Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MUSIAŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.


  2/3

  Tytuł oryginału: Nitric oxide stimulation of cardiac pacemaking in the sino-atrial node through the activation of a novel signalling pathway: Overview of in vitro and in vivo evidence for a new basic mechanism in the control of heart rate.
  Tytuł polski: Tlenek azotu stymuluje tworzenie bodźców w węźle zatokowo-przedsionkowym przez aktywację nieznanego dotychczas szlaku sygnałowego: przegląd dowodów z badań in vitro i in vivo na istnienie nowego podstawowego mechanizmu kontrolujacego rytm serca.
  Autorzy: Musiałek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.691-694, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Recent work has tested the hypothesis that nitric oxide (NO) might play an important role in the control of heart rate (HR) by stimulating cardiac pacemaking in the sino-atrial node (SAN). In isolated guinea-pig SAN cells and atrial preparations, nano-micromolar concentrations of NO donors were shown to elicit a NO-dependent increase of 20-30 p.c. in the beating rate. In the pig heart in situ, topical No donor application to the SAN increased HR by ca. 10 p.c., indicating that the direct postiive chronotropic effect of NO is relevant in vivol Indeed, a similar significant increase in HR (by 12 p.c.) was seen in humans with intravenous NO donor infusion while blood pressure was clamped. Inhibition of NO synthase or depletion of its gene have been associated with a significant reduciton in HR by ca. 10 p.c. in vitro and in vivo, consistent with a tonic positive chronotropic effect of endogenous NO. The direct stimulatory effect of NO on cardiac pacemaking is mediated by stimulation of the 'pacemaker' current If in SAN cells via a novel cascade involving cGMP, PDE3-PKA signalling and mobilizaton of intracellular calcium. In conclusion, recent studies have demosntrated for the first tiem that NO exerts a direct positive chronotropic effect through the activationof a novel signal transduction pathway in SAN cells. Evidence in animals and in humans indicates that direct stimulation of cardiac pacemaking by No is functionally relevant for the cotnrol of HR in vivo.


  3/3

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w regulacji rytmu serca.
  Autorzy: Musiałek Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-93 - IV-98, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: