Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MURAWA JR
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Technika śródoperacyjnego oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego.
Tytuł angielski: Technical details of intraoperative sentinel lymph node mapping in colorectal cancer.
Autorzy: Murawa jr Dawid, Szymaniak Maria, Burchardt Wojciech, Murawa Paweł
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.221-224, bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczanie węzła wartowniczego zostało zaakceptowane jako standard w leczeniu chorych na czerniaka złośliwego skóry i może wkrótce zastąpi rutynowe usuwanie węzłów pachowych u chorych na raka piersi. Obecnie trwają próby zastosowania podobnej techniki w raku jelita grubego. Dlaczego? W przybliżeniu u 30 proc. pacjentów z wczesnym rakiem jelita grubego dochodzi do rozwoju choroby systemowej. Część tych pacjentów może posiadać ukryte mikroprzerzuty i dlatego mogłaby odnieść duże korzyści z adjuwantowej chemioterapii. Zastosowanie techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego może znacznie ułatwić identyfikację i ocenę węzłów o największym ryzyku obecności przerzutów (mikroprzerzutów). Artykuł ten przedstawia koncepcję techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ostatnich latach.

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node (SLN) mapping has been accepted as the standard of care for melanoma and may soon replace routine node dissection in the treatment of breast cancer. The possible use a similar method in patients with colorectal cancer is outlined. Why? Approximately 30 percent of patients with early colorectal cancer develop systemic disease. Some of them may harbor occult micrometastatic disease and might benefit from adjuvant chemotherapy. Application of the sentinel lymph node technique to colon may make it easier to identify and evaluate lymph nodes most likely to contain metastatic (micrometastatic) disease. This article presents the idea of sentinel lymph node mapping technique and the results of worldwide clinical investigations conducted during the last years.


  2/2

  Tytuł oryginału: Współczesne metody diagnostyki i leczenia czerniaka skóry.
  Tytuł angielski: Contemporary methods in diangostics and treatment of cutaneous malignant melanoma.
  Autorzy: Murawa Paweł, Murawa jr Dawid P.
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.166-179, il., tab., bibligor. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skóra stanowi największy narząd organizmu ludzkiego. Jest miejscem częstego powstawania różnorodnych zmian patologicznych. Wszelkie zmiany patologiczne powstające na skórze są przez pacjenta natychmiast zauważane i lekarze są wówczas często pytani o ich naturę. W odróżnieniu od innych zmian skórnych, nawet doświadczeni klinicyści mogą popełnić błąd w ocenie zmian barwnikowych. Dlatego rzeczą podstawową jest przeprowadzenie biopsji wszelkich znamion barwnikowych ulegających zmianom. Czerniak skóry jest groźnym nowotworem, ale niezależnie od tego zmiany wczesne mają doskonałą prognozę, gdy są leczone prawidłowo. Artykuł przedstawia współczense poglądy na temat diagnostyki i leczenia czerniaka skóry.

  Streszczenie angielskie: The skin is the largest organ in the human body. Skin lesions are common. Abnormalities of the skin are immediately visible by the patietn and clincians are frequently asked to give an opinion on the nature of skin lesions. Unlike for many of the benign skin lesions, even experienced clinicians can make an error of judgment in assessing a pigmented lesion. So it is essential to consider biopsy of any pigmented lesion that appeares to change. Malignant melanoma is a sinister neoplasm but despite this reputation, early lesions have an excellent prognosis if managed properly. This article presents contemporary ideas in diagnostics and treatment of cutaneous mealnoma.

  stosując format: