Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MURAWIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Sprawozdanie [z 5 Spotkania Europejskiej Organizacji Badaczy Pierwszego Epizodu Schizofrenii].
Tytuł angielski: 5th Annual Scientific European First Episode Schizophrenia Network Meeting.
Autorzy: Murawiec Sławomir
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.315-316 - 5 Spotkanie Europejskiej Organizacji Badaczy Pierwszego Epizodu Schizofrenii Davos 23.02. 2002
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/4

  Tytuł oryginału: Zmiana jakości życia i obrazu klinicznego w schizofrenii.
  Tytuł angielski: The change of quality of life and clinical picture in schizophrenia.
  Autorzy: Jarema Marek, Konieczyńska Zuzanna, Murawiec Sławomir, Szafrański Tomasz, Szaniawska Agnieszka
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.393-402, bibliogr. 10 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine how the quality of life changes during antipsychotic treatament in schizophrenia and whether there is any correlation between the change of quality of life and the change of clinical picture in 232 patients with the diagnosis of schizophrenia treated for 8 weeks with antipsychotic medication. The mental ststus improved significantly during treatment while patients'quality of life improved insignificantly. Severity of schizophrenic symptoms correlated negatively with patients' quality of life before treatment but not after treatment. Clinical improvement of schizpohrenic symptomatology correlated negatively with the improvement of patients' quality of life. After treatment the quality of life was significantly worse in patients who had distinct depression before treatment, than in those without depression or with only slight depression before treatment.


  3/4

  Tytuł oryginału: Subiektywne aspekty leczenia w psychiatrii.
  Tytuł angielski: Subjective aspects of pharmacotherapy in psychiatry.
  Autorzy: Murawiec Sławomir
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.810-815, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia znaczenie subiektywnych aspektów w farmakoterapii chorób psychicznych. Dla prowadzenia i powodzenia leczenia farmakologicznego duże znaczenie mają czynniki psychologiczne związane z uczuciami i przekonaniami pacjenta i jego bliskich. Jednym z nich jest wczesna subiektywna odpowiedź na leczenie, która ma podłoże biologiczne i psychologiczne. Odczucia pacjentów w czasie leczenia wpływają także na ich jakość życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to review subjective aspect of pharmacotherapy in psychiatry. Patient's experiences, feelings and beliefs are very important, sometimes crucial for starting pharmacotherapy and for it's results. Early subjective response to therapeutic compounds is rooted in biological characteristic of the apteitn but it can be observed as psychological and behavioral response to treatment. The subjective experiences of pahrmacotherpay are also important for patient's quality of life.


  4/4

  Tytuł oryginału: Stres a psychoza - wybrane elementy ujęcia psychoanalitycznego.
  Tytuł angielski: Stress and psychosis - selected elements of the psychoanalytic approach.
  Autorzy: Murawiec Sławomir
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 3 s.43-49, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych: stres a zaburzenia psychiczne Warszawa 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczenie stresu psychologicznego poprzedzającego wystąpienie epizodu psychotrycznego. Stres, który prowadzi do wystąpienia epizodu psychotycznego może nie różnić się od normalnych wydarzeń życiowych. Jednak w indywidualnym odbiorze danej osoby ma on bardzo szczególne, dezintegrujące psychikę właściwości. Najczęstszą problematyką jaka kryje się za tymi zdarzeniami jest problematyka dotycząca seksualności, agresywności, poczucia wartości oraz specyficzne traktowane związki z osobami stanowiącymi system wsparcia psychologicznego dla danej osoby.

  Streszczenie angielskie: The role of psychological stress preceding the onset of a psychotic episode is outlined in the paper. Stress triggering a psychotic episode may not differ from the usual life events. However, in the individual's perception it may have very specific, personality-disintegrating features. The most frequent problems underlying these events are concerned with sexuality, aggressiveness, self-worth, and a specific attitude toward the relationship with people constituting a system of psychological support to the individual.

  stosując format: