Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MROCZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zdrowotne aspekty nauczania aikido dla dzieci.
Autorzy: Mroczkowski Andrzej
Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (4) s.8-11 wkł., il. - Wkł. Biblioteczka Monograficzna.
Sygnatura GBL: 303,693

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Zmiany w błonie śluzowej nosa u osób zawodowo narażonych na czynniki środowiskowe w ruchu drogowym.
  Autorzy: Mroczkowski E., Makowska W., Matejek M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.40-42, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Grupę 50 policjantów zatrudnionych w ruchu drogowym poddano badanu otorynolaryngologicznemu zwracając szczególną uwagę na stan błony śluzowej nosa. Badanie cytologiczne wykazało zmiany w nabłonku o cechach metaplazji.

  Streszczenie angielskie: Occupational changes in mucous membrane of the nose caused by environmental factors in traffic. A group of 50 patients exposed to occupatioal factors in traffic control was subjected to otorhinolaryngological examination. Special attention was paid to nasal mucous membrane. The exfoliative cytology showed metaplastic changes in the epithelium of the nose.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce biopsji chirurgicznej w diagnostyce mięsaków tkanek miękkich.
  Autorzy: Nowecki Zbigniew I., Rutkowski Piotr, Mroczkowski Paweł
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.46-50, 1 tabl., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono metody pobierania materiału do badania mikroskopowego podczas postępowania diagnostycznego w mięsakach tkanek miękkich. Właściwie przeprowadzona biopsja jest decydującym etapem dla prawidłowego rozpoznania i leczenia guzow tkanek miękkich. Na podstawie analizy piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych określono, że zalecanym sposobem jest otwarta biopsja chirurgiczna nacinająca. Podkreślono konieczność prowadzenia diagnostyki i leczenia mięsaków tkanek miękkich w multidisciplinarnych zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w onkologicznych ośrodkach referencyjnych.


  4/4

  Tytuł oryginału: Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego
  Autorzy: Wdowiak Artur, Bakalczuk Szymon, Mroczkowski Artur, Jakiel Grzegorz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.318-322, bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: