Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MORA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie lekarskie w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy].
Autorzy: Morawiec-Bajda Alina
Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (5) s.437-439 - Tł. artyk. z czas. Nervenarzt 2002; 73 : 538-542
Sygnatura GBL: 313,634

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/42

  Tytuł oryginału: Zawroty głowy
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz, Latkowski Bożydar, Makowski Andrzej, Morawiec-Bajda Alina, Prusiński Antoni, Tarchalska-Kryńska Bożena, Wendorff Janusz
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antonii (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 243, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/42

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Audiometria odpowiedzi wywołanych" (IERASG).
  Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Lisowska Grażyna, Morawski Krzysztof, Ścierski Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.125-126 - 17 Międzynarodowe Sympozjum pt. Audiometria odpowiedzi wywołanych (IERASG) Vancouver 22-27.07. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/42

  Tytuł oryginału: Contrast echocardiography and medical economics: looking into the crystal ball.
  Autorzy: Distante A., Dankowski R., Mincarone P., Leo C. G., Gianicolo E., Voci P., Morales M. A., Rovai D.
  Źródło: Eur. Heart J. 2002: 4 supl. C s.C39-C47, tab., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 306,213

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The past decade has witnessed the development of contrast echocardiography. This technique has demonstrated clinical utility in some applications and extremely promising results have been reported for others, although there are still several obstacles to its acceptance by regulatory authorities and routine users. In addition, the eficacy and cost-effectiveness must be proven against 'gold standard' techniques, which in several cases are just accepted standards. Furthermore, the competition is quite strong both between new techniques and with established ones, and all of the imaging modalities need to find their most appropriate role within this comples environment.


  5/42

  Tytuł oryginału: Emisje otoakustyczne oraz audiometria odpowiedzi pniowych u chorych na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Otoacoustic emissions and auditory brain stem responses in insulin dependent diabetic patients.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Namysłowski Grzegorz, Morawski Krzysztof, Strojek Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-225, il.., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zasadniczy cel pracy stanowiła obiektywna ocena narządu słuchu u chorych na cukrzycę insulinozależną, jej wpływ na mikromechanikę ślimaka oraz na proces transmisji pobudzania w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Ponadto podjęto próbę określenia wpływu stopnia zaawansowanaia mikroangiopatii cukrzycowej na czynność poszczególnych struktur narządu słuchu. Badania przeprowadzono u 42 chorych w wieku 21-45 lat, z cukrzycą typu 1 trwającą minimum 5 lat. Ocenę obwodowej i ośrodkowej części narządu słuchu przeprowadzono na podstawie badań emisji otoakustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, iż u chorych na cukrzycę typu 1 zachodzą zmiany czynnościowe zarówno w mikromechanice ślimaka, jak również w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Najistotniejsze zaburzenia, wyrazem których było znamienne wydłużenie procesu transmisji pobudzenia, stwierdzono w centralnej części drogi słuchowej (od nerwu VIII do wzgórków dolnych w pniu mózgu). Stopień zaawansowania mikroangiopatii istotnie wpływał jedynie na wydłużenie transmisji pobudzenia w obrębie nerwu słuchowego.

  Streszczenie angielskie: The relationship between diabetes mellitus and hearing impairment has been studied for more than 100 years, and is still a matter of controversy. In our study hearing in diabetic patients was studied by tonal audiometry, brain stem auditory evoked responses and evoked otoacoustic emissions. The aim of this study was to evaluate the function of peripheral and central auditory pathway in subjects with insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). Possible correlation between auditory function and microangiopathy (retinopathy or nephropathy) alsow have been investigated. Cochlear activity was evaluated by means of otoacoustic emissions. The functional changes in the brain stem were evaluated by ABR. OAEs and ABR were measured in 42 normally hearing IDDM patients aged between 21 and 42 years, and 33 aged-and sex-metched non-diabetic control subjects. IDDM patients were distributed into two groups, 17 patients without microangiopathy and 25 patients with microagniopathy. Results: both of groups (diabetic and control) had normall and undifferentiated results in tonal and impedance audiometry,. The mean amplitudes of various DPOAEs were significantly reduced in the diabetic group compared with control subjects. No correlations were found between microangiopathy and DPOAE amplitudes reduced. ABR latencies were longer in diabetic patients when compared with those of control subjects. These findings indicate a central disturbance in the auditory pathway. Microvascular complications (retinopathy or nephropathy) were associated only with the prolongation wave I latency...


  6/42

  Tytuł oryginału: Nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych w materiale I Kliniki Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie.
  Tytuł angielski: The diagnostic and therapeutic management in pregnant women with neoplasms of the reproductive organs.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Morawska Dorota, Kotarski Jan, Źrubek Henryk
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.243-246, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy była ocena sposobu postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadkach stwierdzenia guza narządu płciowego u kobiet ciężarnych leczonych w I Klinice Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie. Retrospektywnej analizie poddaliśmy 9 pacjentek leczonych w naszej klinice w latach 1990-2000, u których stwierdzono nowotwory narządu płciowego współistniejące z ciążą. Ocenialiśmy lokalizację, typ histologiczny nowotworu, rodzaj zabiegu operacyjnego oraz wyniki leczenia. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz naszych obserwacji wynika, że mimo iż nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych występują rzadko, to wymagają precyzyjnego ustalenia wskazań od zabiegu operacyjnego poprzedzonych wnikliwą diagnostyką. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków nie zmieniła się istotnie, jeśli operacja była przeprowadzona przed 23 tygodniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was the evaluation of the way of diagnostic and therapeutic management in case of neoplasm of the reproductive organ in pregnant women treated in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin. Material and methods. In the years 1990-2000 in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin, 3556 operations were performed. In 9 cases the operations were carried out because of the neoplasm of the reproductive organ diagnosed in the course of pregnancy. In 8 cases, pregnant women with tumors in the pelvis minor were operated on and in 6 cases benign ovary neoplsms were stated. Results. In one patient, extraperitoneal tumor coming out from the region of the sacral bone was diagnosed. In one case the patient in the 16th week of pregnancy was operated on and she had 10 cm in diameter myoma enucleated. The myoma was localized on the anterior uterus wall. In patient in the 33rd week of pregnacny with the diagnosed cervical carcinoma of the 2nd degree, diagnosed on the basis of histopathological examination, Caesarian section and Meigs opeation were performed. In all operated patients tocolysis was employed. In one case there was a miscarriage in the 16th week of pregnancy following the myoma enucleation. The postoperative course in the remaining women was uncomplicated and pregnancies ended with the delivery of healthy infant.


  7/42

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in oral surgery.
  Autorzy: Wójcik Sylwia, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.47-50, tab., bibliogr. s. 50, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano skuteczność znieczuleń przy zastosowaniu preparatów Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia tkanek jamy ustnej podczas małych zabiegów chirurgicznych. Obserwacje obejmują 50 dorosłych pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Uzyskane wyniki wykazały dobry efekt znieczulenia uzyskiwany za pomocą obu wymienionych preparatów dobrze tolerowanych przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in minor oral surgery is evaluated. The surgical procedures were performed in 50 adult patients. Good anaesthetic results were obtained with both drugs. Further more, both were well tolerated by the patients.


  8/42

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 1: Changes of arterial and venous pH in maternal and fetal blood.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Rogowska Wanda, Morawska Dorota, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.653-657, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Dokonano 7 perfuzji zrazików łożysk ludzkich metoda Schneidera w modyfikacji Millera. Eksperymenty przeprowadzono z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 min. Pomiary pH tętniczego i żylnego w krążeniu płodowym oraz matczynym wykonywano 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 minucie eksperymentu. Nie wykazano różnic statystycznych pomiędzy wartościami pH zarówno pomiędzy płodowym jak i matczynym krążeniem tętniczym i żylnym w czasie trwania perfuzji. Na tej podstawie można przyjąć, że zastosowana metoda może być użyteczna także dla oceny innych parametrów płynu perfuzyjnego i wdrożona do dalszych badań eksperymentalnych.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. Assessment of arterial and venous pH in maternal and fetal blood was performed. There were no statistically significant differencies between obtained parameters throughot the experiment. The results of this study point to the conclusion that the method can be used for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  9/42

  Tytuł oryginału: Cytologiczna ocena nabłonka pochwy wytworzonej metodą Vecchiettiego u pacjentki z podwójną szczątkową macicą.
  Tytuł angielski: A cytohormonal assessment of the epitehlium of the neovagina created by modification of Vecchietti's procedure in patient with couble remains uterus.
  Autorzy: Daniłoś J., Stachowicz N., Morawska D., Łopucka M., Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.51-52, bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Mayera-Rokitanskiego-Kstnera (MRK) charakteryzuje się wrodzonym brakiem pochwy i macicy, obaecnością prawidłowych jajowodów i jajników oraz zewnętrznych narządów płciowych. Jedną z najczęściej obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu tego zespołu jest modyfikacja laparoskopowa metodą Vecchettiego. Metoda ta została zastosowana u 29-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem MRK i podwójną szczątkową macicą. Po 4 tyg. od zabiegu oceniono rozmazy cytohormonalne oraz poziom hormonów płciowych w surowicy krwi. Zastosowana metoda stwarza po operacji warunki anatomiczne najbardziej zbliżone do naturalnych. Ściany wytworzonej tą metodą pochwy są pokryte prawidłowym nabłonkiem reagującym na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety.

  Streszczenie angielskie: Mayer-Rokitansky-Kstner syndrom (MRK) is charaacterized by congenital vaginal and uterine aplasia with regular oviducts and ovaries as well as regular external genitals. Laparoscopic modyfication of Vecchietti's method is one of the most commonly used surgical treatments. In our Department we used this method while operating on a 29-year old patient with undeveloped duble uterus and MRK syndrom. Four weeks aafter the surgery we examined cytohormonal smears and sex hormone levels in blood serum. The implemented method results in close to natural anatomic structures in operated women. Neovaginal walls are covered with regular epithelium which responds to hormonal changes in the woman organism.


  10/42

  Tytuł oryginału: Potrzeby leczenia chirurgiczno-stomatologicznego. Na podstawie obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: Surgical dental needs. On the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Pogorzelska-Stronczak Bogna, Bubiłek-Bogacz Anna, Śmieszek-Wilczewska Joanna, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz, Dawiec Grzegorz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.54-61, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne realizowane w ramach programu WHO oraz badania resortowe Ministerstwa Zdrowia w Polsce obejmują przede wzystkim ocenę profilaktyki i zachorowalności na próchnicę zębów. Niewiele jest natomiast opracowań dotyczących potrzeb leczenia chirurgicznego w obrębie jamu ustnej. Celem pracy było przeprowadzenia analizy dokumentacji medycznej 4246 pacjentów leczonych w roku 2000 w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach dla oceny potrzeb leczenia chirurgiczno-stomatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiologhical surveys carried out within the WHO programme and examinations by The Ministry of Health in Poland encompas in the first place an evaluation of prevention and the incidence of dental caries. There are, however, not many studies regarding the needs for surgical treatment in the oral cavity. The aim of this study was to carry out an analysis of the medical records of 4246 patients treated during the year 2000 atbthe Department of Dental Surgery in Bytom at the Silesian Medical School in Katowice i order to determine the surgical-dental treatment.


  11/42

  Tytuł oryginału: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Difficult eruption of mandibular third molars. On the basis of the author's own observations.
  Autorzy: Nowak Ewa, Wójcik Sylwia, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.62-64, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zasad postępowania leczniczego w przypadkach utrudnionego wyrzynania się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Material badań stanowiła dokumentacja 150 wybranych pacjentów z częściowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w żuchwie, których leczono ambulatoryjnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach w latach 1999-2001. U wszystkich pacjentów z objawami ostrego stanu zapalnego wdrażano początkowo leczenie zachowawcze. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyrzynania się częściowo zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy ustalano na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim oft the study was to determine the principles of clinical procedure in cases of complications in the eruption of mandibular third molars. The material for the study was documentation for 150 patients chosen at random who had partially erupted third mollars in the mandible and who were treated as outpatients at the Institute of Oral Surgery, Bytom beloning to the Silesian Medical School in Katowice during the years 1999-2001. In all of the patients with symptoms of acute inflammation conservative treatment was initiated. Poor prognosis as to possibilities of eruption of partly retained mandibular third molars was determined on the basis of the clinical and radiological picture.


  12/42

  Tytuł oryginału: Induction of cytokine production in human T cells and monocytes by highly purified lipoteichoic acid: involvement of Toll-like receptors and CD14.
  Autorzy: Ellingsen Espen A., Morath Siegfried, Flo Trude H., Schromm Andra B., Hartung Thomas, Thiemermann Christoph, Espevik Terje, Golenbock Douglas T., Foster Simon J., Solberg Rigmor, Aasen Ansgar O., Wang Jacob E.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR149-BR156, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Pro-inflammatory potential of lipoteichoic acid (LTA) from Staphylococcus aureus is controversial. Present study was undertaken to examine ability of highly purified and characterized S. aureus LTA to stimulate production of pro-inflammatory cytokines in human leukocytes at both mRNA and protein level, and to study involvement of Toll-like receptors (TLRs) adn CD14 in this response. Purified LTA was administered to whole human blood ex-vivo (or primary adherent monocytes) and cytokine response assessed in plasma by EIA. Cytokine mRNA was measured by RT-PCR on leukocyate subsets isolated following stimulation. To study involvement of specific receptors for LTA signaling, CHO cells transfected with CD14 and/or TLR2, TLR4 were used, as well as antibodies directed against these receptors. Addition of highly purified LTA to a whole blood or primary adherent monocytes elicited a time and concentration dependent release of TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á and IL-6 seemed to be accumulated in monocytes and T cells, but not in granulocytes and B cells. Expression of TLR2, but not TLR4, in chinese hamster ovary cells conferred responsiveness to LTA. However, antibodies directed towards TLR2 (clone TL2.1) or TLR4 (clone THA125) failed to inhibit TNF-ŕ release induced by LTA in the whole blood model and in adherent monocytes. In contrast, blockade of the CD14 receptor with MAb18D11 strongly attenuated LTA induced release of TNF-ŕ in both models.


  13/42

  Tytuł oryginału: Jakość życia i aspekty społeczno-etyczne związane z dializą w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Quality of life and socio-ethical aspects associated with haemodialysis in elderly patient.
  Autorzy: Fijałkowska-Morawska Jolanta, Morawski Janusz, Chrzanowski Witold
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.39-42, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią najszybciej powiększającą się grupę chorych leczonych nerkozastępczo z powodu schyłkowej niewydolności nerek. W artykule omówiono wpływ hemodializ (HD) i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) na jakość życia pacjentów w podeszłym wieku. Przedstawiono również problemy etyczne i psychospołeczne związane z wyborem momentu rozpoczęcia oraz zaniechania dializoterapii i zananlizowano przyczyny zaprzestania dializ. W świetle przedstawionych opinii przeważa pogląd, że dializoterapia (zarówno HD jak i CADO) stanowi efektywny i akceptowany przez pacjentów sposób leczenia schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów w podeszłym wieku.

  Streszczenie angielskie: Patients over 65 years of age constitute the most increasing group of people trated by renal replacement therapy owing to end-stage renal disease (ESRD). The article discussed the influence of haemodyalisis (HD) and coninuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) on elderly patients' quality of life. Ethical and psychosocial problems connected with the choice of initiation and termination of dialysotherapy were presented and reasons of discontinuation of dialysis were analysed. In the light of presented opinions one view prevails - dialysotherapy (HD as well as CAPD) in an effective means of treatment accepted by ESRD elderly patients.


  14/42

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 1: Basic information. System Logic I and Logic II as a model of stomatognathic system.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewic Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.134-138, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe parametry mierzalne układu stomatognatycznego taki, jak: kąt nachylenia drogi stawowej, prowadzenie sieczne, kąt Bennetta, bezpośrednie przesunięcie boczne (immediate side shift), następcze przesunięcie boczne (progressive side shift) i ruch Bennetta. Wykorzystano System Logic I i Logic II do graficznej prezentacji tych zagadnień.

  Streszczenie angielskie: This article presents the basic measurable parameters of stomatognathic system such as condylar inclination, incisial guidance, Bennett angle, Immediate Side Shift, Progressive Side Shift and Bennet movement. The System Logic I and Logic II have been used as a graphical presentation of these factors.


  15/42

  Tytuł oryginału: Wiek a częstość występowania i rodzaj zatruć wśród mieszkańców Krakowa, leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 - 2001.
  Tytuł angielski: The pattern of poisonings with chemical compounds in Kraków inhabitants hospitalised at the Department of Clinical Toxicology of Jagiellonian University Medical College in 1997 - 2001 in relation to age.
  Autorzy: Targosz Dorota, Szkolnicka Beata, Morawska Jowanka, Pach Janusz, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.325-330, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano analizy zatruć substancjami chemicznymi wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 - 2001, z uwzględnieniem wieku i rodzaju substancji toksycznych. Analizą objęto 17931 osób, w tym 6016 (33,6 proc.) kobiet i 11915 (66,3 proc.) mężczyzn. W każdym z analizowanych lat, mimo tendencji zniżkowej, odsetek pacjentów w wieku od 20 - 39 lat był najwyższy. Zanotowano także stały wzrost liczby zatruć w starszych grupach wiekowych. Najwięcej zatruć w wyniku podjętych prób samobójczych zanotowano w latach 1998 i 1999 w najmłodszej oraz najstarszej grupie wiekowej: 37,1 proc. i 37 proc. w roku 1998 oraz 25,5 proc. i 22,2 proc. w roku 1999. Tylko w grupie najmłodszych pacjentów dominującą przyczyną zatruć były leki. W pozostałych grupach wiekowych główną przyczyną zatruć był alkohol; najwyższy odsetek zatruć etanolem (61,6 proc.) zanotowano wśród pacjentów w wieku od 40 - 59 lat. W ciągu pięciu analizowanych lat zanotowano łącznie 89 zgonów. Średni wskaźnik śmiertelności był niski i wynosił 0,5. W grupie najstarszych pacjentów najczęstszą przyczyną zgonów były leki (30,4 proc.), a następnie alkohol (17,4 proc.), tlenek węgla (13 proc.) i rozpuszczalniki (13 proc.).

  Streszczenie angielskie: The pattern of poisonings in patients hospitalised in the Department of Clinical Toxicology Jagiellonian University Medical College in 1997 - 2001 was presented in the study. The analysis includes 17931 patients: 6016 (33.5 p.c.) women and 11915 (66.4 p.c.) men. The rate of patients between 20 - 39 years old was highest in al the analysed year, however downward trend was noticed. The upward tendency was noted in older group of poisoned patients. A suicidal poisonings were ostly common in 1998 and 1999 in the youngest and oldest groups: 37.1 p.c, 37 p.c. in 1998, and 25.5 p.c., 22.2 p.c. in 1999 respectively. The medication drugs were the most common cause of acute poisonings only in the group of adolescent patients. Ethyl alcohol was the common cause of poisoning in adult groups. The highest rate of ethanol intoxication was noted in patients between 40 to 59 years old. A 89 lethal intoxication were noted in analysed period. The average mortality rate was low (0.5). A medication drugs (30.4 p.c.) followed by ethanol (17.4 p.c.), carbon monoxide (13 p.c.) and solvents (13 p.c.) were involved in lethal poisonings in the oldest group of patients.


  16/42

  Tytuł oryginału: DT-diaphorase: a neuroprotective enzyme of dopaminergic systems.
  Autorzy: Paris I., Martinez P., Arriagada C., Dagnino-Subiabre A., Montiel J., Caviedes P., Caviedes R., Mora S., Diaz-Veliz G., Cassel B., Olea-Azar C., Aboitiz F., Segura-Aguilar J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.181-183, bibliogr. 13 poz. - 11 Dni Neuropsychofarmakologii Ustroń-Jaszowiec 27-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  17/42

  Tytuł oryginału: Integrated minimally invasive direct coronary artery bypass grafting and angioplasty for coronary artery revascularization.
  Autorzy: Cisowski Marek, Morawski Włodzimierz, Drzewiecki Janusz, Kruczak Wojciech, Toczek Krzysztof, Bis Jarosław, Bochenek Andrzej
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 22 (2) s.261-265, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: Minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) through the anterolateral minithoractomy has become a promising therapeutic option in patients with lesion in left anterior descending artery (LAD), especially in multimorbid, elderly and reoperated patients with type C or B lesions. To expand the benefits of MIDCAB concept to patients with multivessel disease, a hybrid myocardial revascularization procedure (HMR) combining surgery of the LAD with interventional proedures for additional coronary lesions has recently been introduced. Methods: Between January 1999 and September 2001, 50 patients (37 male, 13 female, mean age 54.8 ń 20.1 years) underwent an HMR procedure. MIDCAB with endoscopic left internal thoracic artery (LITA) harvesting, followed by percutaneous coronary intervention (PCI) for additional coronary lesions and percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), was performed in 11 patients (22 p.c.) and stenting in 39 patients (78 p.c.). Angiographic assessment of graft patency was performed in all patients during the PCI procedure. The clinical follow-up period was 3-32 months. Results: There were no early and late deaths. Baseline Canadian Cardiology Society (CCS) class was 2.8 ń 0.7 versus 1.1 ń 0.9 (P 0.001) 30 days after HMR procedure. There were no major acute inhospital cardiac events. Angiographic studies showed patent LIMA-LAD graft in 50 patients (100 p.c.). We showed quality of anastomosis in 49 patients (98 p.c.). There was a moderate graft stenosis in one ...


  18/42

  Tytuł oryginału: System oceny punktowej chorych ze skróceniem i zniekształceniem kończyn.
  Tytuł angielski: A point system for evaluating patients with limb shortening and deformity.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.305-309, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają sposób kompleksowej oceny punktowej chorego ze skróceniem i zniekształceniem kończyny górnej lub dolnej oraz osób z niskim wzrostem, umożliwjający ocenę oraz porównanie wyników leczenia po wydłużeniu kończyn.

  Streszczenie angielskie: This article presents a scoring scale for patients with shortening and axis deformity of the upper and lower limb, as well as short stature, enabiling the evaluation and comparison of treatment outcome after lengthening.


  19/42

  Tytuł oryginału: Strategia i taktyka postępowania w wydłużaniu kończyn.
  Tytuł angielski: Strategy and tactics in limb lengthening.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.310-315, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor omawia podstawowe zasady dotyczące pstępowania w wydłużaniu kończyn u chorych leczonych z powodu anizomelii oraz u osób z niskim wzrostem. Wśród spraw najistotniejszych dotyczących strategii, odpowiada na pytania dotyczące wielkości skrócenia będącego wskazaniem do wydłużania, wielkości wydłużeń, wieku w jakim podjąć nleży wydłużanie, jak podzielić leczenie na etapy, górnej granicy wieku leczonych, zasad korygowania zniekształceń kończyn, a także kwestii skracania lub hamowania wzrostu zdrowej kończyny. Natomiast w szczegółowych sprawach związanych z zasadami taktyki, omawia postępowanie przy bardzo dużym skróceniu, skróceniu całej kończyny, skróceniu jednego segmentu, u osób z niskim wzrostem oraz w wybranych jednostkach chorobowych.

  Streszczenie angielskie: This article diseases the basic rules and operating principles in limb lengthening for patients treated for anisomelia and in persons with short stature. Among the most essential issues regarding overall strategy are the degree of shortening in the limb to be lengthened, the amount of lengthening, the age at which lengthening should be undertaken, the stating of treatment, the upper age limit for treatment, the rules for correcting limb deformities, and the issue of whether or not to shorten the healthy limb or inhibit its growth. On the level of surgical tactics, the author discusses procedure in cases with considerable shortening, shortening of the entire limb, shortening of one segment and in persons with short stature or particular diseases.


  20/42

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji osi według metody Ilizarowa w pozapalnych skróceniach i zniekształceniach kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Long-term outcome of lengthening and axis correction with the Ilizarov method in post-inflammatory shortening and deformity of the humerus.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Kucharski Robert, Krawczyk Artur, Faflik Jakub, Lipczyk Zbigniew
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.316-323, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pozapalne skrócenia i zniekształcenia kości ramiennej są następstwem uszkodzenia chrząstek nasadowych tej kości, a zwłaszcza bliższej chrząstki wzrostowej, najczęściej w wyniku przebytej posocznicy gronkowcowej w okresie noworodkowym. Często mogą im towarzyszyć skrócenia kości udowej, zniekształcenoia stawu biodrowego i kolanowego, zniekształcenia stawów skroniowo-żuchwowych oraz rzadziej innych stawów. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w stosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu pozapalnych skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowili 23 chorzy leczeni w latach 1995-2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wielkość skrócenia wynosiła średnio 8,5 cm (31,3 proc.). Okres obserwacji wynosił średnio 2 lata. Wyniki. Wielkość wydłużenia wynosiła średnio 7,5 cm (40,5 proc.). Wskaźnik wydłużania wyniósł średnio 2,27 dni/1 cm. U wszystkich chorych ze zniekształceniem kości ramiennej uzyskano pełną korekcję osi. Zwrócono uwagę na konieczność bardziej dokładnego kontrolowania procesu dystrakcji ramienia w porównaniu z segmentami kończyny dolnej. W trakcie leczenia odnotowano jedynie 2 przypadki problemów i 2 przeszkody w odniesieniu do klasyfikacji powikłań wg Paley'a. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na metodę Ilizarowa, jako bezpieczny i skuteczny sposób leczenia skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej.

  Streszczenie angielskie: Background. Post-inflammatory shortening and deformation of the humerus results from damage to the epiphyseal cartilage of this bone, and in particular to the proximal growth plate, most commonly caused by neonatal staphylococcemia. This is frequently accompanied by shottening of the femur, deformation of the hip and knee joints, the temporo-mandibular joint, and occassionally other joints as well. In the present article the authors present their own experience with the application of distraction osteogenesis in the treatment of post-inflammatory shortening and axis deformation of the humerus. Material and methods. The clinical material consisted of 23 patients treated during the period 1995-2000 at the institutions represented by the authors in Wrocław and Łódź. The average shortening was 8.5 cm (31.3 p.c ). Results. The average lengthening achieved was 7.5 cm (40.5 p.c.), and the average lengthening index was 22.7 days/cm. Complete axis correction was achieved in all patients with deformities of the humerus. More exact monitoring of the distraction process in necessary in the arm than in the lower limbs. Only 2 problems and 2 obstacles (according to Paley's classification of complications) were encountered in the course of treatment. Conclusion. The results obtained indicate that the Ilizarov methods is a safe and effective techniques for the treatment of shortening and axis deformity of the humerus.


  21/42

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji zniekształceń przedramienia według metody Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Long-term results of forearm lengthening and deformity correction by the Ilizarov method.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Krawczyk Artur, Dragan Szymon, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.324-332, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Skrócenia i zniekształcenia kości przedramienia najczęściej powstają w przebiegu wad wrodzonych narządu ruchu, są również następstwem urazów. Ze względu na złożoną budowę anatomiczną i biomechanikę, przedramię jest niewątpliwie najtrudniejszym segmentem do wydłużania i korekcji zniekształceń. Materiał i metoda. Analizie poddano 16 chorych ze skróceniami i zniekształceniami przedramienia leczonych operacyjnie wg metody Ilizarowa w Katedrze i Klinice Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1989-2001. Dziewięciu chorych leczyliśmy jedoetapowo, a u pozostałych 7 na 1 chorego przypadało od 2 do 5 etapów leczenia. W sumie wykonano 31 zabiegów operacyjnych. Wielkość skrócenia kości przedramienia wahała się od 1,5 do 14,5 cm (5 do 70 proc.). Opracowano nową konstrukcję stabilizatora w oparciu o groty Schanza. Wyniki. Bezwzględna wielkość wydłużenia kości przedramienia w przeliczeniu na 1 etap, wynosiła średnio 2.35 cm. Względna wielkość wydłużenia wahała się od 6 do 48 proc. i wynosiła średnio 18,31 proc. Wskaźnik wydłużania wynosił średnio 48,15 dni/cm, przy wahaniach od 30 do 100 dni/1cm. Stwierdzono 88 proc. powikłań w przeliczeniu na 1 chorego, 45 proc. w przeliczeniu na 1 etap leczenia. Były to głównie ograniczenia ruchomości rotacyjnej przedramienia i zaburzenia konsolidacji regeneratu. Wnioski. Pomimo znacznego odsetka powikłań, metoda Ilizarova wydaje się być metodą leczenia z wyboru chorych ze skrótem i ...

  Streszczenie angielskie: Background. Shortening and deformity of the forearm is most frequently caused by congenital disorders or posttraumatic injury. Given its complex anatomy and biomechanics, the forearm is cleary the most difficult segment for lengthening and deformity correction. Material and methods. We analyzed 16 patients with shortening and deformity of the forearm, treated surgically using the Ilizarov method in our Department from 1989 do 2001. In 9 cases 1-stage surgery was suffcient, while the remaining 7 patients underwent 2-5 stages of treatment. At total of 31 surgical operations were performed. The extent of forearm shortening ranged from 1.5 to 14.5 cm (5-70 p.c.). We developed a new fixator based on Schanz half-pins. Results. The lenght of forearm lengthening per operative stage averaged 2.35 cm. The prportion of lengthening ranged from 6 p.c. to 48 p.c., with an average of 18.3 p.c. The mean lengthening index was 48.15 days/cm. The per-patients rate of complications was 88 p.c., compared to 45 p.c. per stage of treatment, mostly limited rotational mobility and abnormal consolidation of regenerated bone. Conclusions. Despite the high complication rate, the Ilizarov method is the method of choice for patienst with forearm shortenings and deformities. Treatment is particularly indicated in patients with shortening caused by disproportionate length of the ulnar and forearm bones. Treatment should be managed so as to cause the least possible damage to arm function, even at ...


  22/42

  Tytuł oryginału: Wydłużanie i korekcja osi uda w różnorodnych zniekształceniach stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Lengthening and axis correction of the thigh in various deformities of the hip joint.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor, Krawczyk Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.333-340, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowdzenie. Autorzy przedstawili możliwości korekcji zniekształceń stawu biodrowego z towarzyszącym skróceniem uda, z zastosowaniem metody Ilizarowa. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie wielopoziomowych, wielopłaszczyznowych, jednoczasowych lub powolnych korekcji zniekształceń stawu biodrowego oraz jednoczesnego wydłużenia kończyny. W pracy przedstawiono przykłady takich korekcji o różnorodnym charakterze i różnej etiologii. Materiał i metoda. Poddano analizie wyniki leczenia 32 chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu zniekształcenia biodra i skrócenia kończyny po przebytym w niemowlęctwie ropnym zapaleniu stawu biodrowego. Wyniki. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano u chorych z niestabilnym lub zwichniętym stawem biodrowym. Wnioski. Osiągnięte rezultaty powinny być uwzględnione w planowaniu wczesnego leczenia operacyjnego u dzieci z IV typem zniekształcenia wg Choi i wsp. Zniekształcenia kończyny dolnej w obrębie stawu biorowego względnie często towarzyszą skróceniu kończyny dolnej.

  Streszczenie angielskie: Bacground. This aricle discusses the possibilities for using the Ilizarov method to correct hip deformities accompanied by shortening of the thigh. This method enables multi-level, multi-plane, one-time or protracted correction of hip deformities with simultaneous limb lengthening. The authors present examples of such corrections of various type and etiologies. Material and methods. Treatment outcomes were analyzed for 32 patients treated by the Ilizarov method for hip deformity and limb shortening as a sequela of purulent coxitis in infancy. Results. The best outcomes were observed in patients with unstable or dislocated hip joints. Conclusion. The results noted here should be taken under consideration in planning early surgery in children with Type IV deformity according to Choi et al.


  23/42

  Tytuł oryginału: Influence of contralateral stimulation by two-tone complexes, narrow-band and broad-band noise signals on the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission levels in humans.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Smurzyński Jacek, Morawski Krzysztof, Namysłowski Grzegorz, Probst Rudolf
  Źródło: Acta Otolaryngol. 2002: 122 (6) s.613-619, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,481

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to test the frequency specificity of the efferent suppressive effect on otoacoustic emissions, changes in the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission (DPOAE) levels induced by contralateral stimuli of different spectra were measured in 10 normally hearing adults. Three types of contralateral stimuli were used: (I) a set of 6 pairs of pure tones with the same frequencies as used for DPOAE stimulation; (II) 6 narrow-band noise signals with cut-off frequencies equal to the frequencies of the primary tones used for DPOAE stimulation; and (III) broad-band noise with a bandwidth of 840-6,000 Hz. A small suppressive effect was observed mainly in the mid-frequency region. Broad-band noise was more effective at suppressing DPOAEs than narrow-band noises and two-tone complexes. Occasionally, small enhancements in DPOAE amplitudes were observed. Based on the results of this study, it is concluded that DPOAE changes induced by contralateral stimuli are not frequency-specific, and are too small to have routine clinical value.


  24/42

  Tytuł oryginału: Profilaktyka krwotoków poporodowych.
  Tytuł angielski: Prohylaxis of the postpartum hemorrhages.
  Autorzy: Skręt Andrzej, Obrzut Bogdan, Mora Olimpia, Magoń Tomasz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.24-26, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwotoki poporodowe należą do najgroźniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych powikłań położniczych. Rozpoznawane są najczęściej retrospektywnie. Kryterium diagnostycznym jest obniżenie hematokrytu o ponad 10 proc. w stosunku do wartości przedporowowych i/lub przetoczenie krwi. Najważniejsze grupy przyczyn to uszkodzenia kanału rodnego, krwawienia z miejsca łożyskowego oraz koagulopatie. Podstawą działań zapobiegawczych jest identyfikacja czynników ryzyka (wywiad chorobowy, dotychczasowy przebieg porodu) oraz profilaktyka farmakologiczna. Adekwatna reakcja na każde nieprawidłowe krwawienie poporodowe, nie spełniające kryteriów krwotoku decyduje o skuteczności postępowania medycznego.


  25/42

  Tytuł oryginału: Flora Polski w ... komputerze.
  Tytuł angielski: Flora of Poland ... in a computer.
  Autorzy: Moraczewski Ireneusz R., Sudnik-Wójcikowska Barbara
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (2) s.221-225, il., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie angielskie: Identification of a plant specimen is the key to the knowledge about it. Labeling a plant with its (scientific) name is crucial for gathering various facts pertaining to its ecology, distribution, practical uses, etc. When a human-based expertise is not available, the only way to determine the plant name is to use a diagnostic key. Until quite recently this kind of publications assumed a printed form exclusively. Nowadays, diagnostic keys can have a form of computer programs, too. This paper provides a concise description of Polish multimedia flora ("Flora ojczysta"). The program's database covers above 1200 species of vascular plants. In a multimedia atlas the user can find over 3500 photographs showing the entire plants. In a multimedia atlas the user can find over 3500 photographs showing the entire plant and its details (leaves, flowers, fruit). The program offers identification tools which are convenient and flexible enough to fit the user's specific needs. In the case of traditional, "paper" keys, the author has the initiative; the reader nolens volens has to follow the sequence of questions provided by the identification tree. A user of "Flora ojczysta" is to some extent free in selection of attributes he/she wants to use to recognize a specimen. Using a multi-access key, the main identification tool, the user can start with plant attributes that he feels sure about. The selection of proper character states is made easier by graphical menus and palettes. One of the distinctive features of the multi-access key is the automatic updating of the character list at each step of the identification procedure...


  26/42

  Tytuł oryginału: Archiwum Szkoły Podchorążych Sanitarnych Aleksandra Domaradzkiego i Romana Jakubskiego w zbiorach GBL
  Autorzy: Morawski Tomasz
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.69-74, il. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  27/42

  Tytuł oryginału: Wzorzec przyjmowania wezwań, ich segregacji i instrukcji pierwszej pomocy jako standard pracy dyspozytora.
  Tytuł angielski: Pattern of emergency calls, triage and prearrival instructions as the standard of emergency medical dispatcher's work.
  Autorzy: Rasmus Adam, Śliwkiewicz Konrad, Morawski Janusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.151-157, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają strukturę wywiadu przeprowadzonego przez dyspozytora i rozwiązania w dziedzinie segregacji wezwań, instrukcji pierwszej pomocy i szkolenia dyspozytorów przyjęte w innych krajach. Prezentują na tej podstawie propozycje standardu pracy dyspozytora. Szczególną uwagę zwracają w kierunku telefonicznej instrukcji resuscytacji jako sposobu na wzmocnienie "łańcucha przeżycia" w Polsce.


  28/42

  Tytuł oryginału: NoiseChem: an European Commission research project on the effects of exposure to noise and industrial chemicals on hearing and balance.
  Autorzy: Prasher Deepak, Morata Thais, Campo Pierre, Fechter Lawrence, Johnson Ann-Christin, Lund Soren Peter, Pawlas Krystyna, Starck Jukka, Sułkowski Wiesław, Śliwińska-Kowalska Mariola
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.5-11, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Exposure to multiple physical and chemical agents is common in occupational environments but workplace hazards and occupational safety critieria for combined exposures are lacking. NoiseCHem is an European Commision research project examining the effects of exposure to noise and chemicals on hearing and balance. Partners in Sweden, Finland, France, Denmark, UK and Poland with expert guidance from partners in the USA will examine workrers and study the mechanisms of action in animals to determine the levels of risk associated with joint exposure to noise and solvents. This paper biriefly outlines the project details.


  29/42

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 2: Practical importance of measurable parameters of the stomatognathic system in prosthetic dentistry.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.202-206, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zależności pomiędzy parametrami mierzalnymi układu stomatognatycznego oraz wpływ tych parametrów na ukształtowanie powierzchni zębów. Omówiono także możliwe przyczyny błędów w rejestracji parametrów mierzalnych i ich wpływ na leczenie protetyczne.


  30/42

  Tytuł oryginału: Milestones of progress in research methods in biomechanics
  Autorzy: Morawski Janusz M.
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.29-42, il., bibliogr. s. 41-42 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa


  31/42

  Tytuł oryginału: Structural determinants of cooperativity in acto-myosin interactions.
  Autorzy: Moraczewska Joanna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.806-812, il., bibliogr. 811-812 - 38 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Regulation of muscle contraction is a very cooperative process. The presence of tropomyosin on the thin filament is both necessary and sufficient for cooperativity to occur. Data recently obtained with various tropomyosin isoforms and mutants in the thin filament for cooperative protein interactions. Forming an end-to-end overlap between neighboring tropomyosin molecules is not necessary for the cooperativity of the thin filament activation. When direct contacts between tropomyosin molecules are disrupted, the conformational changes in the filament are most probably transmitted cooperatively through actin subunits, although the exact nature of these changes is not known. The function of tropomyosin ends, alternatively expressed in various isoforms, is to confer specific actin affinity. Tropomyosin's affinity or actin is directly related to the size of the apparent cooperative unit defined as the number of actin subunits turned into the active state by binding of one myosin head. Inner sequences of tropomyosin, particularly actin-binding periods 3 to 5, play crucial role in myosin-induced activation of the thin filament. A plausible mechanism of tropomyosin function in this process is that inner tropomyosin regions are either specifically recognized by myosin or they define the right actin conformation required for tropomyosin movement from its blocking position.


  32/42

  Tytuł oryginału: Medycyna alternatywna w urazach sportowych.
  Tytuł angielski: Alternative medicine in sport injuries.
  Autorzy: Morais Justin
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.822-824 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  33/42

  Tytuł oryginału: Akupunktura w urazach sportowych.
  Tytuł angielski: Acupuncture in sport injuries.
  Autorzy: Morais Justin
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.825-826 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  34/42

  Tytuł oryginału: Zastosowanie późnego komponentu akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów AWMP w różnicowaniu odbiorczych uszkodzeń słuchu : praca doktorska
  Autorzy: Misztela Tomasz, Morawiec-Bajda Alina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii, Samodzielna Pracownia Audiologii i Foniatrii w Łodzi
  Źródło: 2002, 143 k., [15] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 204 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20401

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  35/42

  Tytuł oryginału: Naczyniak limfatyczny oczodołu u noworodka z zespołem wrodzonych wad rozwojowych.
  Tytuł angielski: A case of orbital lymphangioma in newborn with multiple congenital defects.
  Autorzy: Morawska Joanna, Behrendt Jakub, Madziara Wojciech, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.75-77, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naczyniak limfatyczny oczodołu jest rzadkim wrodzonym guzem naczyniowym charakteryzującym się powolną progresją w dzieciństiwe. Przedstawiono przypadek guza limfatycznego oczodołu u noworodka z współistniejącym zespołem wrodzonych wad rozwojowych.

  Streszczenie angielskie: Lymphangioma is rare, congenital vascular tumor, characterized by slow progression during childhood. This article reports a newborn with orbital lymphangioma nad other multiple congenital defects.


  36/42

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała wentylowanych mechanicznie.
  Tytuł angielski: Incidence and risk factors of retinopathy of prematurity in mechanically ventilated VLBW neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Morawska Joanna, Kuhny Dorota, Gumprecht Kamila, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.18-22, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę określenia częstości występowania ROP oraz czynników ryzyka rozwoju tego schorzenia u 54 noworodków urodzonych z masą ciałą ó 1500 g i z wiekiem ciążowym 33 tygodnia, w tym u 25 z retnoatią (4 z Iř, 7 z IIř i 14 z IIIř) oraz u 29 bez uszkodzenia narządu wzroku, mechanicznie wentylwoanych od 1 doby życia. Stwierdzili ścisłą zależność między urodznieową masą ciałą, wiekiem ciążowym a wystąpieniem retinoaptii IIIř. Nie wykazali związku między stanem ogólnym noworodka po urodzeniu (Apgar w 1 i w 5 minucie), zachorowaniem na posocznicę i zespołęm zaburzeń oddychania a rozwojem ROP. Udowodnili, że u noworodków z ROP istotnie częściej występują krwawienia II-IVř do OUN oraz dysplazja oskrzelowo-płucna, niż u noworodków bez uszkodzenia narządu wzroku, oraz że noworodki z ROP wymagały istotnie dłuższego czasu stosowania mechanicznej wentylacji niż dzieci bez ROP.

  Streszczenie angielskie: The authros attempt to determine the incidence and risk factors of retinpathy of prematurity (ROP) in 54 VLBW newborns with gestational age less than 33 weeks mechanically ventilated from first day of life, including 25 diagnosed with ROP (4 with Iř, 7 with IIř, 14 with IIIř) and 29 without development of ROP. It was found that ROP III is strongly related to gestational age and birthweight. There were no such association between ROP and Apgar score, incidence of sepsis and respiratory distress syndrome. In neonates with ROP higher prevalence of intracranial hemorrhage grade II-IV, bronchopulmonary dysplasia and significantly longer time of mechanical ventilation than in newborns without ROP were stated.


  37/42

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Neurootologicznego i Vestibulometrycznego (XXIX NES Congress, 14-17.03.2002r., Bad Kissingen).
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina
  Źródło: Med. Biol. 2002 (3) s.50-51 - 29 Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego i Vestibulometrycznego Bad Kissingen 14-17.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  38/42

  Tytuł oryginału: Chronic alpha1-adrenergic blockade improves hypertension and renal injury in L-NAME and low-renin L-NAME-DOCA hypertensive rats.
  Autorzy: Wangesteen Rosemary, O'Valle Francisco, Moral Raimundo G. Del, Vargas F‚lix, Osuna Antonio
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR378-BR384, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The present study investigated the contribution of ŕ1-adrenergic blockade to hypertension induced by long-term blockade of nitric oxide and chronic treatment with deoxycorticosterone acetate (DOCA), which produced a low renin model of hypertension. We studied the effects of chronic administration of prazosin, an ŕ1-receptor antagonist, on blood pressure (BP), renal injury, and other variables in Nomega-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) and L-NAME+DOCA hypertensive rats. Material/methods: The rats were divided into 6 groups: Control, DOCA, L-NAME, L-NAME+DOCA, L-NAME+prazosin, and L-NAME+DOCA+prazosin. Tail systolic BP was measured twice a week. After a 6-week evolution, mean arterial pressure (MAP) was measured, along with selected metabolic, morphological and renal variables. Results: The final MAP values were 105 ń 1 for Control, 107 ń 0.6 for DOCA, 153 ń 3 for L-NAME, 175 ń 2 for L-NAME+DOCA, 126 ń 2 for L-NAME+prazosin and 127 ń 5 for L-NAME+DOCA+prazosin. Proteinuria and hyaline arteriopathy were prevented in L-NAME+prazosin rats and markedly attenuated int eh L-NAME+DOCA+prazosin group. Plasma urea and creatinine were significantly increased in teh L-NAME+DOCA group, but not in the L-NAME+DOCA+prazosin group as against controls. The DOCA and DOCA+L-NAME groups showed relative renal and cardiac hypertrophy, which was not observed in teh DOCA+L-NAME+prazosin group. Cocnlusions: ŕ1-adrenergic tone plays and important role in the increased BP and renal injury of L-NAME hypertension. Our results also indicate that when PRA is suppressed by DOCA in L-NAME hypertension, the increased BP and renal injury are largely dependent on the ŕ1-adrenergi tone.


  39/42

  Tytuł oryginału: Ujazdowska Podchorążówka.
  Autorzy: Morawski Tomasz
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.237-241, 3 s. tabl., il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  40/42

  Tytuł oryginału: Przydatność radiografii cyfrowej w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Application of digital radiography in oral surgery.
  Autorzy: Koszowski Rafał, Raczkowska-Siostrzonek Agnieszka, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.48-51, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radiografia cyfrowa jest metodą coraz częściej wykorzystywaną w diagnostyce schorzeń stomatologicznych. W prezentowanej pracy autorzy opisują zastosowanie tej metody w ocenie zmian patologicznych kości szczęk oraz żuchwy. Uzyskane wyniki badań świadczą o dużej przydtaności radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej ze względu na dużą precyzyjność szczegółów obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Digital radiography come in to use in the diagnosis of many diseases in dentistry. The authors describe usage of this novel technique in evaluationof pathologicalconditions of mandibula and maxilla. The results of this study show considerable helpfulness of digital radiography in estabilishing the diagnosis, due to high accuracy of radiological image.


  41/42

  Tytuł oryginału: Diagnosis of vestibular schwannoma based on audiological tests, radiological investigations and vestibular evoked myogenic potentials.
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina, Olszycki Marek, Pietruszewska Wioletta, Góraj Bożena, Gryczyński Maciej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.17-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  42/42

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: