Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MROZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w oddziale urazowo-ortopedycznym specjalistycznego szpitala wielooddziałowego.
Tytuł angielski: Hospital infections in the orthopedics and traumatology department of a large multi-department specialized hospital.
Autorzy: Bożek Marek, Gaździk Tadeusz S., Mrozek Stanisław
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.488-491, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zakażenia szpitalne są wciąż jednym z poważniejszych problemów medycznych, szczególnie w oddziałach zabiegowych. Materiał i metody. W roku 1996 w Klinice Ortopedii wykonano 173 badania mikrobiologiczne, a w roku 2000 - 1114 badań. Wyniki. Najczęściej izolowanym drobnoustrojem z zakażeń szpitalnych, w Klinice Ortopedii, jest Staphylococcus aureus i w roku 2000 stanowił 23,13 proc. wszystkich wyników. Najczęściej rejestrowano zakażenia w obrębie miejsca operacyjnego oraz układu moczowego. W analizowanym okresie procentowy współczynnik zakażeń szpitalnych wynosił w roku 1996 - 6,32 proc., w 1997 - 8,27 proc., w 1998 - 5,48 proc., w 1999 - 8,28 proc., a w 2000 - 7,23 proc. Wnioski. Zmniejszenie tego współczynnika, pomimo zwiększenia liczby hospitalizacji i operacji, zawdzięczamy między innymi stałej kontroli i rejestracji zakażeń szpitalnych.


  2/3

  Tytuł oryginału: Radiometryczna analiza zniekształcenia klatki piersiowej i kręgosłupa po leczeniu operacyjnym skoliozy idiopatycznej metodą C-D.
  Tytuł angielski: The radiometric analysis of the chest and spine deformity following surgical treatment of idiopathic scoliosis by the C-D method.
  Autorzy: Nowak R., Mrozek S., Miecznikowski W.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.559-566, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. W grupie 61 chorych z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa zastosowano leczenie operacyjne metodą C-D. W oparciu o wybrane wskaźniki radiologiczne mierzone na radiogramach a-p i bocznych kręgsłupa oraz przekrojach tomokomputerowych na szczycie wygięcia dokonano oceny pooperacyjnych zmian kształtu kręgosłupa i klatki piersiowej oraz oceniono statystycznie wzajemny wpływ korekcji poszczególnych składowych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej. Wyniki i dyskusja. Po operacji C-D stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie kąta Cobba (60 proc.) rotacji osiowej (RAsag-9 proc, RAml-18 proc.) oraz zniekształcenia klatki piersiowej (RHi-24 proc.) Zmiany kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej nie były statystycznie znamienne. W przypadku niektórych chorych zaobserwowano pooperacyjne zwiększenie kąta rotacji osiowej podobnie jak wskaźnika garbu (RHi). Korekcja deformacji klatki piersiowej okazała się być związana z przemieszczeniem szczytu wygięcia w kierunku linii środkowej ciała, lecz w płaszczyźnie horyzontalnej współczynnik korelacji miał wartość ujemną prawdopodobnie ze względu na utrwalone zmiany strukturalne. Zmniejszenie rozmiarów garbu żebrowego było związane ze zmianami rotacji osiowej na szczycie skrzywienia.


  3/3

  Tytuł oryginału: Successful pregnancy outcome in a patient with glycogen storage disease type 1A - case report.
  Autorzy: Czajkowski K., Grymowicz M., Mrozek J., Wójcicka-Bentyn J., Broś M., Sieńko J., Teliga J., Smolarczyk R.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.315-317, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: In patients with glycogen storage disease type 1A, deficiency of glucose-6-phosphatase results in comparised serum glucose levels control and numerous, metabolic perturbations. We provide a detailed description of the course of pregnancy in the patient with this disorder. Our data suggest that gestation in patients with glycogen storage disease can be successfully managed with carefully monitored protocol of cornstarch supplemented diet.

  stosując format: