Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOSSAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Discrepancies in creatinine clearance in centenarians when calculated by two different mathematical formulas.
Autorzy: Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Mossakowska Małgorzata, Niemir Zofia, Bręborowicz Andrzej, Oreopoulos Dimitrios G.
Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2274-2275, bibliogr. 4 poz.
Sygnatura GBL: 312,872

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Prawa dziecka w Polsce a realizacja postanowień konwencji ONZ.
  Tytuł angielski: Rights of the child in Poland and enactment of decisions of United Nations Organization convention.
  Autorzy: Mossakowska Bibiana
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.101-104, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Temat korporatywny:
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skrót informacji o historii tworzenia Światowej Konwencji Praw Dziecka. Podkreślono udział Polski w opracowywaniu tej Konwencji i wskazano na jej realizację w naszym kraju. Zwrócono uwagę na dominującą rolę lekarzy w badaniach nad zjawiskami maltretowania dzieci na świecie i w Polsce. Omówiono formy maltretowania dzieci, trudności w rozpoznawaniu Zespołu Dziecka Krzywdzonego (ZDK) oraz czynniki sugerujące ten Zespół.

  Streszczenie angielskie: The article presents an outline of the history of World Child's Right Convention. Participation of Poland in the establishing of that convention was emphasized, followed by a discussion of its enactment in our country. Special attention was paid to the predominant role of doctors in studies on the phenomenon of children's maltreatment in the world and in Poland. Forms of children's maltreatment, difficulties in recognition of Battered Child Syndrome and factors suggesting that Syndrome were described.

  stosując format: