Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MULAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rola regulacji hormonalnej w zespole suchego oka.
Tytuł angielski: Influence of the hormonal regulation on the dry eye syndrome.
Autorzy: Misiuk-Hojło Marta, Mulak Małgorzata
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.387-390, bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół suchego oka to skutek zaburzeń funkcjonowania filmu łzowego. Autorzy przedstawiają poglądy dotyczące wpływu hormonów płciowych na występowanie niedoborów w składzie filmu łzowego, szczególnie podkreślając istotną role androgenów, w przeciwieństwie do sugerowanego w poprzednich latach wpłwyu estrogenów, co może mieć w przyszłości następstwa terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: Dry eye syndrome is the results of the disorder in the tears film function. The authors present the findings concerning the influence of the sex hormones on the deficiency in the tears film structure, especially the important impact of the androgens, in opposite to the estrogens. The presented results suggest the new trends for the therapy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Rola dyschromatopsji we wczesnej diagnostyce retinopatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: The role of color vision disturbances in diagnostics of early diabetic retinopathy.
  Autorzy: Mulak Małgorzata, Reniewska Barbara, Kostuś Ewa, Balcewicz Arnold, Misiuk-Hojło Marta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.249-251, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The evaluations of color vision sensitivity in children with type I diabetes mellitus without retinopathy. Material and method: We examined 96 young patients. They was divided into three groups: I: 35 children from 7 to 16 years old with insulin-dependent diabetes mellitus duration of 1 - 8 years, II: 30 children with type I diabetes lasting more then 8 years, III - 31 non - diabetic subjects as a control - matched for age and sex, without visual or systemic symptoms. THe examinations of colour vision sensitivity wer done with the IF - 2AII - color Anomaloscope. In all cases were tested the dynamic blue- gree equation of Moreland and two variables were determined: setting (matching) range (SR), calculated mid point (matching mid point) (CMP). Results: In the blue - green equation setting range (SR) was significantly (p 0.01) enlarged in the II group (diabetes mellitus duration 8 years) and calculated mid point (CMP) was shifted but no significant. The results indicate a diminution of the colour discriminating sensitivyt in the short wavelength half of the visible spectrum and diminution of the blue cone sensitivity in early diabetic retinopathy. Conclusions: Blue - green colour vision testing with the anomaloscope may serve as an additonal test in the diagnosis of early diabetic retinopathy in children without vascular changes at the eye fundus.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zespół złego wchłaniania w materiale własnym [Katedry Gastroenterologii AM we Wrocławiu].
  Tytuł angielski: Malabsorption syndrome based on the clinical data.
  Autorzy: Waszczuk Ewa, Mulak Agata, Paradowski Leszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.287-292, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół złego wchłaniania (z.z.w.) będący konsekwencją upośledzenia absorpcji substancji odżywczych w jelicie cienkim, może być spowodowany różnymi przyczynami. Celem pracy była analiza retrospektywna danych dotyczących 60 chorych i hospitalizowanych z rozpoznaniem z.z.w. W zebranym materiale klinicznym najczęstszą przyczyną z.z.w. była choroba trzewna (53 proc.). u 22 osób (37 proc.) obserwowano z.z.w. w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C). U 6 pacjentów (10 proc.) z.z.w. towarzyszył chorobie nowotworowej i był wynikiem stosowanej chemioterapii lub radioterapii. W grupie pacjentów z chorobą trzewną w porównaniu do pacjentów z ch. L.-C. stwierdzono wyższy wiek śrdni (odpowiednio 39 i 33 lata), ponad dwukrotnie dłuższy średni czas trwania choroby przed hospitalizacją w klinice (odpowiednio 9 i 4 lata) i niższy średni BMI (odpowiednio: 17,68 i 19,34 kg/mý). Nietypowa symptomatologia choroby trzewnej może powodować znaczne opóźnenie ustalenia prawidłowego rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Malabsorption syndrome as a consequence of impaired absorption of nutrients in the small intestine may occur due to various factors. The aim of the study was the retrospective analysis of the anamnestic data coming from 60 patients with the diagnosis of malabsorption syndrome. According to the clinical data the most frequent cause of malabsorptin syndrome was coeliac disease (53 p.c.). In the case of 22 patients (37 p.c.) malabsorption syndrome was identified in the course of Leśniowski-Crohn's disease, and in 6 patients (10 p.c.) it accompanied neoplastic disease and resulted either from chemotherapy or radiotherapy. In comparison of patients with coeliac disease to those with Leśniowski-Crohn's disease it has been found that in the first case the mean age was higher (39 and 33 years, respectively), the mean disease duration before the hospitalization was longer (9 and 4 years, respectively), and the mean value of BMI was lower (17.68 and 19.34 kg/mý, respectively). Non-typical symptomatology of coeliac may cause considerable delay in the proper diagnosis.

  stosując format: