Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MUSIAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wypadanie płatka zastawki mitralnej. Właściwe postępowanie wymaga rozważenia wielu czynników].
  Autorzy: Musiał Włodzimierz J., Korecki Janusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.56, 58 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/37

  Tytuł oryginału: Successful surgical treatment of a critical tricuspid valve stenosis in a patient with combined mitral valve disease - a case report.
  Tytuł polski: Krytyczne zwężenie zastawki trójdzielnej u chorego ze złożoną wadą mitralną skutecznie leczone operacyjnie.
  Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Czech Bronisław, Frank Marek, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-222, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  4/37

  Tytuł oryginału: How secondary prevention is implemented in clinical practice in male patients with a two-year history of coronary artery disease.
  Tytuł polski: Jak wdrażane są zasady prewencji wtórnej w dwa lata po rozpoznaniu choroby wieńcowej serca u mężczyzn.
  Autorzy: Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz J., Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Kowalska Irina, Kinalska Ida
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.281-290, il., tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Bacground. Reduction of cardiovascular risk factors decreases mortality and morbidity in patients with ischaemic heart disease (IHD). However, patients often do not comply with prophylactic recommendations. Aim. To assess patients compliance with prophylactic recommendations and changes in lipid and carbohydrate profiles during a prospective two-year follow-up period. In addition, cardiovascular risk factors and medication were analysed with respect to the type of IHD treatment (conservative versus invasive). Methods. The study had two phases. During phase I, the presence of cardiovascular risk factors were assessed in 338 males with IHD documented by coronary angiography. During phase II (two years later) the evaluation of risk factors was repeated in 228 (62.8 p.c.) males who showed-up for the control visit. The results were analysed for the whole study group as well as separately for the patients treated invasively (72 - PTCA and 52 - CABG) or medically (n = 109). Resuults. At the control visit, a significant decrease in cigarette smoking (p 0.05), total cholesterol (p 0.001) and trigliceride (p 0.00001) level as well as an increase in the HDL-cholesterol level (p 0.00001) were noted. Also the frequency of an abnormal carbohydrate profile decreased significantly (p 0.04). The prevalence of hypertension and the mean BMI did not change significantly. The frequency of the use of hypolipemic therapy increased four times, more than 70 p.c. of patients were treated with beta blockers and antiplatelet agents at the end of the follow-up period...


  5/37

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna badania patomorfologicznego w rakach nerki.
  Tytuł angielski: Prognostic value of morphological examination in renal cancer.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.446-453, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/37

  Tytuł oryginału: Apteka Pod Orłem we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: " Eagle Pharmacy" in Wroclaw.
  Autorzy: Musiał Magdalena, Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.579-582, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The authors presents profiles of two pharmacists-owners of "Eagle Pharmacy" - angaged in political and industrial area of Wroclaw in XIX century. Architecture of a pharmacy which existed in Wroclaw before the II World War, drugs prepared in this pharmacy and related therapy methods of that time are also described.


  7/37

  Tytuł oryginału: Rola kultury fizycznej w życiu starszego człowieka.
  Tytuł angielski: The role of physical culture in the life of elderly people.
  Autorzy: Kornaszewska Małgorzata, Musiał Jan, Kornaszewski Wacław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.115-122, bibliogr. 22 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Znaczenie bardzo zróżnicowanych i różnorodnych form działania kultury fizycznej odpowiednio zorganizowanej jest w życiu człowieka bezsporne. Korzystne działania obserwujemy już od najmłodszych grup wiekowych. Niestety, w starszych grupach wiekowych rola kultury fizycznej jest niedoceniana, a niekiedy wręcz zaniedbywana. Składa się na to wiele powodów. Brak jest zrozumienia dla tych zagadnień przez bezpośrednio zainteresowanych. Także instytucje, władze rządowe i samorządowe nie zawsze widzą korzyści dla swoich obywateli w starszym wieku. Nie promuje się argumentów i przykładów, by ich przekonać. Nie stwarza się także możliwości finansowych do korzystania z odnośnych obiektów i urządzeń które mogą służyć do realizacji wspomnianych celów. Nie wykorzystuje się bogatych obserwacji naukowych, które potwierdzają korzystną rolę odpowiednio dostosowanych działań kultury fizycznej dla poprawy zdrowia w zakresie układu krążenia, oddechowego i innych. W programach nauczania uczelni medycznych i wychowania fizycznego nie docenia się roli kultury fizycznej dla starszego człowieka. Nie opracowuje się odpowiednich programów nauczania. Nie przygotowuje się odpowiedniej kadry dla tej grupy wiekowej, której w Polsce przybywa co roku. Nie doceniają tego problemu także kasy chorych, które przez aktywne popieranie i finansowanie omawianych działań mogłyby zmniejszyć wydatki na leczenie w myśl szeroko pojętej profilaktyki, zgodnie z twierdzeniem, że taniej zapobiegać niż leczyć. Istnieje ...

  Streszczenie angielskie: The significance of diverse and varied forms of properly organized physical culture in human life cannot be overestimated. Beneficial effects can be already observed in the youngest are groups. Unfortunately in older age groups the role of physical culture is often underestimated, not to say neglected. This is due to many reasons. People in this age reveal lack of understanding of the problem. Also various institutions, government and self-government authorities do not always see the benefits for their older citizens. Arguments and examples to convince them are not being promoted, there may also experience financial difficulties in using sports facilities which might be used to realize the above mentioned objectives. Extensive scientific and medical observations that confirm the beneficial effect of adequately selected physical acitivies in improving the health especially of the cardiovascular and respiratory systems are not used. The currcula of medical schools and schools of physical education barely appreciate the role the significance of physical culture for older people. No realted programs are being developed. Staff for this age group, which is increasing in Poland every year, is not properly educated. This problem is also underestimated by health funds, which by the way of active support and financing of said acitivies might decrease their expenditures provided for treatment taking into consideration the ideas of a widely understood prophylaxis, which claim ...


  8/37

  Tytuł oryginału: Invasive treatment of acute myocardial infarction using the cardiac emergency care system. Preliminary report.
  Tytuł polski: System ratownictwa kardiologiczengo. Inwazyjne leczenie chorych z ostrym zawałem serca w województwie podlaskim. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Kochman Wacław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Prokopczuk Przemysław, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Musiał Włodzimierz J., Korecki Janusz, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Poloński Lech (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.517-525, il., tab., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. Primary coronary angioplasty is a well-established method of treatment of acute myocardial infarction (AMI) which results in low early mortality and a decreased rate of recurrent ischaemia. Aim. To determine early outcomes of patients with AMI treated with primary angioplasty who wre transferred to our centre from regional hospitals with the use of a specially designed Cardiac Emergency Care System (CECS). Methods. 127 consecutive patients (93 males, mean age 56.9 years; range 31 - 79 years) with AMI admitted to general hospitals between January 1999 and September 2000 were transferred to our centre for primary angioplasty. Patient transfere and therapy were based on the CECS. Results. The overall immediate success (TIMI grade 3 flow, 50 p.c. residual stenosis) of primary angioplasty was 96.8 p.c. The ocalisation of AMI according to the ECG criteria was anterior in 69 (54.3 p.c.) patients, and other sites - in 58 (45.7 p.c.) patients. The overall 30-day mortality was 3.94 p.c. (5 patients), and decreased to 1.67 p.c. when the patients with cardiogenic shock were excluded from the analysis. The mortality in patients with cardiogenic shock was 42.9 p.c. (3 patients). Stents were implanted in 51.9 p.c. of percutaneous inteventions and platelet IIb/IIIa blockers were used in 29 (22.8 p.c.) patients. Coronary angiography was repeated in 7 (5.5 p.c.) patients due to re-infarction in 5 (3.93 p.c.) and recurrent ischaemia in another 2 (1.57 p.c.) subjects. None of the patients required urgent CABG. Eighty two (64.6 p.cc.) patients were transferred from hospitals located...


  9/37

  Tytuł oryginału: I Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód - Zachód, Białystok, 22 - 23 marca 2002.
  Autorzy: Musiał W.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.556, il. - 1 Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód - Zachód Białystok 22-23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/37

  Tytuł oryginału: Efekt hipotensyjny nitroksylowego znacznika spinowego w świetle koncepcji o udziale czynników oksydacyjnych w patogenezie nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Wierzba Tomasz H., Musiał Paweł, Nowak Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-12 - I-19, il., bibliogr. 67 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/37

  Tytuł oryginału: Stability of cefepime dihydrochloride monohydrate in solid state.
  Autorzy: Musiał Wojciech, Zając Marianna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.243-246, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The pseudo first-order rate constants and thermodynamic parameters for the decomposition of cefepime in solid state in absence of hymidity and at a relative humidity of 76.4 p.c. were calculated. The effect of humidity on the stability of cefepime dihydrochloride monohydrate in the humidity range 25.0 p.c. - 76.4 p.c at 358 K is described by the equation ln ki + (0.031 ń 0.0043) ú RH p.c. - 10.08 ń 0.22.


  12/37

  Tytuł oryginału: Cząsteczki adhezyjne u chorych hemodializowanych przewlekle.
  Tytuł angielski: Adhesion molecules in patients with chronic haemodialysis.
  Autorzy: Musiał Kinga, Zwolińska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.177-181, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorzy hemodializowani przewlekle prezentują wiele objawów wynikających z obserwowanych u nich zaburzeń w układzie immunologicznym. Znaczna część tych zmian może być wywoływana przez kontakt krwi z błoną dializatora. Skutkiem zetknięcia się tych dwóch środowisk jest aktywacja poszczególnych elementów morfotycznych krwi, przejawiająca się neutropenią, tworzeniem agregatów płytkowo-leukocytarnych i degranulacją leukocytów. Odzwierciedleniem tych procesów są zmiany ekspresji receptorów form błonowych cząsteczek adhezyjnych i towarzyszące in wahania stężeń form rozpuszczalnych tych cząsteczek. Ponieważ stopień nasilenia obserwowanych reakcji zależy od rodzaju zastosowanej błony, receptory cząsteczek adhezyjnych mogłyby być uznane za markery biozgodności błon dializacyjnych. Dalsze badania nad zachowaniem form rozpuszczalnych powinny oszacować ich przydatność pod kątem wpływu hemodializy na odporność dializowanych.


  13/37

  Tytuł oryginału: Oxidative stress and neutrophil activation - the two keystones of ischemia/reperfusion injury.
  Autorzy: Kamiński Karol A., Bonda Tomasz A., Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (1) s.41-59, il., bibliogr. 212 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The widespread introduction of fibrinolytics and recently also PTCA in the treatment of myocardial infarction has changed the picture of modern cardiology. But this therapy also raises new problems and challenges. One of them is the occurrence of ectensive tissue injury caused by reperfusion. Reinstitution of oxegen to the ischemia tissues initiates various processes leading to generation of reactive oxygen species (ROSs). Acting on the plasma membrane ROS damage its organization and release various proinflammatory agents. Different proteins, including receptors, ionic channels, transporters or components of transduction pathways are substrates of oxidation by ROSs. Theis changed structure results in altered functioning and disruption of vital cellular processes. Another key factor of reperfusion injury is activation and infiltration of infarcted are by polymorphonuclear leukocytes (PMNs). Multiple studies identified stages of PMN activation and substances being involved in it. Main interest lies in cellular adhesion molecules, particularly selectins and á2 integrins, as their atagonists were repeatedly found to diminish neutrophil activation and infarct size. Nevertheless new publications strike at the foundations of the established order and confront the realtion between neutrophil infiltration and infarct size. PMNs are linked by close ties to other cells involved in inflammatory response. Seemingly also in cardiac ischemia-reperfusion injury, the activity of neutrophils is modulated by lymphocytes and macrophages. The article describes mutual interactions between different factors involved in the reperfusion injury that may enable preparing new treatments, hopefully as effective and successful as reperfusion therapy.


  14/37

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta.
  Autorzy: Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (14) s.696-703, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pluta
 • Janusz 1946-


  15/37

  Tytuł oryginału: Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi.
  Tytuł angielski: Attention related activation of corico-thalamic loop in sensory systems.
  Autorzy: Wróbel Andrzej, Bekisz Marek, Kublik Ewa, Musiał Paweł
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.42-45, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty


  16/37

  Tytuł oryginału: 32 Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych ISEO - 2001.
  Opracowanie edytorskie: Musiał Iwona (Oprac. i tł.).
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (2) s.14-15, 18, tab., bibliogr. 2 poz. + bibliogr. 2 poz. - 32 Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych ISEO-2001 Wrocław 2001
  Sygnatura GBL: 313,246

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tłumaczenie


  17/37

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka u chorych z zawałem serca a zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
  Tytuł angielski: Primary angioplasty in patients with myocardial infarction and carbohydrate metabolism disturbances.
  Autorzy: Lewczuk Anna A., Musiał Włodzimierz J., Bachórzewska-Gajewska Hanna
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.142-146, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci z cukrzycą stanowią ponad 20 proc. hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca. Jak wykazay obserwacje krótkoterminowe i odległe, ich rokowanie jest gorsze niż porównywalnej grupy bez cukrzycy. Ostatnie lata przyniosły zasadncze zmiany w sposobie leczenia chorych z zawałem. Wprowadzenie leków trombolitycznych, pierwotnej angioplastyki tętnic wieńcowych, stentów i blokerów receptorów płytkowych Gp IIb/IIIa znacznie poprawiły rokowanie. Praca przedstawia mechanizmy patogenetyczne, odrębności epidemiologiczne, problemy diagnostyczne oraz aktualną strategię leczenia świeżego zawału serca. Postępowaniem z wyboru u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej jest pierwotna angioplastyka. Jednak takie leczenie nie wszędzie jest możliwe. Duże nadzieje wiąże się z terapią torowaną: skojarzeniem leczenia trombolitycznego i blokera receptora glikoproteinowego z IIb/IIIa z leczeniem interwencyjnym. Nadal jednak nie opracowano powszechnie przyjętych standardów leczenia pacjentów ze świeżym zawałem serca i towarzyszącymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, uwzględniających najnowsze strategie leczenia. Opracowanie takich algorytmów wymaga dalszych badań, porównujących skuteczność, bezpieczeństwo i koszty omawianych terapii.


  18/37

  Tytuł oryginału: Technika zakładania cewnika permanentnego do żyły szyjnej wewnętrznej
  Autorzy: Hartwich Artur, Tokarski Wojciech, Musiał Agata, Miłkowski Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.337-341, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/37

  Tytuł oryginału: Szybkie obniżenie uniesionego odcinka ST zapowiada powrót funkcji skurczowej lewej komory u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych przy pomocy pierwotnej plastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Rapid resolution of ST segment elevation predicts functional recovery in patients with acute myocaridal infarction treated with primary percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Korecki Janusz, Kochman Wacław, Dobrzycki Sławomir, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.638-641, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wczesne udrożnienie tętnicy nasierdziowej oraz perfuzja na poziomie tkankowym ograniczają obszar zawału, zmniejszają śmiertelność oraz warunkują powrót funkcji skurczowej lewej komory u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego (ZS). Angiografia tętnic wieńcowych uznawana była dotychczas za "złoty standard" w ocenie reperfuzji. Jednakże samo udrożnienie tętnicy wieńcowej nie gwarantuje perfuzji mięśnia serca na poziomie komórkowym. Obniżenie uniesionego odcinka ST obserwowane w zapisie EKG wkrótce po zabiegu pierwotnej plastyki wieńcowej może mieć związek z reperfuzją na poziomie tkankowym. Celem badania była prospektywna ocena powrotu kruczliwości mięśnia lewej komory u pacjentów ze świeżym ZS leczonym plastyką w obserwacji 6-miesięcznej w zależności od wczesnej normalizacji uniesionego odcinka ST. Metody: Badanie objęto 111 kolejnych pacjentów w wieku średnio 56 lat ze świeżym ZS leczonych skutecznie za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej (TIMI 3) w ciągu 12 godzin od początku bólu zawałowego. 12-odprowadzeniowe EKG wykonywano przy przyjęciu i godzinę po zabiegu angioplatyki. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od stopnia normalizacji uniesionego odcinka ST (obniżenie 50 proc. - grupa 1 oraz 50 proc. - grupa 2). Średni czas od bólu do udrożnienia tętnicy wieńcowej (pain-to-baloon time) w obu grupach chorych nie różnił się istotnie statystycznie. Oznaczano dwa podstawowe parametry echokardiograficzne: frakcję wyrzutową (EF) oraz indeks kurczliwości ścian (WMI) tuż po zabiegu oraz po 3 i 6 miesiącach. Wyniki: Zaburzenia kurczliwości ścian lewej komory oceniane przy pomocy EF i WMI tuż po zakończeniu pierwotnej plastyki były istotnie statystycznie większe...


  20/37

  Tytuł oryginału: Wzrost stężenia zasad Schiffa w surowicy u chorych z otępieniem.
  Tytuł angielski: Elevation of serum Schiff bases in patients with dementia.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Musiał Aleksandra
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.271-281, tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stres oksydacyjny odgrywa ważną rolę w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego. Mózg jest szczególnie podatny na oksydacyjne uszkodzenie lipidów ze względu na dużą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i intensywny metabolizm tlenowy. Wskaźnikami ogólnoustrojowego lub narządowego stresu oksydacyjnego są produkty peroksydacji lipidów w surowicy. Rodzi się pytanie, czy ich stężenie może być większe w otępieniu, niż podczas normalnego starzenia się. Grupę badaną stanowiło 30 chorych z otępieniem i 18 zdrowych w podobnym wieku. U wszystkich chorych wykonano wybrane testy neuropsychologiczne, analizowano historię choroby, badano internistycznie i psychiatrycznie i wykonano tomografię komputerową głowy celem wykluczenia guzów mózgu. W surowicy oznaczono produkty peroksydacji lipidów, takie jak: dieny sprzężone, nadtlenki lipidów, produkty TBA-reaktywne i zasady Schiffa. Stwierdzono, że u chorych z otępieniem wzrosło stężenie zasad Schiffa w surowicy w stosunku do grupy kontrolnej i zmalało nadtlenków lipidów. Natężenie deficytów funkcji poznawczych nie korelowało ze stężeniami produktów peroksydacji lipidów.

  Streszczenie angielskie: Increased oxidative stress may accompany disease of the central nervous system including dementia. The brain is especially susceptible to damage mediated by reactive oxygen species because it has a high rate of oxygen consumption and contains large amounts of readily oxidisable substrates, such as polyunsaturated fatty acids. Indices of systemic oxidative stress, including serum lipid peroxidation may be greater in dementia than in normal ageing. Study groups consisted of 30 patients with dementia and 18 healthy age-matched controls. All patients underwent neuropsychological testing and qualified for the study on the basis of history, physical examination, complementary laboratory tests, and brain computed tomography scan. Serum levels were assessed for the following lipidperoxidation products: conjugated dienes, lipid peroxides, thiobarbituric acid reactive substances, and Schiff bases. There were two statistically significant differences in serum levels of lipidperoxidation product between the study groups. Lipid peroxides were significantly lowe (0,34 ń 0,03 absorbance units/ml versus 1,12 ń 0,96, p = 0,0055), while Schiff bases were significantly higher in the subjects with dementia (589,4 ń 267,3 arbitrary fluorescence units/ml versus 329,0 ń 107,5 in healthy, p = 0,000282). Cognitive impairment did not correlate with levels of lipid-peroxidatin products.


  21/37

  Tytuł oryginału: Nietypowe objawy choroby Fabry'ego - nagła obustronna utrata słuchu, obrzęk limfatyczny i zespół Lowna, Ganonga i Levine'a.
  Tytuł angielski: Atypical symptoms of Fabry disease - sudden bilateral deafness, lymphoedema and Lown-Ganong-Levine syndrome.
  Autorzy: Undas Anetta, Ryś Donata, Węgrzyn Wojciech, Musiał Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1085-1090, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 40-letniego mężczyzny z chorobą Fabry'ego, potwierdzoną w 2001 obniżeniem aktywności leukocytarnej ŕ-galaktozydazy A, wystąpiła nagle obustronna utrata słuchu, na co wskazywał wywiad kliniczny oraz audiometria. Badanie móżgu metodą rezonansu magnetycznego wykazało cechy typowe dla choroby Fabry'ego. Inne objawy choroby obejmowały: naczyniaki rogowaciejące, niewielki białkomocz z prawidłową czynnością nerek, obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, zespoł preekscytacji i przerost mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: A 40-year-old man with Fabry disease, confirmed by decreased leukocyte ŕ-galactosidase A activity in 2001, complained of sudden bilateral deafness, as evidenced by clinical history and audiometry. Magnetic resonance of the brain revealed features typical of Fabry disease. Other clinical manifestations of the disease included: angiokeratoma, mild proteinuria with normal renal function, lymphoedema of the lower limbs, pre-excitation syndrome, myocardial hypertrophy.


  22/37

  Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
  Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
  Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.


  23/37

  Tytuł oryginału: Cyklina D1 - nowy marker złośliwości nowotworów?
  Tytuł angielski: Cyclin D1 - a new marker of neoplastic malignancy.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław, Ferenc Tomasz, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.379-386, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W immunohistochemicznej diagnostyce nowotworów posługujemy się obecnie coraz doskonalszymi markerami złośliwości nowotworów. Jednym z nich stała się cyklina D1, białko które należy do grupy cyklin fazy G1 i odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu cyklu komórkowego w czasie rozrostu komórek. Nadekspresja tej proteiny związana jest z kancerogenezą i obserwowana w różnych typach nowotworów. Znaczenie cykliny D1 jako markera diagnostycznego chłoniaków z komórek płaszcza (MCL) jest obecnie powszechnie akceptowane. Właściwości cykliny D1 przydatne są też w przewidywaniu złośliwości nowotworów, przede wszystkim raków sutka, pęcherza moczowego i przełyku. Znaczenie cykliny D1 jako czynnika prognostycznego innych nowotworów budzi kontrowersje i wymaga dalszych badań z zakresu biologii molekularnej.

  Streszczenie angielskie: Better and better markers of malignancy are used in immunohistochemical diagnostics of neoplasms. Cyclin D1 - one these markers - is a protein, which belongs to the group of G1 phase cyclins and plays an important role in controlling the cell growth cycle during cell proliferation. An overexpression of this protein is associated with carcinogenesis and is obserwed in various types of neoplasms. The importance of cyclin D1 as a diagnostic marker of mantle cell lymphoma (MCL) is now commonly accepted. The characteristic features of cyclin D1 are also useful in the prognosis of malignancy, first of all, in cases of breast cancer, carcinoma of the bladder, and carcinoma of the oesophagus. The role of cyclin D1 as prognostic marker for other neoplasms is a subject of controversy and requires further studies in the field of molecular biology.


  24/37

  Tytuł oryginału: IV Światowe Spotkanie na temat środków farmaceutycznych, biofarmaceutycznych i technologii farmaceutycznej. Florencja 2002.
  Autorzy: Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1115-1116 - 4 Światowe Spotkanie nt. środków farmaceutycznych, biofarmaceutycznych i technologii farmaceutycznej Florencja 08-11.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/37

  Tytuł oryginału: Apteka "Pod Złotym Jeleniem" we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: "Golden Deer Pharmacy" in Wrocław.
  Autorzy: Musiał Magdalena, Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1164-1167, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Duflos Adolf Ferdynand 1802-1889WernerHermannOlearius


 • Streszczenie angielskie: The authors present one of the oldest pharmacies in Wrocław which was founded in the XV century. In the article the profiles of three pharmacists-owners and workers of "Golden Deer Pharmacy" - engaged in scientific area of Wrocław in XIX century are shown. Besides these subjects one's can find the description of the architecture of the house where the pharmacy existed and metaphoric and therapeutic significance of a deer - the emblem of the pharmacy.


  26/37

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie zespołu antyfosfolipidowego podczas ciąży].
  Autorzy: Musiał Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (2) s.67-68, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. na podst. czas. Clinical Obstetrics and Gynecology 2001; 44(1) : 20-28
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  27/37

  Tytuł oryginału: Choroba niedokrwienna serca a choroba refluksowa przełyku - ocena za pomocą jednoczasowego 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku.
  Tytuł angielski: Ischemic heart disease and gastro-oesophageal reflux disease - simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH.
  Autorzy: Dobrzycki Sławomir, Baniukiewicz Andrzej, Musiał Włodzimierz J., Skrodzka Dorota, Zaremba-Woroniecka Anna, Korecki Janusz, Łaszewicz Wiktor, Kralisz Paweł, Paruk Jan, Kochman Wacław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.675-677, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena korelacji epizodów niedokrwienia w elektrokardiogramie z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym przy pomocy jednoczasowego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku. Materiał i metoda: U 30 pacjentów, 26 mężczyzn i 4 kobiet, w wieku 39-74 lat, śr. 56, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie wg CCS, przeprowadzono jednoczasowe, 24-godzinne monitorownaie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. Analizy pH dokonano programem Polygram (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). W monitorowaniu metodą Holtera jako znamienne przyjęto obniżenie ST o 1 mm lub więcej trwajace 1 min. W badaniu pH-metrycznym przełyku patologiczny refluks definiowano jako spadek pH 4 o czasie trwania powyżej 5 min. Chorobę refluksową przełyku rozpoznawano w przypadku obniżenia pH 4 i czasie trwania przekraczajacym 5 proc. całego okresu monitorowania. Za zależne od refluksu żołądkowo-przełykowego uznano znamienne obniżenia ST w okresie do 10 min. od początku epizodu refluksu. Wyniki: U 26 pacjentów (87 proc.) stwierdzono łącznie 116 epizodów obniżenia ST, przy czym 21/116, czyli 18 proc. skorelowane było czasowo z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym. Piętnaście osób, czyli połowa badanych miało przynajmniej jeden epizod obniżenia ST, czasowo zależny od refluksu. Obecność patologicznych refluksów żołądkowo-przełykowych obserwowano ogółem u 25 osób (85 proc.). Czternastu z nich (46,6 proc.) spełniało pH-metryczne kryteria rozpoznania ...

  Streszczenie angielskie: Aim: To determine the correlation between episodes of ischaemia in ECG recordings with pathologic gastrooesophagal reflux during simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH. Methods: Simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH was perfomred in 30 patients (p) (26 M/ 4F, aged 39-74) with coronary artery disease of CCS clas II-III, CAD was confirmed in coronary angiography. ANalysis of the oesophageal pH was performed by using the Polygram programme (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). ST depression 1 mm and lasting at least 1 min was regarded as significant in ECG monitoring. Pathologic gastro-oesophagal reflux was defined as a drop in pH 4 lasting more than 5 min. Gastrooesophageal reflux disease (GERD) was diagnosed when a drop in pH 4 lasted for more than 5 p.c. of the monitoring period. Gastro-oesophageal reflux dependent ST depression was defined as an ST depression that occurred during reflux episode and lasted up until 10 min from the end of the reflux. Results: 26 patients (87 p.c.) had a total of 116 episodes of ST depression and 21 out of the 116 episodes (18 p.c.) were Gastro-oesophageal reflux time dependent. Fifteen patients 950 p.c.), had at least one episode of ST depression, depending on the time of reflux. Patholgoic gastro-oeosphagal reflux was present in 25 patients (85 p.c.). In 14 paitents (46.6 p.c.), the GERD pH criteria were fulfilled. In this group of patients, there was a significantly longer time of ...


  28/37

  Tytuł oryginału: Nitric oxide stimulation of cardiac pacemaking in the sino-atrial node through the activation of a novel signalling pathway: Overview of in vitro and in vivo evidence for a new basic mechanism in the control of heart rate.
  Tytuł polski: Tlenek azotu stymuluje tworzenie bodźców w węźle zatokowo-przedsionkowym przez aktywację nieznanego dotychczas szlaku sygnałowego: przegląd dowodów z badań in vitro i in vivo na istnienie nowego podstawowego mechanizmu kontrolujacego rytm serca.
  Autorzy: Musiałek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.691-694, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Recent work has tested the hypothesis that nitric oxide (NO) might play an important role in the control of heart rate (HR) by stimulating cardiac pacemaking in the sino-atrial node (SAN). In isolated guinea-pig SAN cells and atrial preparations, nano-micromolar concentrations of NO donors were shown to elicit a NO-dependent increase of 20-30 p.c. in the beating rate. In the pig heart in situ, topical No donor application to the SAN increased HR by ca. 10 p.c., indicating that the direct postiive chronotropic effect of NO is relevant in vivol Indeed, a similar significant increase in HR (by 12 p.c.) was seen in humans with intravenous NO donor infusion while blood pressure was clamped. Inhibition of NO synthase or depletion of its gene have been associated with a significant reduciton in HR by ca. 10 p.c. in vitro and in vivo, consistent with a tonic positive chronotropic effect of endogenous NO. The direct stimulatory effect of NO on cardiac pacemaking is mediated by stimulation of the 'pacemaker' current If in SAN cells via a novel cascade involving cGMP, PDE3-PKA signalling and mobilizaton of intracellular calcium. In conclusion, recent studies have demosntrated for the first tiem that NO exerts a direct positive chronotropic effect through the activationof a novel signal transduction pathway in SAN cells. Evidence in animals and in humans indicates that direct stimulation of cardiac pacemaking by No is functionally relevant for the cotnrol of HR in vivo.


  29/37

  Tytuł oryginału: Zastososwanie polimerów kwasowych jako nośników czynników zasadowych z przeznaczeniem do profilaktyki trądziku : praca doktorska
  Autorzy: Musiał Witold, Kubis Aleksander A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmacji Stosowanej, Zakład Technologii Postaci Leku we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 255 k. : il., tab., bibliogr. 293 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20681

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  30/37

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych polisorbatów na uwalnianie hydrokortyzonu z żeli metylocelulozowych.
  Tytuł angielski: Effect of some ethoxylated sorbitan alkanoate on hydrocortisone release from methylcellulose gels.
  Autorzy: Kubis Aleksander A., Musiał Witold, Szcześniak Maria
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.3-10, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Proces uwalniania hydrokortyzonu z hydrożeli metylocelulozowych z dodatkiem polisorbatu 20 i polisorbatu 80, w obecności 1,2-glikolu propylenowego lub polioksyetylenoglikolu 200 ma dwa etapy. W pierwszym etapie stałe szybkości uwalniania przybierają wartości wyższe w porównaniu z drugim etapem. Zakładając istnienie dwóch kompartmentów, w tym micelli polisorbatu, stałe szybkości uwalniania w pierwszym etapie wynoszą od 4,27ú10**-4 do 6,23ú10**-4 h**-1, a w drugim etapie od 8,29ú10**06 do 1,1,6ú10**-5 h**-1, co może być związane ze zróżnicowanym HLB badanaych polisorbatów.

  Streszczenie angielskie: The process of hydrocortisone release from the nonionic polymer - methylcellulose hydrogels with the addition of 1 p.c. and 3 p.c. ethoxylated sorbitan alkanoate: polysorbate 20 or polysorbate 80, in the presence of 1,2-propylene glycol or PEG 200 has two stages. In the first stage the release rates are higher in comparison with the second stage. Concerning the hydrogel as a two-compartment system with micellas of polysorbates, the release rates of the first stage are in the range 4.27ú10**-4-6.23ú10**-4h**-1 and in the second stage are int he range 8.29ú10**-6-1.16ú10**-5h**-1 what can be affected by HLB of mentioned polysorbates.


  31/37

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrego zawału serca u pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Results of acute myocardial infarction treatment in patients transferred from community hospitals for primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.435-441, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest uznaną metodą leczenia ostrego zawału serca (AMI). Natomiast jest niewiele danych dotyczących wyników leczenia zawału serca u pacjentów transportowych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej PTCA. Celem pracy było porównanie wyników leczenia za pomocą pierwotnej PTCA pacjentów z AMI, transportowanych ze szpitali rejonowych, z wynikami leczenia chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka autorów w celu wykonania zabiegu pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 201 kolejnych pacjentów (152 mężczyzn, 49 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu zawałowego leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 77 pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych, grupę kontrolną - 124 chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu, śmiertelność oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w obu grupach w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu pierwotnej PTCA była podobna w obu badanych grupach (96,1 proc. vs. 97,6 proc.). Śmiertelność szpitalna w grupie badanej wyniosła 2,6 proc., w grupie kontrolnej - 5,6 proc. (różnica nieznamienna). Nie było istotnych różnic w częstości ponownych zawałów serca (1,3 proc vs. 1,6 proc.) i ponownych zabiegów PTCA (2,6 proc. vs. 3,2 proc.). Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty PTCA) is one of reperfusion startegies in acute myocardial infarction (AMI). There is not much data about the results of patients from community hospitals, transferred to refferal centre. The aim of the study to compare the results of primary PTCA in patients with AMI transferred from community hospitals, for PTCA and patients refered directly to the cath-lab. Material and methods: 201 consecutive patients (152 men and 49 women), at eman age: 56 years (26-78 years) with AMI, within 12 hours from the onset of symptoms, were analyzed. A study group consisted of 77 patients transferred fromcommunity hospitals, a control group comprised 124 patients treated directly at the referal centre. We evaluated the initial flow in infarct-related aretry, success rate of PTCA mortality and appearace of major adaverse cardiovasucular events in both groups in the in-hospital follow-up. Results: Success rate of primary PTCA was similar in both groups (96.1 p.c. vs. 97.6 p.c.) In-hospital mortality was 2.6 p.c., in the study group and 5,6 in the control group (not significant difference). Rates of reinfarction (1.6 p.c. vs. 1.3 p.c.) and repeated PTCA (3.2 p.c. vs 2.6 p.c. were similar in both groups. In the study group initial flow in infarct-related artery was significantly better (p 0.001). The average time of transportation, in the study group was significantly longer (62 min vs. 17 min, p 0.001). Conclusion: ...


  32/37

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u pacjentów powyżej 70 lat leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in the elderly treated with primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.443-450, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca (AMI). Celem badania jest analiza porównawcza wyników leczenia AMI za pomocą pierwotnej PTCA u pacjentów w wieku 70 rż. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (413 mężczyzn, 139 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu wieńcowego, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 108 pacjentów w wieku ponad 70 lat, zaś grupę kontrolną - 444 chorych w wieku poniżej 70 lat. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu była porównywalna w obu badanych grupach (91,6 proc. vs. 96,1 proc.; p = 0,052), natomiast śmiertelność szpitalna była isotnie wyższa w grupie badanej (11 proc. vs. 3,1 proc.; p 0,001). W grupie badanej istotnie częściej występowały zawały ściany przedniej (54,5 proc. vs. 39,4 proc.; p = 0,001), co wiązało się ze znamiennie częstszym stwierdzeniem, że tętnicą odpowiedzialną za zawał jest gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej (50,9 proc. vs. 38,7 proc.; p = 0,021). W grupie badanej istotnie częściej występowała trójnaczyniowa choroba wieńcowa (26,8 proc. vs. 16,6 proc.). Pacjenci z grupy badanej charakteryzowali się znamiennie gorszą wyjściową frakcją wyrzutową lewej komory (47,4 proc. vs. 42,5 proc.; p = 0,001). ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusiom strategies in acute myocardial infarction (AMI). The aim of this study was to evaluate the results of treatment with primary PTCA in elderly (above 70 years of age) patients with AMI by means of comparative analysis. Material and methods: 552 consecutive patients (413 men, 139 women) at age 26-78 years (mean age 56 years) with AMI lasting up to 12 hours from the onset of symptoms were included in the study. The study group consisted of 108 patients aged above 70 years of age, the control group comprised 444 patients aaged below 70. We compared the initial flow in infarct related artery before the procedure, succedd rate of PTCA and frequency of major adverse cardiovascular events inboth groups in teh in-hospital follow-up. Results: There was no significant difference in procedural success rate between the study group and the control group (91.6 p.c. vs. 96.1 1 p.c.; p = 0.052). In-hospital mortality was higher in the study group (11 p.c. vs. 3.1 p.c.; p 0.001). In the study group the anterior localization of AMI was significantly more frequent (54.5 p.c. vs. 39,4 p.c.; p = 0.001) and left anterior descedence coronary aretry was found more frequently to be the infarct related artery (50.9 p.c. vs. 38.7 p.c.; p = 0.021). Three vessel disease was found significantly more frequent in the study group (26.8 p.c. vs. 16.7 p.c.). Older patients had significantly lower initial ...


  33/37

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału ściany przedniej serca. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients with anterior acute myocardial infarction. Analysis of in-hosptial outcomes.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.505-511, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Celem obecnego badania jest analiza wyników leczenia chorych z AMI ściany przedniej za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 kolejnych pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI, przyjętych do 12 h od początku bólu zawałowego, których leczono za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 236 osób z AMI ściany przedniej, grupę kontrolną - 316 chorych z AMI o innej lokalizacji. W obu grupach oceniano przepłwy w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szptialnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna w grpie badanej wyniosła 8,5 proc. i była istotnie wyższa od śmiertelności 1,9 proc. w grupie kontrolnej (p 0,001). Po wyłączeniu chorych przyjętych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność wyniosła 3,2 proc. w grupie badanej i 1,0 proc. w grupie kontrolnej (p = 0,06). Chorzy w grupie badanej przy przyjęciu byli w istotnie gorszym stanie klinicznym, ocenianym według klasyfikacji KKillipa-Kimballa, niż pacjenci w grupie kontrolnej (p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych róznic między grupami w częstości badanych czynników ryzyka choroby wieńcowej i skuteczności zabiegu. Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za zawał również nie różnił się istotnie między grupami. Wnioski: Śmiertelność szpitalne w badanej grupie chorych z AMI ściany ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infartion (AMI). The aim of this study was to analyse the resutls of treatment with primary coronary angioplasty in patients with anterior AMI. Material and methods: 552 consecutive patients (age range 26-78) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included in to the study. Study group consisted of 236 patients with anterior AMI, control group were 316 patients with another localizaiton of AMI. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hosptial follow-up. Resutls: In-hospital mortality in the study group was 8.5 p.c. and was significantly higher than in the control grop - 1.9 p.c. (p 0.001). After the exclusion from the analysis the patients in cardiogenic shock at admission, in-hospital mortality was 3.2 p.c. in the study group and 1.0 p.c. in the control group (p = 0.06). Clinical status of paitents in the study group at admission was significantly worse than in the control group (p 0.001). We haven't observed significant differences among the groups in appearance of risk factors of ischemic heart disease and procedure success rate. Distribution of preprocedural flow TIMI score in the infarct-related artery was comparable in both groups. Conclusions:In-hospital mortlaity in studied cohort of patients ...


  34/37

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in women treated with primary coronary angioplasty. Analysis of in-hospital results.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Nowak Konrad, Kralisz Paweł, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.513-520, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Zagadnienie potencjalnego wpływu płci na wyniki pierwotnej PTCA nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia kobiet z AMI za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiły 143 kobiety, grupę kontrolny - 409 mężczyzn. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna nie różniła się istotnie między grupami. Wyniosła ona 4,9 proc. w grupie badanej i 4,6 proc. w grupie kontrolnej. Po wyłączeniu z analizy chorych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność szpitalna wyniosła 1,5 proc. w grupie badanej i 2,0 proc. w grupie kontrolnej (różnica nieistotna). Kobiety leczone za pomocą pierwotnej PTCA były w starszym wieku (62,6 vs. 57,3 lat; p 0,001), istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (23 proc. vs. 13 proc.; p = 0,004) i nadciśnienie tętnicze (54,5 proc. vs. 37,9 proc.; p 0,001), natomiast istotnie rzadziej paliły one tytoń (32,8 proc. vs. 58,6 proc.; p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w lokalizacji AMI według oceny EKG, rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminar coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infarction (AMI). Problem of potential influence of gender on results of primary PTCA hasn't been clarified so far. The aim of this study is analysis of the results of primary PTCA in women with AMI. Material nad methods: 552 consecutive patients (age range 26-78, mean age: 56 years) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included to the study. Study group consisted of 143 women, control group were 409 men. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hospital follow-up. Resutls: In-hosptial mortality wasn't significantly different between the groups. It was 4.9 p.c. in the study group and 4.6 p.c. in the control group. When patients in cardiogenic shock at admission were excluded from the analysis, in-hospital mortality was 1.5 p.c. in study group and 2.0 p.c. in control group (not significant difference). Women with AMI treated with primary PTCA were significantly older (62,6 vs. 57,3 years; p 0,001), more frequently suffered from diabetes mellitus (23 p.c. vs. 13 p.c.; p = 0.004) and arterial hypertension (54.5 p.c. vs. 37.9 p.c.; p 0.001) and less frequently smoked (32.8 p.c. vs. 58.6 p.c.; p 0.001). There haven't been observed any significant differences in localization of AMI in ECG, infarct-related ...


  35/37

  Tytuł oryginału: Rola endoteliny w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych.
  Autorzy: Modrzejewski Wojciech, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-77 - IV-83, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/37

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w regulacji rytmu serca.
  Autorzy: Musiałek Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-93 - IV-98, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/37

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażenia wirusem HIV-1 i HIV-2 wśród pacjentów szpitala misyjnego w Rafai, w Republice Środkowoafrykańskiej.
  Tytuł angielski: The incidence of HIV-1 and HIV-2 infections in patients of the Rifai mission hospital, Central African Republic.
  Autorzy: Drews Michał, Musiał Mikołaj, Banasiewicz Tomasz, Pyda Przemysław, Wierzbicki Tomasz, Meissner Wiktor, Smoliński Szymon, Głyda Michał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.310-113, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Dane dotyczące częstości występowania wirusa VIV-1 i HIV-2 w Republice Środkowoafrykańskiej są niepełne i ograniczone do stolicy tego kraju. Całkowity odsetek nosicieli wirusa HIV ocenia się na ok. 14 proc., co jest wartością zbliżoną do krajów leżących w pasie Afryki Równikowej. Metodyka. Badania prowadzono w marcu i kwietniu 2002 roku w Republice Środkowoafrykańskiej, w leżącej na wschodzie kraju prowincji Bangassu, w okręgu Rafai. Badania przeprowadzono u 385 osób (232 kobiety i 153 mężczyzn), średnia wieku badanych wynosiła 32,2 lata. Oznaczenia wykonywano przy użyciu analizatora mini Vidas firmy Biomerieux. Używano testu VIDAS HIV DOU (HIV 4) umożliwiającego łączne wykrywanie antygenu p24 wirusa HIV1, immunoglobulin G (IgG) anty-HIV1 i anty-HIV2 w ludzkiej surowicy lub osoczu. Wyniki. W badanej grupie uzyskano dodatni wynik testu u 27 chorych (7 proc. przebadanej populacji). U chorych z wynikiem dodatnim powtarzano badanie pobierając nową próbkę krwi. Wyniki drugiego badania pokrywały się u wszystkich badanych z wynikami pierwszego. Wnioski. Odsetek zakażeń HIV uzyskany w prowadzonych przez nas badaniach jest niższy ponad dwukrotnie od danych epidemiologicznych dla tego regionu Afryki (14-20 proc.). Może to być spowodowane brakiem przemysłu i związanych z tym ruchów migracyjnych ludności oraz sporadycznym występowanie zjawiska prostytucji. Celowym wydaje się jak najszybsze podjęcie działań profilaktycznych w celu niedopuszczenia do wzrostu odsetka ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Data on the incidence and prevalence of HIV-1 and HIV-2 infections in the Central African Republic are incomplete and are limited to the capital of that country. The overall incidence of HIV carriers in the population of the Central African Republic is estimated to be 14 p.c., which is similar to that in other countries of equatorial Africa. Methods. The study was carried out i March and April 2002 in the Central African Republic, in its eastern province of Bangassu, in the Rafai district. Of the 385 individuals studied, 232 were women and 153 were man, with a mean age of 32.2 years. HIV tests were performed using the miniVidas, Biomerieux analyser. The VIDAS HIV DUO (HIV 4) test was used for the detection of HIV-1 antigen p24, immunoglobulin G anti-HIV1 and anti-HIV-2 in human plasma or serum. Results. There were 27 (7 p.c.) HIV positive individuals detected in the group studied. All positive individuals had the test repeated, on another blood sample, to confirm their status and the accuracy of the assay. The results of the second test matched the first in all the cases Conclusion. The incidence of HIV infection, according to the results of our study, is less than half the published epidemiologic data for this part of Africa (14-20 p.c.). This discrepancy may be attributed to the lack of any industry related migration of people and also to minimal prostitution in this rural district. It would seem most appropriate immediately to undertake prophylactic ...

  stosując format: