Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MROCZKOWSKA-JUCHKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stężenie magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci po drgawkach gorączkowych.
Tytuł angielski: Magnesium level in blood and cerebrospinal fluid of children with febrile convulsions.
Autorzy: Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Papierkowski Andrzej
Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.15-21, tab., bibliogr. s. 20-21, sum.
Sygnatura GBL: 313,195

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmierzono stężenie Mg w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u 49 pacjentów: 21 stanowiło grupę kontrolną, a u 28 rozpoznano drgawki gorączkowe. U wszystkich dzieci wykonano nakłucie lędźwiowe i pobrano próbki krwi. Wywiad neurologiczny u wszystkich dzieci był bez znaczenia. Oznaczenie stężeń Mg w materiale biologicznym wykonano metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej (AAS). Średnie stężenie Mg w surowicy krwi i płynie móżgowo-rdzeniowym było znacząco niższe w grupie badanej, niż w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 49 children admitted to the Pediatrics Ward. The first group comprised 28 children with febrile convuslions, and the contrl group consisted of 21 children. All the children were subject to lumbar puncture and taken blood samples. They all had normal neurologcal hisotry. The Mg level in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) was measured by atomic absorption spectrometry. The mean serum and CSF Mg concentrations in the febrile convulsions group were significantly lower than in the control group.


  2/2

  Tytuł oryginału: Poziom magnezu w surowicy krwi i frakcyjne wydalanie magnezu u dzieci po napadzie padaczkowym.
  Tytuł angielski: Serum magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium in children after epileptic seizures.
  Autorzy: Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.23-33, il., tab., bibliogr. s. 32, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenie magnezu w surowicy krwi oraz frakcyjne wydalanie magnezu badano u 32 dzieci po kolejnym napadzie padaczkowym i u 21 zdrowych dzieci. Uzyskane stężenie magnezu w surowicy krwi oraz obliczone frakcyjne wydalanie magnezu okazały się statystycznie istotnie niższe u dzieci z padaczką. Powyższe wyniki sugerują, że magnez może być endogennym neuromodulatorem w padaczce, napady padaczkowe zaś, mogą być manifestacją niedoboru magnezu. Ponadto otrzymane wyniki potwierdzają fakt, że nerki odgrywają zasadniczą rolę w homeostazie magnezu.

  Streszczenie angielskie: Plamsa magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium were studied in 32 epileptic children and in 21 healthy children. Seurm magnesium levels and fractional excretion of magnesium were significantly lower in epileptic children. The results indicate that magnesium may be an endogenously occurring neuromodulator in epileptic seizures could be a manifestation of magnesium depletion. The results also suggest that kidneys plays a major role in magnesium homeostasis.

  stosując format: