie kontrolnej, ale różnice nie były statystycznie istotne. Liczba leukocytów krwi obwodowej nie korelowała z aktywnością kolagenazy PNM leukocytów. Wartości kolagenazy latentnej w komórkach krwi tylko chorych z postacią skąpostawową były istotnie wyższe od wartości tego enzymu w grupie kontrolnej. Wykazano istotne powiązanie pomiędzy aktywnością kolagenazy PNM leukocytów a obecnością wysięku stawowego u ocenianych chorych oraz podwyższenie aktywności enzymu u niektórych dzieci, u których rutynowe wskaźniki zapalenia były prawidłowe. Uzyskane wyniki wskazują, że PMN leukocyty dzieci chorych na mizs. są "częściowo" zaaktywowaane już na obwodzie, ale stopień ich aktywacji jest różny w wyodrębnionych podgrupach klinicznych. Aktywność badanego enzymu może być wartościowym wskaźnikiem aktywności choroby, szczególnie postaci skąpostawowej mizs.

  Streszczenie angielskie: In 58 children with JIA and 23 age-matched healthly controls the blood leukocyte PMN collagenase was determined. A significant increase in the level of active collagenase was observed in systemic and pauciarticular forms of JIA and a close positive relation was found between the level of both (active and laten) leukocyte collagenase and joint effusion. It is concluded that PMN - leukocytes in systemic and pauciaticular form are already "partially" activated in the peripheral blood and that the level of active leukocyte collagenase may be a valuble index of disease activity, especially in the pauciarticular form of JIA.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - zasady rozpoznawania i leczenie.
  Autorzy: Romicka Anna M., Musiej-Nowakowska Elżbieta, Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.646-652, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano nową nomenklaturę i klasyfikację przewlekłego zapalenia stawów w wieku rozwojowym. Obecnie proponowane określenie młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów obejmuje zapalenie stawów zaczynające się przed 16 rokiem życia i utrzymujące się co najmniej 6 tygodni po wykluczeniu innych przyczyn choroby. Przedstawiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny, przebieg zapalenia stawów, podkreślając konieczność wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia.

  stosując format: