Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOSKALEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: System informacji o chorobach reumatycznych po wprowadzeniu reformy i uwzględnieniu jej poprawek
Autorzy: Moskalewicz Bożena
Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.92-95, il.
Sygnatura GBL: 735,125

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Dolegliwości ze strony układu ruchu wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
  Tytuł angielski: Low-back pain in youth.
  Autorzy: Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Romicka Anna Maria, Moskalewicz Bożena
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.246-249, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania zostały przeprowadzone wśród losowo wybranej grupy 2498 uczniów szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Ocena bólów w zakresie układu ruchu uwzględnia przede wszystkim bóle spondylogenne. Spośród 50 uczniów zakwalifikowanych do badań 25 zgłaszało bóle dolnego odcinka kręgosłupa. U większości ból był skojarzony z bólami innych odcinków kręgosłupa lub stawów kończyn dolnych. Wyniki badań wykazały, że bóle kręgosłupa występujące u młodzieży najczęściej są zwiążane ze zmianami niezapalnymi, ale nie można wykluczyć początku chorób reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: The study was performed among 2498 high-school students. The main interest of this report concerned the spinal pain. Among 50 students with spondylodynia 25 of them reported the low-back. In most of them this pain was associated with the complians of other vertertebral parts and/or of the joints lower limbs. The results showed that the spinal pain occuring in youth was mainly connected with non-inflammatory vertebral abnormalities however inflammatory rheumatic diseases should be also taken into consideration.


  3/4

  Tytuł oryginału: Mikrostruktura i właściwości mikromechaniczne biomateriałów tytanowych.
  Tytuł angielski: Microstructure and micromechanical properties of titanium biomaterials.
  Autorzy: Moskalewicz T., Rakowski W., Czyrska-Filemonowicz A.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.33-37, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstw azotowanych wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopach typu Ti-1AI-1Mn i Ti-6AI-7Nb. Badania cienkich folii wykonywanych z przekrojów poprzecznych próbek przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego ujawniły nanokrystaliczną strukturę zewnętrznej wastwy azotowanej. Wykorzystując metodę dyfrakcji elektronów wykonano analizę faz występujących w warunkach azotowanych. Pomiary właściwości mikromechanicznych (mikrotwardość, moduł Younga) warstw azotowanych wykazały występowanie wyraźnej korelacji pomiedzy mikrostrukturą warstw, a ich właściwościami mikromechanicznymi. Na podstawie przeprowadzonych prób "scratch-test" stwierdzono, że warstwy azotowane mają dobrą przyczepność do badanych stopów tytanu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work detailed characterisation of the microstructure of nitrided layers produced under glow discharge conditions on two titanium-alloys: Ti-AI-1Mn and Ti-6AI-7Nb. Transmission electron microscopy investigations of cross-sectional thin foils, showed that the extrernal nitrided sublayer exhibits nanocrystalline structure. Phase identifiucation within the layers, was carried out by electron diffraction. The measurements of micromechanical properties (microhardness, Young modulus) of nitrided layers showed the correlation between the microstructure of surface layers and theirs micromechanical properties. the results of "scratch-tests" experiment showed that nitrided layers exhibits a good adhesion to the surface of titanium alloys investigated.


  4/4

  Tytuł oryginału: Strategia działania w opiece reumatologicznej w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Activity strategy in rheumatological care in mazowieckie province.
  Autorzy: Artiucha Zbigniew, Fetlińska Janina, Wiśniewska Lucyna, Skop Urszula, Moskalewicz Bożena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.537-541, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: