Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOWSZET
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u dzieci.
Tytuł angielski: Double-blind placebo-controlled challenge in diagnosis of food allergy in children.
Autorzy: Mowszet Krystyna, Matusiewicz Krzysztof
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.831-836, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono przydatność podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo do weryfikacji rozpoznania nadwrażliwości pokarmowej u dzieci. Badaniem objęto 49 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 7 lat, w tym 31 chłopców i 18 dziewczynek, u których na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz badań laboratoryjnych podejrzewano alergię pokarmową. Wszystkie dzieci poddano próbie prowokacji pokarmowej metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo. Na 51 prowokacji pokarmowych uzyskano 29 wyników dodatnich u 27 dzieci, co stanowiło 59,2 proc. badanych. Najczęściej obserwowanymi reakcjami były objawy z przewodu pokarmowego pod postacią: wymiotów, biegunki, bólów brzucha, nudności, w dalszej kolejności objawy ze strony skóry pod postacią pokrzywki, zaostrzenia objawów atopowego zapalenia skóry; objawy ze strony układu oddechowego pod postacią nieżytu nosa, kaszlu, skurczu oskrzeli; i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki badań wskazują na dużą przydatność prób prowokacji w rozpoznawaniu alergii/nietolerancji pokarmowych.


  2/3

  Tytuł oryginału: Izolacja enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli (EAEC) u dzieci chorych na przewlekłą biegunkę.
  Tytuł angielski: Isolation of enteroaggregative strains of Escherichia coli (EAEC) from cases of chronic children's diarrhea.
  Autorzy: Sobieszczańska Beata, Mowszet Krystyna, Pytrus Tomasz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.937-939, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: U 6 dzieci z przewlekłą biegunką izolowano z kału szczepy Escherichia coli, które w teście adhezji in vitro wykazały typowy dla enteroagregacyjnych E. coli (EAEC), agregacyjny typ adherencji. Na tej podstawie oraz dodatkowych badań, izolowane szczepy zaliczono do grupy EAEC. Enteroagregacyjne szczepy E. coli odpowiedzialne są za ostre i przewlekłe biegunki u dzieci i osób dorosłych. Większość izolowanych szczepów EAEC nie należy do żadnego znanego serotypu chorobotwórczych E. coli, co znacznie utrudnia identyfikację tej grupy patogenów, jako czynnika etiologicznego biegunki. Izolowane z kału badanych dzieci szczepy EAEC w 3 przypadkach należały do niepatogennych E. coli, w jednym był to szczep E. coli 0127 a w dwóch szczepy szorstkie. Izolacja EAEC od dzieci z przewlekłą biegunką wskazuje że patogeny te mogą stanowić ważny czynnik etiologiczny przewlekłych biegunek u dzieci poniżej 3 roku życia w Polsce.


  3/3

  Tytuł oryginału: Podstawowe zasady diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Basic principles of diagnosis and treatment of food allergy in children.
  Autorzy: Mowszet Krystyna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.122-127, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diagnosis of food allergy and its treatment is one of the most challenging tasks for the practicing physician. Symptomatology of food allergy is diverse. The symptoms from the skin and respiratory system depend most often on IgE-dependent immunological reactions, and isolated symptoms from gastrointestinal system are in the majority of cases the IgE-independent reactions. Proper diagnosis requires coopertaion of physician and parents of the child as well as various diagnostic techniques such as family history, physical examination, skin prick tests, blood tests (IgE, allergen-specific IgE), oral provocation and elimination tests. Double blind placebo controlled food challenge (DBPCFC) is regarded as a gold standard in food allergy diagnosis. Elimination of sensitizing foods is the only method in food allergy therapy. Induction of tolerance for cow milk and other food allergens develops at various age and therefore the provocation tests should be repeated.

  stosując format: