Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MORYŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: The influence of storage time upon the real thickness of the histological brain sections.
Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Spodnik J[anusz] H., Wójcik S., Spodnik E., Moryś J[anusz]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.113-114, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of storage time on the actual thickness of the histological sectons. The study was performed on 5 brains of adult Wistar rats. The most rapid changes occur at the beginning of the storage process, after about one month the dynamics of changes decreases, but still the thickness of the sections diminishes. It is suggested that quantitative analyses should be performed in similar period of time and the critical care should be taken not only of the chemicals and procedures used, but also of the control of environmental factors.


  2/10

  Tytuł oryginału: Relation between the age of specimen and the shrinkage of brain frozen sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Wójcik S., Spodnik J[anusz] H., Spodnik E., Kowiański P[rzemysław, Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.115-116, il., bibliogr. 13 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of age of the animal upon the real thickness of the frozen sections. The study was performed on 19 rabbit brains. The thickness of the frozen sections regardless of their staining is age-dependent. The relation is proportional during the period from 7 to 180 postnatal day and characterizes both immunohistochemical as well as cresyl violet-stained sections; moreover, changes of the section thickness proceed parallely. It is suggeted that especially for some stereological parameters all required procedures should be standardized to achieve comparable and unbiasedly itnerprtable results.


  3/10

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation of parvalbumin- and calbindin-containing neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Klejbor Ilona, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.89-96, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the parvalbumin- ad calbindin-containing cells in the hippocampus was conducted on 30 rat brains of various postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30, P60 and P180. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and parvalbumin (PV) or calbindin (CB) were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that the pattern of cholinergic innervation of calbindin- and parvalbumin-immunoreactive hippocampal neurones shows some differences. During development as well as in the adult species cholinergic terminals preferentially innervate CB-containing neurones, while cholinergic terminals on PV-containing cells were observed rarely. Cholinergic endings on the CB-ir neurones are localised both on their somata and dendrities, whereas on PV-ir cells they form synaptic contact predominantly with processes. In spite of the unquestionable cholinergic influence particularly on CB-ir cells, the number of cholinergic endings suggests that this input seems not to be crucial for the activity of the studied cell populations.


  5/10

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation and calretinin-immunoreactive neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.7-14, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the hippocampal calretinin-containing cells was conducted on 28 rat brains of postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30 and P60. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and calretinin were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that during development as well as in adult species calretinin-containing neurones in teh rat hippocampus form sparse synaptic contact with VAChT-ir terminals. It seems probable that cholinergic innervation is not crucial for the functioning of CR-ir cells - probably they remain under the greater influence of a system other than the cholinergic system.


  6/10

  Tytuł oryginału: Changes in the volume of temporal lobe structures related to Alzheimer's type dementia.
  Autorzy: Moryś Janusz, Bobek-Billewicz Barbara, Dziewiątkowski Jerzy, Bidzan Leszek, Ussorowska Dorota, Narkiewicz Olgierd
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.47-56, il., tab., bibliogr. 59 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We compared the volumes of the superior temporal gyrus, basolateral temporal area, parahippocampal gyrus, hippocampal head, amygdaloid body and the inferior horn of the lateral ventricle in 29 patients with dementia of Alzheimer's type (DAT) and in 14 cognitively normal controls. Measurements were performed on coronal MR images perpendicular to the long axis of the hippocampus then the raw data were normalised for intracranial volume. The volumes of all studied structures were significantly msaller in patients with DAT than in age-matched control group. The differences in the volume between DAT and age-matched control group were the largest for the amygdaloid body and the basolateral temporal area. The discriminant analysis including the volume of both the basolateral area and the left amygdaloid body allows for correct classification of 100 p.c. DAT patients and 93 p.c. controls. We conclude that the estimation of the volume of the amygdaloid body and basolateral temporal area seems to be the most important factor for DAT diagnosis.


  7/10

  Tytuł oryginału: Podobieństwa i różnice w rozwoju przedmurza i zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik Sławomir, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 204 s. : il., bibliogr. 237 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  8/10

  Tytuł oryginału: Rozwój zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych i histochemicznych : praca doktorska
  Autorzy: Jagalska-Majewska Hanna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 240 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  9/10

  Tytuł oryginału: Rozwój połączeń somatosensorycznych wzgórzowo-korowych u szczura i królika : badania stereologiczne : praca doktorska
  Autorzy: Łuczyńska Anna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 123 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20277

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  10/10

  Tytuł oryginału: Distribution of nitric oxide synthase and neuropeptide Y neurones during the development of the hippocampal formation in the rat.
  Autorzy: Moryś Joanna M., Kowiański Przemysław, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.221-232, il., tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Mitric oxide (NO) a short-liver radical, which modulates synaptic plasticity, neuronal oscillations and cerebral blood flow. NOS-containing neurones can be detected anatomically by nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase (NADPH-d) histochemistry or by NOS immunohistochemistry. Neuropeptide Y (NPY) is the most abundant peptide in the brain. NPY is connected with several vital functions, such as a feeding behaviour, sexual maturation, regulation of circadian rhythms, body temperature, blood pressure and neuroendocrine secretions. Neuropeptide Y also modulates anxiety-related disorders, limbic epileptic seizures as well as learning and memory processes. The study was performed on 45 Wistar rats of various ages (P0, P4, P7, P10, P14, P21, P30, P60, and P120; P - postnatal day). The free-floating sections were stained with standard immunohistochemistry methods. Thereafter the histological sections were studied using the confocal laser microscope equipped. For 3D reconstruction the image analysis program LaserSharp 2000v. 2.0 (bio-Rad, UK) was used. We found that in the newborn rat both NOS- and NPY-immunoreactivity was weak. It had been increasing gradually until the 7th day of postnatal life, after that until P14 it was maintained on the similar level, and then the number of immunolabelled cells deceased. The developmental changes concerned cell morphology as well - until the 10th day of life the immunoreactive cells were immature, with round or oval bodies and had only a few fibres. From Pf14 the cells' morphology became similar to that in adult.

  stosując format: