Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MRUKWA-KOMINEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów błony owodniowej w leczeniu zwyrodnienia pęcherzowego rogówki.
Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation for bullous keratopathy.
Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Ciaciura Stanisława, Rokita-Wala Iwona, Szymkowiak Monika
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 13 Europejski Kongres Okulistyczny Istambuł 03-07.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: One of the complications of cataract surgery is bullous keratopathy, which is the results of decompensation of the corneal endothelium. The clinical signs are manifested in stromal and epithelial edema with bullae producing. The amniotic membrane, which is taken from the placenta of young mothers during the caesarian section, may have beneficial influence on the process of healing the corneal structure. The study aimed to evaluate effectiveness of bullous keratopathy treatment using amniotic membrane transplantation, as an alternative method of treatment after cataract surgery. Material and methods: The amniotic membrane transplantation was performed in 18 eyes of 18 patients (10 females and 8 males), aged 62 to 85 with the bullous keratopathy. After removing the pathologically changed epithelium, the amniotic membrane was covered on cornea in local anesthesia, using interruped sutures 10.0 nylon. A therapeutic contact lens were applied. Control examinations were performed 3, 6 and 12 weeks after the operation. The best corrected visual activity was evaluated. The local state was investigated using slitbiomocroscopy and confocal microscopy. Results: In all the patient's regression of subjective complications was observed (pain, light sensitivity and tearing). In 12 cases improvement of visual activity was achieved. The evaluation of corneas in slit biomicroscopy revealed greater clarity and less corneal edema. On confocal microscopy, decrease in blurred collagen fibres and background illumination were observed. The epithelium contained cystic structures (blisters) in 6 cases only. ...


  2/6

  Tytuł oryginału: LASEK - nowa technika laserowej chirurgii refrakcyjnej. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: LASEK (Laser Epitehlial Kertomileusis) a new refractive surgery technique. Own experience.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława, Obidziński Marek, Rokita-Wala Iwona, Mrukwa-Kominek Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: The purpose of this study was to evaluate the clinical results of refractive error correction LASEK. Material and methods: 115 eyes were analysed after LASEK. The eyes were divided into 4 groups (myopia, myopic astigmatism, hyperopia, hyperopic astigmatism). The follow-up has taken 3 months. The effectiveness of this method was evaluated on the basis of the best visual acuity without correction after LASEK procedure, compared to the best visual acuity with correction before LASEK. The course of the healing process, the state of cornea and subjective symptoms were also evaluated. Results: After 2 weeks in whole group the mean UCVA was in the same range of values compared with the BCVA before the operation. There were no postoperative complications observed. Conclusion: On the basis of our own observations we can say that LASEK is an effective and safe method for correction of refractive errors.


  3/6

  Tytuł oryginału: Przeżyciowe zmiany struktury rogówki po LASEK-u we wczesnym okresie pooperacyjnym.
  Tytuł angielski: Changes of corneal structure - in vivo evaluation after LASEK procedure in the early postoperative period.
  Autorzy: Rokita-Wala Iwona, Gierek-Ciaciura Stanisława, Mrukwa-Kominek Ewa, Obidziński Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.13-18, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: LASEK (Laser Keratomileusis) is a new refractive surgery technique, with corneal epithelial flap formation, Excimer Laser photoablation, and subsequent flap represion. Confocal microscopy facillitates in vivo evaluation of the corneal structure, i.e., a morphological analysis of its layers, and the monitoring of postoperative alterations. Purpose: The puropse of the present study is to assess the corneal structure in vivo morphological after LASEK procedure with the use of confocal microscopy in the early postoperative period. Material and method: The analyzed group of patients consisted of 50 eyes in 30 patients who undervent correction of myopia and myopic astigmatism using the LASEK procedure. The epithelial flap formation was carried out with the use of a 20 p.c. alcohol solution. The photoablation was performed with the Excimer Laser MEL 70 G-Scan Aesculap Meditec. Postoperative observations were made using a Confoscan 2 (Fortune Technologies). The evaluations were performed on the first postoperative day, and then at 1, 2, 4 and 12 weeks following surgery. Results: Confocal microscopy revealed some changes in the epithelium and corneal stroma. At the site of the photoablation the structure of collagen fibers was blurred, with in creased reflectivity. No scar tissue was found. The pattern of keratocytic nuclei in the anterior corneal atroma was typical for the postphotoablation state during the whole observation period. Bowman's membrane and the subepithelial nerve plexus were absent in the central part of the cornea. The findings kept changing in the course of the follow up time....


  4/6

  Tytuł oryginału: Przyżyciowe zmiany struktury rogówki po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.
  Tytuł angielski: In vivo evaluation of corneal structure changes after refractive procedures.
  Autorzy: Rokita-Wala Iwona, Gierek-Ciaciura Stanisława, Mrukwa-Kominek Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.332-340, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to evaluate and compare in vivo the corneal stsructure changes after refractive procedures (PRK, LASIK, LASEK). Material and method: The analysed group of patients consisted of 226 corneas in 126 patients, who underwent correction of myopia and myopic astigmatism, using the procedures: PRK (120 eyes), LASEK (56 eyes) and LASEK (50 eyes). The photoalation of the corneas was performed with the Excimer Laser MEL 60 and MEL 70 G-Scan Aesculap Meditec. Postoperative observations were made using a confocal microscopes Confoscan P4 (Tomey) and Conoscan 2 (Fortune Technologies). The evaluations were performed in the early (up to 3 months) and late postoperative period (after PRK and LASIK -up to 2 years; after LASEK -up to 6 months). Results: The confocal microscopy revealed some changes within the corneal epithelium and anterior part of stroma after PRK, LASIK and LASEK. After PRK, there was increased desquamation of superficial epithelial cells in early postoperative period. These cells were elongated afte LASIK and LASEK procedures. After PRK and LASEK, the Bowman's membrane was asent in the central part of the cornea, during the whole observation period. After all these procedures, the anterior part of the corneal stroma in the ablation zone, showed incrased background illumination of collagen fibres and an irregular pattern of elongated keratocytic nuclei, in the early postoperative period. No scar tissue - "haze" was found in cases after LASEK, what may occur after PRK procedure. The findings kept changing in the course of the follow up time...


  5/6

  Tytuł oryginału: Dystrofia nabłonkowa rogówki Meesmanna i jej podłoże genetyczne.
  Tytuł angielski: Meesmann epithelial corneal dystrophy and its genetics.
  Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Łapińska Ariadna, Wyględowska-Promieńska Dorota
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.30-31, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of this article is to indicate important changes in our knowledge of Meesmann's epithelial corneal dystrophy and the gene mutation responsible for this diseases.


  6/6

  Tytuł oryginału: Mutacje genu BIGH3 i ich wpływ na obraz dystrofii rogówki.
  Tytuł angielski: BIGH3 gene mutation and its influence on the corneal dystrophy.
  Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Łapińska Ariadna, Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.32-36, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of this article is to present the molecular pathology underlying BIGH3 related to corneal dystrophies, and its influence on the clinical stage. In which way the knowledge of different BIGH3 gene mutations and its products - keratoepithelin, can change our therapeutic possibility.

  stosując format: