Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MRUKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę u dzieci - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea - systematic review.
Autorzy: Mrukowicz Jacek Z., Szajewska Hanna
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.71-77, tab., bibliogr. 33 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: Przeszukiwanie komputrerowych baz piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials Register i piśmiennictwa do wyszukanych artykułów. Dobór badań: Metaanalizy i badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub profilaktyce ostrej biegunki u dzieci. Wyniki: Metaanaliza (10 badań, 731 dzieci) wykazała, że probiotyki (zwłaszcza Lactobacillus GG) zmniejszają ryzyko utrzymywania się biegunki ň 3 dni (RR: 0,40; 95 proc. Cl: 0,34 - 0,53) oraz skracają czas jej trwania (różnica średnich ważonych [WMD]: -19,1 h; 95 proc. Cl: 24,1 do -14,2), a największy efekt uzyskiwano u chorych na biegunkę rotawirusową (WMD: -24,8 h; 95 proc. Cl: -31,8 do -17,9). Ze względu na różnorodność kliniczną i statystyczną badań dotyczących zapobiegania biegunkom infekcyjnym (4 badania, 853 dzieci) nie można było sformułować jednoznacznych wniosków o skuteczności probiotyków w profilaktyce. Wyniki 2 badań (307 dzieci) sugerują natomiast umiarkowaną korzyść ze stosowania Lactobacillus GG w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków, a zwłaszcza Lactobacillus GG, w leczeniu ostrej biegunki o prawdopodobnej lub potwierdzonej etiologii wirusowej u dzieci i umiarkowane korzyści w profilaktyce ...

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea in children. Search strategy: Electronic searches of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials Register and cross references. Selection criteria: Meta-analyses and randomized double-blind, placebo-controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of acute diarrhea in children. Main results: Meta-analysis (10 publications, 731 children) revealed, that probiotics (particularly Lactobacillus GG) significantly reduced a risk of gastroenteritis lasting ň 3 days (RR: 0.40; 95 p.c. Cl: 0.34 - 0.53) and reduced duration of diarrhea (weight mean difference [WMD]: -19.1 h; 95 p.c. Cl; -24.1 to -14.2); the largest effect was evident in rotavirus gastrenteritis (WMD: -24.8 h; 95 p.c. Cl: -31.8 to -17.9). Four publications (853 children) on prevention of gastroenteritis have been identified, but significant clinical and statistical heterogeneity preclude drawing any firm conclusion about the efficacy of probiotics. The results of two trials (307 children) suggest modest clinical benefit from Lactobacillus GG in the prevention of antibioticassociated diarrhea. Conclusion: There is evidence of the efficacy of probiotics, particularly Lactobacillus GG, in the treatment of gastroenteritis of presumed or confirmed viral etiology in children and modest clinical benefit in prevention of antibiotic-associated diarrhea. ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Probiotics in the treatment and prevention of food allergy - systematic review.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek Z.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.79-83, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej na podstawie wyników prawidłowo przeprowadzonych badań klinicznych. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: W celu identyfikacji oryginalnych badań przeszukano posługując się z góry określonym zestawem słów kluczowych komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials register, a także piśmiennictwo do wyszukiwanych artykułów i artykuły przeglądowe innych autorów. Dobór badań: Do badań zakwalifikowano badania z randomizacją, wykonane metodą podwojnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub zapobieganiu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Wyniki: Leczenie. Kryteria kwalifikacji do analizy spełniały tylko 2 badania obejmujące 64 niemowląt. W obu nie opisano szczegółowo metody randomizacji i sposobu przeprowadzenia ślepej próby. Wyniki badań wskazują, że stosowanie Lactobacillus GG lub Bifidobacterium lactitis Bb-12 powoduje zmniejszenie nasilenia i rozległości atopowego zapalenia skóry. Zapobieganie. Wyniki jedynego wiarygodnego pod względem metodologicznym badania wskazują, że przewlekłe podawanie Lactobacillus GG zmniejsza ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry u niemowląt z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku atopii. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej, konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne obejmujące większa liczbę pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Objective: This systemic review was designed to assess the evidence from randomized controlled trials on efficacy of probiotics in the treatment and prevention of food allergy in infants and children. Search strategy: Electronic searches using predefined set of key words of the MEDLINE, the Cochrane Controlled Trials register and previous reviews including cross reference. Selection criteria: randomized double blind controlled trials comparing a specified probiotic agents to placebo or no probiotic in infants and children in the treatment and prevention of food allergy. Main results: Treatment. Two therapeutic randomized trials involving 64 infants were identified. None provided details on a method of randomization and blinding. These preliminary data suggest the efficacy of Lactobacillus GG and Bifidobacterium lactis Bb-12 in reducing the intensity and extension of the atopic dermatitis in infants with food allergy. Prophylaxis. based on the single trial of high methodological quality prophylactic administration of lactobacillus GG was associated with a significant reduction in the risk of atopic dermatitis at 2 years. Conclusions: There is some evidence of a clinically significant benefit of probiotics in the treatment and prevention of food allergy, but better and larger trials are needed.


  3/7

  Tytuł oryginału: Analiza dowodów skuteczności klinicznej preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce w leczeniu i zapobieganiu ostrej biegunce infekcyjnej u niemowląt i małych dzieci.
  Tytuł angielski: Analysis of evidence for clinical efficacy of probiotic products registered in Poland in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and young children.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek Z.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.495-500, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badania była analiza dowodów skuteczności klinicznej dostępnych w Polsce farmaceutycznych preparatów probiotycznych oraz mlek modyfikowanych wzbogaconych w probiotyki w leczeniu i zapobieganiu ostrej biegunce u niemowląt i młodszych dzieci. Punktem odniesienia były wyniki przeprowadzonej przez nas wcześniej metaanalizy badń z randomizacją (J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001; 33: S17-S25). Analiza wykazała, że większość preparatów farmaceutycznych zarejestrowanych w Polsce zawiera drobnoustroje o nieudokumentowanej skuteczności klinicznej w leczeniu i zapobieganiu ostrej biegunce u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the evidence for clinical efficacy of probiotic products approved in Poland in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and young children. The results of our previously published meta-analysis (J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001, 33; S17-S25) were used as a reference. Most of the probiotic products approved in Poland contain microorganisms of unproven clinical efficacy in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea.


  4/7

  Tytuł oryginału: Echokardiografia w stanach naglących
  Autorzy: Cwynar Aldona, Domańska Ewa, Lenartowska Lucyna, Kratochwil Dorota, Sobkowicz Bożena, Mrukowicz Mirosław
  Opracowanie edytorskie: Sobkowicz Bożena (red.), Wrabec Krzysztof (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban i Partner 2002, VI, [2], 156 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,446

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Karta Lekarza. Zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu.
  Opracowanie edytorskie: Zimmermann-Górska Irena (Przedm.), Gajewski Piotr (tł.), Juda Anna (tł.), MrukowiczStrojny Jacek Wojciech (tł.) (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) wyd. spec. s.1-8
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  6/7

  Tytuł oryginału: Związki lekarzy z przemysłem. Stanowisko American College of Physicians - American Society of Internal Medicine.
  Tytuł angielski: Physician-industry relations. P. 1: Individual physicians. P. 2: Organizational issues.
  Opracowanie edytorskie: Brożek Jan (Tł.), Mrukowicz Jacek (tł.), Sawiec Piotr (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 5 s.3-16, bibliogr. 60 poz. + bibliogr. 18 poz. - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2002; 136 : 396-406
  Sygnatura GBL: 312,921


  7/7

  Tytuł oryginału: Ostra biegunka - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek, Albrecht Piotr
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.28-36, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostra biegunka to trwający nie dłużej niż 10-14 dni stan znamiennego zwiększenia liczby wypróżnień w ciągu doby w porównaniu do poprzedniego okresu u danego dziecka i(lub) zmiana konsystencji stolca na płynną lub półpłynną. Do najczęstrzych jej przyczyn należą wirusowe i bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego oraz zatrucie egzotoksynami bakterii; rzadziej choroba wynika z zarażenia pierwotniakami. U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna nie jest konieczna. Podstawowym sposobem leczenia jest nawadnianie dożylne i/lub doustne (w zależności od stopnia odwodnienia) oraz wczesna realimentacja z zastosowaniem pożywienia podawanego przed zachorowaniem. W większości przypadków ostra biegunka ustępuje samoistnie i nie wymaga stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Nieuzasadnione jest stosowanie u dzieci leków przeciwbiegunkowych.

  stosując format: