Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MORAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Audiometria odpowiedzi wywołanych" (IERASG).
Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Lisowska Grażyna, Morawski Krzysztof, Ścierski Wojciech
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.125-126 - 17 Międzynarodowe Sympozjum pt. Audiometria odpowiedzi wywołanych (IERASG) Vancouver 22-27.07. 2001
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/11

  Tytuł oryginału: Emisje otoakustyczne oraz audiometria odpowiedzi pniowych u chorych na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Otoacoustic emissions and auditory brain stem responses in insulin dependent diabetic patients.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Namysłowski Grzegorz, Morawski Krzysztof, Strojek Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-225, il.., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zasadniczy cel pracy stanowiła obiektywna ocena narządu słuchu u chorych na cukrzycę insulinozależną, jej wpływ na mikromechanikę ślimaka oraz na proces transmisji pobudzania w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Ponadto podjęto próbę określenia wpływu stopnia zaawansowanaia mikroangiopatii cukrzycowej na czynność poszczególnych struktur narządu słuchu. Badania przeprowadzono u 42 chorych w wieku 21-45 lat, z cukrzycą typu 1 trwającą minimum 5 lat. Ocenę obwodowej i ośrodkowej części narządu słuchu przeprowadzono na podstawie badań emisji otoakustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, iż u chorych na cukrzycę typu 1 zachodzą zmiany czynnościowe zarówno w mikromechanice ślimaka, jak również w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Najistotniejsze zaburzenia, wyrazem których było znamienne wydłużenie procesu transmisji pobudzenia, stwierdzono w centralnej części drogi słuchowej (od nerwu VIII do wzgórków dolnych w pniu mózgu). Stopień zaawansowania mikroangiopatii istotnie wpływał jedynie na wydłużenie transmisji pobudzenia w obrębie nerwu słuchowego.

  Streszczenie angielskie: The relationship between diabetes mellitus and hearing impairment has been studied for more than 100 years, and is still a matter of controversy. In our study hearing in diabetic patients was studied by tonal audiometry, brain stem auditory evoked responses and evoked otoacoustic emissions. The aim of this study was to evaluate the function of peripheral and central auditory pathway in subjects with insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). Possible correlation between auditory function and microangiopathy (retinopathy or nephropathy) alsow have been investigated. Cochlear activity was evaluated by means of otoacoustic emissions. The functional changes in the brain stem were evaluated by ABR. OAEs and ABR were measured in 42 normally hearing IDDM patients aged between 21 and 42 years, and 33 aged-and sex-metched non-diabetic control subjects. IDDM patients were distributed into two groups, 17 patients without microangiopathy and 25 patients with microagniopathy. Results: both of groups (diabetic and control) had normall and undifferentiated results in tonal and impedance audiometry,. The mean amplitudes of various DPOAEs were significantly reduced in the diabetic group compared with control subjects. No correlations were found between microangiopathy and DPOAE amplitudes reduced. ABR latencies were longer in diabetic patients when compared with those of control subjects. These findings indicate a central disturbance in the auditory pathway. Microvascular complications (retinopathy or nephropathy) were associated only with the prolongation wave I latency...


  3/11

  Tytuł oryginału: Jakość życia i aspekty społeczno-etyczne związane z dializą w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Quality of life and socio-ethical aspects associated with haemodialysis in elderly patient.
  Autorzy: Fijałkowska-Morawska Jolanta, Morawski Janusz, Chrzanowski Witold
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.39-42, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią najszybciej powiększającą się grupę chorych leczonych nerkozastępczo z powodu schyłkowej niewydolności nerek. W artykule omówiono wpływ hemodializ (HD) i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku. Przedstawiono również problemy etyczne i psychospołeczne związane z wyborem momentu rozpoczęcia oraz zaniechania dializoterapii i zananlizowano przyczyny zaprzestania dializ. W świetle przedstawionych opinii przeważa pogląd, że dializoterapia (zarówno HD jak i CADO) stanowi efektywny i akceptowany przez pacjentów sposób leczenia schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów w podeszłym wieku.

  Streszczenie angielskie: Patients over 65 years of age constitute the most increasing group of people trated by renal replacement therapy owing to end-stage renal disease (ESRD). The article discussed the influence of haemodyalisis (HD) and coninuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) on elderly patients' quality of life. Ethical and psychosocial problems connected with the choice of initiation and termination of dialysotherapy were presented and reasons of discontinuation of dialysis were analysed. In the light of presented opinions one view prevails - dialysotherapy (HD as well as CAPD) in an effective means of treatment accepted by ESRD elderly patients.


  4/11

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 1: Basic information. System Logic I and Logic II as a model of stomatognathic system.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewic Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.134-138, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe parametry mierzalne układu stomatognatycznego taki, jak: kąt nachylenia drogi stawowej, prowadzenie sieczne, kąt Bennetta, bezpośrednie przesunięcie boczne (immediate side shift), następcze przesunięcie boczne (progressive side shift) i ruch Bennetta. Wykorzystano System Logic I i Logic II do graficznej prezentacji tych zagadnień.

  Streszczenie angielskie: This article presents the basic measurable parameters of stomatognathic system such as condylar inclination, incisial guidance, Bennett angle, Immediate Side Shift, Progressive Side Shift and Bennet movement. The System Logic I and Logic II have been used as a graphical presentation of these factors.


  5/11

  Tytuł oryginału: Integrated minimally invasive direct coronary artery bypass grafting and angioplasty for coronary artery revascularization.
  Autorzy: Cisowski Marek, Morawski Włodzimierz, Drzewiecki Janusz, Kruczak Wojciech, Toczek Krzysztof, Bis Jarosław, Bochenek Andrzej
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 22 (2) s.261-265, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: Minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) through the anterolateral minithoractomy has become a promising therapeutic option in patients with lesion in left anterior descending artery (LAD), especially in multimorbid, elderly and reoperated patients with type C or B lesions. To expand the benefits of MIDCAB concept to patients with multivessel disease, a hybrid myocardial revascularization procedure (HMR) combining surgery of the LAD with interventional proedures for additional coronary lesions has recently been introduced. Methods: Between January 1999 and September 2001, 50 patients (37 male, 13 female, mean age 54.8 ń 20.1 years) underwent an HMR procedure. MIDCAB with endoscopic left internal thoracic artery (LITA) harvesting, followed by percutaneous coronary intervention (PCI) for additional coronary lesions and percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), was performed in 11 patients (22 p.c.) and stenting in 39 patients (78 p.c.). Angiographic assessment of graft patency was performed in all patients during the PCI procedure. The clinical follow-up period was 3-32 months. Results: There were no early and late deaths. Baseline Canadian Cardiology Society (CCS) class was 2.8 ń 0.7 versus 1.1 ń 0.9 (P 0.001) 30 days after HMR procedure. There were no major acute inhospital cardiac events. Angiographic studies showed patent LIMA-LAD graft in 50 patients (100 p.c.). We showed quality of anastomosis in 49 patients (98 p.c.). There was a moderate graft stenosis in one ...


  6/11

  Tytuł oryginału: Influence of contralateral stimulation by two-tone complexes, narrow-band and broad-band noise signals on the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission levels in humans.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Smurzyński Jacek, Morawski Krzysztof, Namysłowski Grzegorz, Probst Rudolf
  Źródło: Acta Otolaryngol. 2002: 122 (6) s.613-619, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,481

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to test the frequency specificity of the efferent suppressive effect on otoacoustic emissions, changes in the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission (DPOAE) levels induced by contralateral stimuli of different spectra were measured in 10 normally hearing adults. Three types of contralateral stimuli were used: (I) a set of 6 pairs of pure tones with the same frequencies as used for DPOAE stimulation; (II) 6 narrow-band noise signals with cut-off frequencies equal to the frequencies of the primary tones used for DPOAE stimulation; and (III) broad-band noise with a bandwidth of 840-6,000 Hz. A small suppressive effect was observed mainly in the mid-frequency region. Broad-band noise was more effective at suppressing DPOAEs than narrow-band noises and two-tone complexes. Occasionally, small enhancements in DPOAE amplitudes were observed. Based on the results of this study, it is concluded that DPOAE changes induced by contralateral stimuli are not frequency-specific, and are too small to have routine clinical value.


  7/11

  Tytuł oryginału: Archiwum Szkoły Podchorążych Sanitarnych Aleksandra Domaradzkiego i Romana Jakubskiego w zbiorach GBL
  Autorzy: Morawski Tomasz
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.69-74, il. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  8/11

  Tytuł oryginału: Wzorzec przyjmowania wezwań, ich segregacji i instrukcji pierwszej pomocy jako standard pracy dyspozytora.
  Tytuł angielski: Pattern of emergency calls, triage and prearrival instructions as the standard of emergency medical dispatcher's work.
  Autorzy: Rasmus Adam, Śliwkiewicz Konrad, Morawski Janusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.151-157, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają strukturę wywiadu przeprowadzonego przez dyspozytora i rozwiązania w dziedzinie segregacji wezwań, instrukcji pierwszej pomocy i szkolenia dyspozytorów przyjęte w innych krajach. Prezentują na tej podstawie propozycje standardu pracy dyspozytora. Szczególną uwagę zwracają w kierunku telefonicznej instrukcji resuscytacji jako sposobu na wzmocnienie "łańcucha przeżycia" w Polsce.


  9/11

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 2: Practical importance of measurable parameters of the stomatognathic system in prosthetic dentistry.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.202-206, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zależności pomiędzy parametrami mierzalnymi układu stomatognatycznego oraz wpływ tych parametrów na ukształtowanie powierzchni zębów. Omówiono także możliwe przyczyny błędów w rejestracji parametrów mierzalnych i ich wpływ na leczenie protetyczne.


  10/11

  Tytuł oryginału: Milestones of progress in research methods in biomechanics
  Autorzy: Morawski Janusz M.
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.29-42, il., bibliogr. s. 41-42 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa


  11/11

  Tytuł oryginału: Ujazdowska Podchorążówka.
  Autorzy: Morawski Tomasz
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.237-241, 3 s. tabl., il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  stosując format: