Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MORAWIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie lekarskie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy].
Autorzy: Morawiec-Bajda Alina
Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (5) s.437-439 - Tł. artyk. z czas. Nervenarzt 2002; 73 : 538-542
Sygnatura GBL: 313,634

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Zawroty głowy
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz, Latkowski Bożydar, Makowski Andrzej, Morawiec-Bajda Alina, Prusiński Antoni, Tarchalska-Kryńska Bożena, Wendorff Janusz
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antonii (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 243, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in oral surgery.
  Autorzy: Wójcik Sylwia, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.47-50, tab., bibliogr. s. 50, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano skuteczność znieczuleń przy zastosowaniu preparatów Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia tkanek jamy ustnej podczas małych zabiegów chirurgicznych. Obserwacje obejmują 50 dorosłych pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Uzyskane wyniki wykazały dobry efekt znieczulenia uzyskiwany za pomocą obu wymienionych preparatów dobrze tolerowanych przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in minor oral surgery is evaluated. The surgical procedures were performed in 50 adult patients. Good anaesthetic results were obtained with both drugs. Further more, both were well tolerated by the patients.


  4/9

  Tytuł oryginału: Potrzeby leczenia chirurgiczno-stomatologicznego. Na podstawie obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: Surgical dental needs. On the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Pogorzelska-Stronczak Bogna, Bubiłek-Bogacz Anna, Śmieszek-Wilczewska Joanna, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz, Dawiec Grzegorz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.54-61, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne realizowane w ramach programu WHO oraz badania resortowe Ministerstwa Zdrowia w Polsce obejmują przede wzystkim ocenę profilaktyki i zachorowalności na próchnicę zębów. Niewiele jest natomiast opracowań dotyczących potrzeb leczenia chirurgicznego w obrębie jamu ustnej. Celem pracy było przeprowadzenia analizy dokumentacji medycznej 4246 pacjentów leczonych w roku 2000 w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach dla oceny potrzeb leczenia chirurgiczno-stomatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiologhical surveys carried out within the WHO programme and examinations by The Ministry of Health in Poland encompas in the first place an evaluation of prevention and the incidence of dental caries. There are, however, not many studies regarding the needs for surgical treatment in the oral cavity. The aim of this study was to carry out an analysis of the medical records of 4246 patients treated during the year 2000 atbthe Department of Dental Surgery in Bytom at the Silesian Medical School in Katowice i order to determine the surgical-dental treatment.


  5/9

  Tytuł oryginału: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Difficult eruption of mandibular third molars. On the basis of the author's own observations.
  Autorzy: Nowak Ewa, Wójcik Sylwia, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.62-64, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zasad postępowania leczniczego w przypadkach utrudnionego wyrzynania się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Material badań stanowiła dokumentacja 150 wybranych pacjentów z częściowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w żuchwie, których leczono ambulatoryjnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach w latach 1999-2001. U wszystkich pacjentów z objawami ostrego stanu zapalnego wdrażano początkowo leczenie zachowawcze. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyrzynania się częściowo zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy ustalano na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim oft the study was to determine the principles of clinical procedure in cases of complications in the eruption of mandibular third molars. The material for the study was documentation for 150 patients chosen at random who had partially erupted third mollars in the mandible and who were treated as outpatients at the Institute of Oral Surgery, Bytom beloning to the Silesian Medical School in Katowice during the years 1999-2001. In all of the patients with symptoms of acute inflammation conservative treatment was initiated. Poor prognosis as to possibilities of eruption of partly retained mandibular third molars was determined on the basis of the clinical and radiological picture.


  6/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie późnego komponentu akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów AWMP w różnicowaniu odbiorczych uszkodzeń słuchu : praca doktorska
  Autorzy: Misztela Tomasz, Morawiec-Bajda Alina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii, Samodzielna Pracownia Audiologii i Foniatrii w Łodzi
  Źródło: 2002, 143 k., [15] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 204 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20401

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  7/9

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Neurootologicznego i Vestibulometrycznego (XXIX NES Congress, 14-17.03.2002r., Bad Kissingen).
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.50-51 - 29 Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego i Vestibulometrycznego Bad Kissingen 14-17.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  8/9

  Tytuł oryginału: Przydatność radiografii cyfrowej w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Application of digital radiography in oral surgery.
  Autorzy: Koszowski Rafał, Raczkowska-Siostrzonek Agnieszka, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.48-51, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radiografia cyfrowa jest metodą coraz częściej wykorzystywaną w diagnostyce schorzeń stomatologicznych. W prezentowanej pracy autorzy opisują zastosowanie tej metody w ocenie zmian patologicznych kości szczęk oraz żuchwy. Uzyskane wyniki badań świadczą o dużej przydtaności radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej ze względu na dużą precyzyjność szczegółów obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Digital radiography come in to use in the diagnosis of many diseases in dentistry. The authors describe usage of this novel technique in evaluationof pathologicalconditions of mandibula and maxilla. The results of this study show considerable helpfulness of digital radiography in estabilishing the diagnosis, due to high accuracy of radiological image.


  9/9

  Tytuł oryginału: Diagnosis of vestibular schwannoma based on audiological tests, radiological investigations and vestibular evoked myogenic potentials.
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina, Olszycki Marek, Pietruszewska Wioletta, Góraj Bożena, Gryczyński Maciej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.17-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: