Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MUCHA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/14

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek macierzystych - nowa metoda leczenia.
  Tytuł angielski: Steam cell transplantation - new method of treatment.
  Autorzy: Zagożdżon Radosław, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.185-189, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/14

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania insuliny Lispro w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży oraz ocena ich komfortu życia.
  Tytuł angielski: Insulin Lispro in treatment of children and adolescents with type 1 diabetes and its effect on quality of life.
  Autorzy: Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława, Muchacka-Bianga Małgorzata, Koehler Brygida
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.52-56, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie możliwości zastosowania insuliny Lispro w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży oraz ocena ich komfortu życia. Badaniem objęto 39 dzieci (20 dziewczynek i 19 chłopców), w wieku 2 -19 lat, pozostających pod opieką Poradni Diabetologicznej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Katowicach w okresie 1.01.98 - 30.10.99. Lispro (Humalog) zastosowano u dzieci z dwóch grup wiekowych: 2-8 lat (leczenie metodą konwencjonalną zintensyfikowaną wstrzyknięciami lispro) i 10-19 lat (leczenie metodą intensywną). Przeprowadzona analiza wykazała znamienne obniżenie glikemii 2 godz. po posiłku (p 0,05) i liczby hipoglikemii (p 0,05) po zmianie insulinoterapii u 27 pacjentów (insulinę krótkodziałającą zastąpiono lispro). Odnotowano rownież, że lispro daje zadowalającą kontrolę metaboliczną pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1 oraz znaczną poprawę jakości życia i komfortu leczenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show possibilities of Lispro application in treatment of diabetes type 1 in children and teenagers as well as evaluation of the quality of their lives. The study included 39 children (20 girls and 19 boys) aged 2 -19 undergoing treatment between Jan. 1 1998 and Oct. 30 1999 at the Outpatient Diabetological Department. Lispro (Humalog) was applied to children who divided into two groups based on their age. Children aged 2 - 8 were treatment using a conventional method intensified by lispro injections, while in the group aged 10-19 an intensive method of treatment was used. The analysis revealed the significant decrease both in postmeal glycaemia (p 0,05) and episodes of hypoglycaemia (p 0,05) in 27 patients, where short - acting insulin was replaced with lispro. It was also noted that application of lispro results in satisfactory metabolic control of diabetic patients as well substantial improbvement if the quality of their lives and comfort of treatment.


  4/14

  Tytuł oryginału: Zaćma cukrzycowa w pierwszym roku trwania cukrzycy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diabetic cataract during the first year of diabetes - report of the case.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata, Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława, Minkina-Pędras Mariola, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.45-46, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaćma cukrzycowa rzadko dotyczy dzieci. Do jej wystąpienia przyczynia się zazwyczaj, poza predyspozycją genetyczną, długotrwałe niewyrównanie cukrzycy. Do rzadkości należą opisy przypadków pojawienia się zaćmy u dzieci w pierwszym roku trwania cukrzycy, dlatego też prezentujemy poniższy przypadek. U 12-letniej dziewczynki chorującej od 11 miesięcy na cukrzycę typu 1 w przeprowadzonym badaniu okulistycznym stwierdzono obustronną zaćmę tylnotorebkową. Poprzednie badanie okulistyczne (przy rozpoznaniu cukrzycy) nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. W czasie trwania choroby obserwowano okresy gorszego wyrównania metabolicznego (śr. HbA1C - 8,2 proc.).

  Streszczenie angielskie: Diabetic cataract rarely concerns children. Its occurrence is usually caused by a genetic predisposition as well as a long-term decompensation of diabetes. Cases of cataract in children during the first year of diabetes are exceptional, therefore this case is presented. During the ophtalmological examination bilateral retrocapsular cataract was diagnosed in 12-year-old girl with an eleven-month history of diabetes type 1. Previous ophtalmological examination had not shown any abnormalities. The poor metabolic control of diabetes was observed during thise time (avg. HbA1C - 8.2 p.c.).


  5/14

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w leczeniu dzieci z cukrzycą typu 1 ciągłym podskórnym wlewem insuliny (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Own experience in treating children with diabetes type 1 by means of continuous subcutaneous insulin infusion (preliminary study).
  Autorzy: Minkina-Pędraś Mariola, Muchacka-Bianga Małgorzata, Jarosz-Chobot Przemysława, Koehler Brygida
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.217-220, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem była ocena efektów leczenia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, u których stosowano ciągły podskórny wlew insuliny za pomocą osobistych pomp insulinowych. Materiał i metody. U 18 dzieci z cukrzycą typu 1 w wieku 11-18 lat (średnia wieku ok. 15,5 lat) oceniono średnie stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1c, średnie zapotrzebowanie dobowe na insulinę, wskaźnik BMI przed zastosowaniem osobistej pompy insulinowej oraz po wstępnych 6 miesiącach leczenia. Wyniki. Po 6 miesiącach obserwacji w badanej grupie dzieci średnie stężenie HbA1c obniżyło się z 8,2 proc. do 7,4 proc. (p 0,03), średnie zapotrzebowanie dobowe na insulinę po 6 miesiącach zwiększyło się (p 0,04) z 0,78 do 0,91 j./kg masy ciała. U 44 dzieci wskaźnik BMI zwiększył się nieznamiennie statystycznie, a u 33 proc. pozostał bez zmian. W trakcie 6-miesięcznej obserwacji u 2 dzieci wystąpiło ciężkie niedocukrzenie. Wnioski. Ciągły podskórny wlew insuliny jest skutecznym modelem terapii cukrzycy typu 1. Zapotrzebowanie dobowe na insulinę podlega wahaniom w trakcie terapii, a w grupie nastolatków często obserwuje się jego wzrost.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study: Estimate effects of treatment with continuous subcutaneous insulin in children and adolescents with diabetes type 1. Material and methods. In 18 children with diabetes type 1, aged 11-18 years (mean 15.5 years) concentration of glycated hemogglobin (HbA1c), 24-hour insulin requirement, and body mass index (BMI) were analysed before introduction of continuous subcutaneous insulin infusion with personal insulin pump and after first 6 months of treatment. Results. After 6-months-observation in the examined group of children, the mean HbA1c concentration decreased from 8.2 p.c. to 7.26 p.c., the mean 24-hour insulin requirement increased from 0.78 to 0.9 U/kg (p 0.04). In 44 p.c. of children the increase of BMI was not statistically significant, and in 33 p.c. it did not change. During 6 months of observation in 2 children there was severe hypoglycaemia. Conclusions. Continuous subcutaneous insulin infusion is an effective model of therapy of diabetes type 1. However it is not always connected with a decreased insulin demand, on the contrary, sometimes there is an apparent increase in the insulin demand.


  6/14

  Tytuł oryginału: Aminoacyl-tRNA synthetases and aminoacylation of tRNA in the nuucleus.
  Autorzy: Mucha Piotr
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.1-10, il., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: This review is focused on findings concerning the presence of translocation apparatus components (aminoacyl-tRNA synthetases, aminoacyl-tRNA, elongation factors) as well as translation itself in the nucleus. A nuclear role of these molecules is unknow. New findings suggest that well-accepted model of spatial segregation of transcription and translation in eukaryotic cell may be oversimplification. Nuclear coupling of both these processes show us how exciting and surprising may be the world of the living cell.


  7/14

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów pomocniczych: Th1, Th2 i Th3 - ich udział w odpowiedzi immunologicznej człowieka.
  Tytuł angielski: The role of T helper lymphocytes populations: Th1, Th2 and Th3 in human immune response.
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.893-899, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Mucha Krzysztof Jan, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19973

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  9/14

  Tytuł oryginału: Znaczenie ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
  Tytuł angielski: Role of classical ultrasonography and endosonography in the diagnosis of pancreatic diseases.
  Autorzy: Kosik Krzysztof, Szwed Tadeusz, Zyśko Bogusław, Wojtuń Stanisław, Mucha Waldemar
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.182-183, bibliogr. 7 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Klasyczna ultrasonografia należy do uznanych w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń trzustki. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce zmian ogniskowych trzustki, jak również w rozpoznawaniu i monitorowaniu zapaleń trzustki. Ocena trzustki wymaga jednak dużego doświadczenia ze strony badającego, ponieważ narząd położony zewnątrzotrzewnowo ma niewielkie rozmiary, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie żołądka i jelit, które zwłaszcza w przypadku obecności dużej ilości gazów mogą utrudniać badanie. Ponadto w przypadku otyłości, ocena narządu może sprawiać trudności, ze względu na zbliżoną echogeniczność tkanki tłuszczowej trzewnej do echogeniczności miąższu trzustki. W przypadku trudności diagnostycznych związanych zwłaszcza z małymi zmianami ogniskowymi trzustki pomocą służy badanie endosonograficzne, które jest badaniem z wyboru w przypadkach podejrzeń guzów wewnątrzwydzielniczych trzustki.


  10/14

  Tytuł oryginału: Cukrzyca - definicja, klasyfikacja, kryteria rozpoznania.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata, Deja Grażyna, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.551-553, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono: aktualną definicję i klasyfikację cukrzycy (WHO 1998, ADA 1997), czynniki ryzyka oraz kryteria rozpoznania cukrzycy typu 1. Przy typowym przebiegu rozpoznanie cukrzycy typu 1 nie sprawia trudności, ale problemy diagnostyczne mogą dotyczyć dzieci najmłodszych.


  11/14

  Tytuł oryginału: Ostre zaburzenia metaboliczne.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata, Deja Grażyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.561-563, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hipoglikemia jest najczęstszym ostrym powikłaniem cukrzycy typu 1. Spowodowana jest przede wszystkim: przedawkowaniem insuliny, intensywnym wysiłkiem fizycznym, opuszczeniem lub opoźnieniem posiłku, infekcją żołądkowo-jelitową. Objawy hipoglikemii związane z pobudzeniem układu autonomicznego określane są jako "świadomość hipoglikemii". Sposób leczenia hipoglikemii zależy od stopnia jej ciężkości. W zapobieganiu hipoglikemii podstawowe znaczenie ma edukacja dziecka i rodziny z zakresu samokontroli cukrzycy.


  12/14

  Tytuł oryginału: Postępowanie w ostrych chorobach infekcyjnych u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Autorzy: Muchacka-Bianga Małgorzata
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.564-565, bibliogr. 4 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii MWarszawa-Miedzyszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzieci z cukrzycą typu 1 źle wyrównaną częściej zapadają na choroby infekcyjne. W leczeniu ambulatoryjnym infekcji u dzieci z cukrzycą należy uwzględnić postępowanie w sytuacji hiperglikemii jak i hipoglikemii, a dla przypadków o cięższym przebiegu rozważyć leczenie szpitalne.


  13/14

  Tytuł oryginału: Kontrolowane badania nad stosowaniem ćwiczeń terapeutycznych po usunięciu krążka lędźwiowego.
  Tytuł angielski: Controlled study on exercise therapy after lumbar disc operation.
  Autorzy: Mucha Christian
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.5-39, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 103 chorych, którym operacyjnie usunięto krążek lędźwiowy, badano sposoby leczenia i ich wpływ na sprawność tych chorych. W ciągu pierwszych 6 tygodni po operacji zaobserwowano 2 główne zmiany w czasie trwania chodu bezobjawowego i wytrzymałości w pozycji siedzącej. Z wyjątkiem grupy poddanej 2-tygodniowemu leczeniu po 2-tygodniowym okresie biernej rekonwalescencji, we wszystkich grupach zaobserwowano wyraźne zatrzymanie postępu wytrzymałości w pozycji siedzącej w 3. tygodniu po operacji z jednoczesnym pogorszeniem czynności ruchowych i wysiłkowych. Ponieważ taką sekwencję zmian stwierdzono zarówno u tych pacjentów, którzy rozpoczęli ćwiczenia terapeutyczne w basenie, jak i u tych, którzy byli leczeni w sposób ciągły, przyczyną zahamowania postępu sprawności mogło być ewentualne odruchowe napięcie izometryczne we wczesnym okresie pooperacyjnym. Przemawia za tym znamiennie wyższy odsetek pacjentów z bólami wywołanymi ćwiczeniami w wodzie, w porównaniu z pacjentami wykonującymi inne wysiłki. W grupie, która rozpoczynała ćwiczenia w wodzie dopiero 2 tygodnie po zabiegu, znamiennie więcej pacjentów uskarżało się na bóle towarzyszące aktywności ruchowej w ciągu tych dwóch poprzedzających tygodni w porównaniu z innymi grupami. Dlatego ćwiczenia w wodzie powinny być wprowadzane możliwie szybko po zabiegu chirurgicznym.

  Streszczenie angielskie: After lumbar discectomy, the postoperative treatment was compared in 103 patients. Its frequency and the effect of the forms of therapy on postoperative function and findings were investigated. The symptom-free walking and sitting endurance times show two major changes in their course during the first six weeks of postoperative follow-up treatment. Apart from the therapy group which was treated with a two-weeks break and therapy period of the same length, a striking stagnation of endurance could be observed in all other reference groups during the third week. At the same time, there is deterioration of the movement and exercise function. Since the sequential changes of these endurance parameters occur both in the therapy groups who commenced exercise therapy in the underwater exercise bath at this time and in the group with uninterrupted treatment, possible threshold strain in this early postoperative phase may be the cause of the stagnation of performance. The higher percentage of patients with exercise pain in the groups with underwent exercise therapy which was significantly validated as compared to patients consistently treated out of water, gives particular credence to threshold strain of qualitative origin. In the treatment group exercising underwater with a delay in the commencement of postoperative treatment of 14 days, substantially more patients complained of remobilization pain during the first two postoperative weeks than in the other reference groups, so that there should be no delay in commencement of treatment under the modalities described.


  14/14

  Tytuł oryginału: Limfocyty pomocnicze: Th1, Th2 i Th3 w odpowiedzi immunologicznej.
  Tytuł angielski: Lymphocytes T helpers: Th1, Th2 and Th3 in immune response.
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Mucha Krzysztof, Czarkowska-Pączek Bożena
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.43-46, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jeszcze do niedawna sądzono, że istnieją dwie subpopulacje limfocytów pomocniczych Th, różniące się pod względem czynnościowym, produkujące różne rodzaje cytokin i określane jako Th1 i Th2. Komórki Th1 miały brać pomocniczy udział w odpowiedzi typu komórkowego i aktywacji makrofagów, podczas gdy Th2 - w odpowiedzi humoralnej oraz produkcji eozynofili i mastocytów. Badania ostatnich lat udowodniły jednak istnienie trzeciej subpopulacji limfocytów Th3 o nie do końca poznanym znaczeniu. Przedstawiamy udział poszczególnych typów odpowiedzi Th1, Th2 i Th3 w wybranych jednostkach chorobowych, który obrazuje, jak wiele prowadzi się obecnie badań eksperymentalnych i klinicznych nad patogenezą odpowiedzi immunologicznej.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytes T helpers were thought to differentiale into two subpopulations: Th1 and Th2, which produced different cytokines. Th1 cells were considered to stimulate the cellular type of immune response and to activate macrophages, whereas Th2 cells were involved rather in the humoral response and eosinophils and mast cells production. Recent years brought evidence for existence of another lymphocytes subpopulation Th3. Its role needs to be elucidated; however it was observed that they have a potential to produce TGFá. We present selected diseases involving different types of Th cells order to demonsttrate how wide is the range of research on pathogenesis of immune response.

  stosując format: