Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MORDARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie bólu w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Pain treatment in acute pancreatitis.
Autorzy: Mordarski Sylwester, Kbler Andrzej
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.81-87, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum pt. Ostre zapalenie trzustki Wrocław 2001
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie farmakologiczne jest podstawową metodą leczenia bólu. Jedną z metod łagodzenia bólu jest blokada splotu trzewnego, zalecana w leczeniu wielu schorzeń zlokalizowanych w nadbrzuszu, przede wszystkim w leczeniu bólu w przebiegu choroby nowotworowej oraz w ostrej i przewlekłej chorobie trzustki. Blokada splotu trzewnego jest techniką prostą, skuteczną i bezpieczną. W przedstawionym opracowaniu została opisana i omówiona metoda blokady splotu trzewnego u pacjentów w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.

  Streszczenie angielskie: Pharmacotherpay is the most commonly used method of pain relief. Coeliac plexus block is nother method of pain relief. It has been used in the management of large number of disorders but its use is now primarily restricted to treatment of pain caused by malignancy of the upper abdominal viscera and acute and chronic pancreatitis. It has been claimed that coeliac plexus block is the simplest, most effective and safest. Satisfactory results was reported in patietns with acute pancreatitis. The methods of coeliac plexus block in patients with acute pancreatitis were described and discussed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ekspresja genów syntazy poliketydowej typu I Streptomyces coelicolor A3(2) : praca doktorska
  Autorzy: Pawlik Krzysztof Jakub, Mordarski Marian (promot.).; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 155 k. : il., tab., bibliogr. k. 138-150, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19659

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  3/3

  Tytuł oryginału: Terapia bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Management of pain in osteoarthritis.
  Autorzy: Mordarski Sylwester
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.17-23, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The joint degeneration disease (Osteoarthritis - OA) characterizes with the sclerosis of cartilage and the degeneration of the joint cartilage. Among the disease symptoms the dominating ones are pains of the joint, crackles, and arthritis vecause there are no medicaments functioning casually, the methods of treatment OA includes relieving. In the cases of suffering from will remain for the rest of life that is why the purposes of therapy are more complex. Apart from obliterating the pain such purposes like maintain the productivity, stability of the family ties, active life style and to restriction dependence from the health care system. In pharmacological therapy of osteoarthritis in most cases the nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are used. NSAIDs are the inhibitors of prostaglandin's synthesis and this considered to be responsible of the analgesic acting and side effects. There still remains the problem of the methods of treat the patients with moderate or strong pain during to? Balancing between the pain and its intensity the introduction of opioids to relieve the pain, should be considered, based on the WHO analgesic ladder.

  stosując format: