Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOSKAL
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,700


2/10

Tytuł oryginału: Histologia z elementami biologii molekularnej
Opracowanie edytorskie: Moskalewski S[tanisław] (red.), Sawicki W[ojciech] (red.).
Akademia Medyczna w Warszawie
Źródło: - Warszawa, AM 2002, 291 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,431

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  3/10

  Tytuł oryginału: System informacji o chorobach reumatycznych po wprowadzeniu reformy i uwzględnieniu jej poprawek
  Autorzy: Moskalewicz Bożena
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.92-95, il.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Vessels involved in the venous outflow from glandular mucosa of hamster stomach.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Klimkiewicz Justyna, Zdun Rafał
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.81-87, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki

  Streszczenie angielskie: Blood from the glandular part of hamster gastric mucosa is drained by collecting venules, running from the subepithelial layer towards lamina muscularis mucosae. To visualise vessels involved in the venous outflow, hamsters were exposed to atropine and subjected to intravital ligation of portal vein, causing strong hyperaemia. Distribution of vessels and their connections were studied a) in translucent, flat preparations of the glandular stomach, b) in thic sections of glandular mucosa cleared in the mineral oil, and c) in semi-thin plastic or parafin sections. Collecting venules were drained by single vessels running parallel to the lamina muscularis mucosae (paramuscular venules), which, in turn, joined submucosal veins through opening in muscularis mucosae. Moreover, some collecting and paramuscular venules discharged into venules belonging to vascular triples composed of two venules and arteriole. The triplets were also parallel to muscularis mucosae. Triplets did not form connections with submucosal veins but passed on the abluminal surface of muscularis mucosae. Thus, some structural elements involved in venous outflow from glandular gastric mucosa differ from those in rats, in which vascular triplets were absent and all collecting venules drained into single paramuscular vessels. Conctraction/relaxation of muscularis mucosae may regulat the amount of blood present in the venous system of the mucosa and the diameter of venules. Rhythmical changes of the latter could cause changes in intramucosal pressure, affecting movement of tissue fluid in the mucosa and thus the functio of gastric cells.


  5/10

  Tytuł oryginału: Osoczowa trombomodulina - błonowy receptor dla trombiny w cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Plasmatic thrombomodulin - trombin membrane receptor in type 2 diabetes.
  Autorzy: Kotschy Maria, Polaszewska-Muszyńska Mirosława, Będowska-Gontarz Wanda, Sikorska Zofia, Moskal Sebastian, Kotschy Daniel
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.126-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oznaczenie w osoczu krwi chorych na cukrzycę, typu 2 trombomoduliny (TM) jako markera uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń. Badaniem objęto 60 chorych na cukrzycę typu 2 (31 kobiet, 29 mężczyzn; śr. wiek 62 ń 7,9 lat, śr. czas trwania choroby 15 lat, śr. HbA1c 8,76 ń 2,1 proc.). U 40 chorych stwierdzono retinopatię proliferacyjną. Wszyscy chorzy byli leczenie ludzką insuliną. Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowych ochotników w podobnym przediale płci i wieku. Trombomodulinę oznaczono w osoczu metoda immunoenzymatyczną (ELISA). U chorych na cukrzycę typu 2 stwierdzono istotnie wyższe stężenie TM niż w grupie kontrolnej, wskazujące na uszkodzenie śródbłonka naczyń. Nie stwierdzono istotnych różnic między chorymi z retinopatią proliferacyjną a pacjentami bez tego powikłania. Istotnie niższe stężenie TM obserwowano u chorych na cukrzycę gorzej wyrównanych (HbA1c 8 proc.) i u pacjentów palących papierosy. Nie można wykluczyć, że w tych stanach zachodzi intensywniejsza generacja trombiny blokująca TM i powodująca zmniejszone jej wydzielanie z komórek śródbłonka do osocza.


  6/10

  Tytuł oryginału: Komórki neuroendokrynowe w prawidłowym gruczole krokowym i zróżnicowanie neuroendokrynowe w adenocarcinoma prostatae.
  Tytuł angielski: Prostatic neuroendocrine cells and neuroendocrine differentiation in adenocarcinoma prostatae.
  Autorzy: Moskalewski Stanisław, Biernacka-Wawrzonek Dorota, Tomaszewska Alicja
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.413-421, il., bibligor. 111 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pomimo licznych badań, wiele istotnych zagadnień dotyczących pochodzenia i czynności komórek neuroendokrynowych (NE) gruczołu krokowego pozostaje nierozstrzygniętych. Według jednych autorów komórki NE dochodzą do gruczołu krokowego z grzebienia nerwowego w okresie płodowym; inni sądzą, że powstają lokalnie, z komórek macierzystych wspólnych dla wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczej części stercza. Komórki NE stanowią mieszaną populację, zawierającą szereg typów komórek wytwarzających serotoninę, i/lub różne białka, przeważnie o charakterze hormonów albo cytokin. Większość komórek NE zawiera chromograninę A i na tej podstawie identyfikuje się je metodami immunocytochemicznymi. Do ważniejszych substancji, wytwarzanych przez komórki NE, należy: serotonina, kalcytonina, swoista enolaza neuronów i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Ten ostatni, wpływając na rozwój naczyń, może przyśpieszać wzrost nowotworu. Wykazano także dodatnią zależność pomiędzy liczbą komórek NE, wykazujących ekspresję VEGF, zagęszczeniem mikronaczyń w obrębie raka i szybkością jego wzrostu. W prawidłowym gruczole krokowym i w jego łągodnym przeroście (benign prostate hyperplasia; BPH) komórki NE występują częściej w obrębie nabłonka dużych przewodów wyprowadzających i w leżących w pobliżu pęcherzykach gruczołowych, rzadziej w okolicy podtorebkowej. Komórki NE nie mają receptora dla horomonów androgennych. W rakach stercza komórki NE w znacznej liczbie przypadków (14-100 proc. w różnych ...

  Streszczenie angielskie: Despie numerous studies many aspects of prostatic neuroendocrine (NE) cell origin and function remain unexplained. According to some authros NE cells migrate to the prostate from the neural crest in the fetal period; others postulate local differentiation of NE cells from stem cells common for endo- and exocrine part of the gland. NE cells represent a mixed population containing several types of cells secreting serotonin, and/or various proteins, mainly of hormonal or cytokine-like character. Most of NE cells contain chromogranin A, serving as a useful marker for their immunocytochemical detection. Other important substances secreted by NE cells are calcitonin, neuron-specific enolase and vascular-endothelial growth factor (VEGF). THe last factor, stimulating angiogenesis, may accelerate cancer growth. A positive correlation has been demonstrated between the number of NE cells expressin BEGF, the density of microvessels and cancer progression. In the healhty prostate and in benign prostate hyperplasia (BPH) NE cells occur more frequently within duct epithelium and in acini close to the ducts, than in the subcapsular region. They do not express receptors for androgens. In adenocarcinoma, in 14-100 p.c. of cases, they form focal accumulations, frequently containing a considreable number of cells - a phenomenon referred to as neurondocrine differentiation. In some cases of neuroendocrine differentiation an increased concentration of chromogranin A - a specfic marker of ...


  7/10

  Tytuł oryginału: Dolegliwości ze strony układu ruchu wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
  Tytuł angielski: Low-back pain in youth.
  Autorzy: Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Romicka Anna Maria, Moskalewicz Bożena
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.246-249, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania zostały przeprowadzone wśród losowo wybranej grupy 2498 uczniów szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Ocena bólów w zakresie układu ruchu uwzględnia przede wszystkim bóle spondylogenne. Spośród 50 uczniów zakwalifikowanych do badań 25 zgłaszało bóle dolnego odcinka kręgosłupa. U większości ból był skojarzony z bólami innych odcinków kręgosłupa lub stawów kończyn dolnych. Wyniki badań wykazały, że bóle kręgosłupa występujące u młodzieży najczęściej są zwiążane ze zmianami niezapalnymi, ale nie można wykluczyć początku chorób reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: The study was performed among 2498 high-school students. The main interest of this report concerned the spinal pain. Among 50 students with spondylodynia 25 of them reported the low-back. In most of them this pain was associated with the complians of other vertertebral parts and/or of the joints lower limbs. The results showed that the spinal pain occuring in youth was mainly connected with non-inflammatory vertebral abnormalities however inflammatory rheumatic diseases should be also taken into consideration.


  8/10

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...


  9/10

  Tytuł oryginału: Mikrostruktura i właściwości mikromechaniczne biomateriałów tytanowych.
  Tytuł angielski: Microstructure and micromechanical properties of titanium biomaterials.
  Autorzy: Moskalewicz T., Rakowski W., Czyrska-Filemonowicz A.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.33-37, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstw azotowanych wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopach typu Ti-1AI-1Mn i Ti-6AI-7Nb. Badania cienkich folii wykonywanych z przekrojów poprzecznych próbek przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego ujawniły nanokrystaliczną strukturę zewnętrznej wastwy azotowanej. Wykorzystując metodę dyfrakcji elektronów wykonano analizę faz występujących w warunkach azotowanych. Pomiary właściwości mikromechanicznych (mikrotwardość, moduł Younga) warstw azotowanych wykazały występowanie wyraźnej korelacji pomiedzy mikrostrukturą warstw, a ich właściwościami mikromechanicznymi. Na podstawie przeprowadzonych prób "scratch-test" stwierdzono, że warstwy azotowane mają dobrą przyczepność do badanych stopów tytanu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work detailed characterisation of the microstructure of nitrided layers produced under glow discharge conditions on two titanium-alloys: Ti-AI-1Mn and Ti-6AI-7Nb. Transmission electron microscopy investigations of cross-sectional thin foils, showed that the extrernal nitrided sublayer exhibits nanocrystalline structure. Phase identifiucation within the layers, was carried out by electron diffraction. The measurements of micromechanical properties (microhardness, Young modulus) of nitrided layers showed the correlation between the microstructure of surface layers and theirs micromechanical properties. the results of "scratch-tests" experiment showed that nitrided layers exhibits a good adhesion to the surface of titanium alloys investigated.


  10/10

  Tytuł oryginału: Strategia działania w opiece reumatologicznej w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Activity strategy in rheumatological care in mazowieckie province.
  Autorzy: Artiucha Zbigniew, Fetlińska Janina, Wiśniewska Lucyna, Skop Urszula, Moskalewicz Bożena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.537-541, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: