Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MUSIAŁ JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna badania patomorfologicznego w rakach nerki.
  Tytuł angielski: Prognostic value of morphological examination in renal cancer.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.446-453, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Nietypowe objawy choroby Fabry'ego - nagła obustronna utrata słuchu, obrzęk limfatyczny i zespół Lowna, Ganonga i Levine'a.
  Tytuł angielski: Atypical symptoms of Fabry disease - sudden bilateral deafness, lymphoedema and Lown-Ganong-Levine syndrome.
  Autorzy: Undas Anetta, Ryś Donata, Węgrzyn Wojciech, Musiał Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1085-1090, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 40-letniego mężczyzny z chorobą Fabry'ego, potwierdzoną w 2001 obniżeniem aktywności leukocytarnej ŕ-galaktozydazy A, wystąpiła nagle obustronna utrata słuchu, na co wskazywał wywiad kliniczny oraz audiometria. Badanie móżgu metodą rezonansu magnetycznego wykazało cechy typowe dla choroby Fabry'ego. Inne objawy choroby obejmowały: naczyniaki rogowaciejące, niewielki białkomocz z prawidłową czynnością nerek, obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, zespoł preekscytacji i przerost mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: A 40-year-old man with Fabry disease, confirmed by decreased leukocyte ŕ-galactosidase A activity in 2001, complained of sudden bilateral deafness, as evidenced by clinical history and audiometry. Magnetic resonance of the brain revealed features typical of Fabry disease. Other clinical manifestations of the disease included: angiokeratoma, mild proteinuria with normal renal function, lymphoedema of the lower limbs, pre-excitation syndrome, myocardial hypertrophy.


  4/5

  Tytuł oryginału: Cyklina D1 - nowy marker złośliwości nowotworów?
  Tytuł angielski: Cyclin D1 - a new marker of neoplastic malignancy.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław, Ferenc Tomasz, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.379-386, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W immunohistochemicznej diagnostyce nowotworów posługujemy się obecnie coraz doskonalszymi markerami złośliwości nowotworów. Jednym z nich stała się cyklina D1, białko które należy do grupy cyklin fazy G1 i odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu cyklu komórkowego w czasie rozrostu komórek. Nadekspresja tej proteiny związana jest z kancerogenezą i obserwowana w różnych typach nowotworów. Znaczenie cykliny D1 jako markera diagnostycznego chłoniaków z komórek płaszcza (MCL) jest obecnie powszechnie akceptowane. Właściwości cykliny D1 przydatne są też w przewidywaniu złośliwości nowotworów, przede wszystkim raków sutka, pęcherza moczowego i przełyku. Znaczenie cykliny D1 jako czynnika prognostycznego innych nowotworów budzi kontrowersje i wymaga dalszych badań z zakresu biologii molekularnej.

  Streszczenie angielskie: Better and better markers of malignancy are used in immunohistochemical diagnostics of neoplasms. Cyclin D1 - one these markers - is a protein, which belongs to the group of G1 phase cyclins and plays an important role in controlling the cell growth cycle during cell proliferation. An overexpression of this protein is associated with carcinogenesis and is obserwed in various types of neoplasms. The importance of cyclin D1 as a diagnostic marker of mantle cell lymphoma (MCL) is now commonly accepted. The characteristic features of cyclin D1 are also useful in the prognosis of malignancy, first of all, in cases of breast cancer, carcinoma of the bladder, and carcinoma of the oesophagus. The role of cyclin D1 as prognostic marker for other neoplasms is a subject of controversy and requires further studies in the field of molecular biology.


  5/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie zespołu antyfosfolipidowego podczas ciąży].
  Autorzy: Musiał Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (2) s.67-68, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. na podst. czas. Clinical Obstetrics and Gynecology 2001; 44(1) : 20-28
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  stosując format: