Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOJKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Czy istnieje kardiomiopatia przerostowa osób starszych? - opis przypadku.
Tytuł angielski: Does hypertrophic cardiomyopathy in the elderly really exist?
Autorzy: Janiszewski Maciej, Kuch Marek, Dłużniewski Mirosław, Młotek Marcin, Mojkowski Włodzimierz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.77-80, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM) jest chorobą rozponzawaną zwykle u osób w młodym wieku. Dość często pierwszym objawem choroby jest nagły zgon. Niejasne jest czy HOCM występuje również u osób w wieku starszym, a jeżeli tak, to czy jest to ta sama postać choroby, co u osób młodych. Prezentujemy przypadek 74-letniej pcjentki z nawracjącymi napadami migotania przedsionków (PAF) i echokardiograficznymi cechami HOCM. U opisywanej pacjentki napady migotania przedsionków powodowały gwałtowne narastanie niewydolności serca. W sytuacji gdy chora, ze względu na liczne obciążenia chorobowe nie została zakwalifikowana do inwazyjnego leczenia HOCM, podstawowym celem stało się utrzymanie rytmu zatokowego. Lekiem, który okazał się najskuteczniejszy w zapobieganiu nawrotom PAF był amiodaron. Jego skuteczność w prezentowanym przypadku potwierdza kilkuletnia obserwacja pacjentki, u której utrzymuje rytm zatokowy i nie stwierdza się objawów narastania niewydolności serca.

  Streszczenie angielskie: Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) is usually diagnosed in young individuals. Quite often the first and only manifestation of the disease is sudden death. it is not clear if HOCM occurs also in the elderly; and if so, whether it is the same form of disease as in young individuals. A case of 74-year-old woman with recurrent paroxysmal atrial fibrillations and echocardiographic features of HOCM is presented. Paroxysmal atrial fibrillation resulted in rapid worsening of heart failure symptoms. As the patient did not qualify for invasive treatment of HOCM (because of numerous other diseases), the primary treatment goal was to maintain sinus rhythm. Amiodarone proved to be the most effective in prevention of PAF recurrences. In this case its efficacy has been confirmed by a few year follow-up of the patient - sinus rhythm is maintained and no symptoms of heart failure worsening are observed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stała stymulacja w niewydolności serca - wątpliwości i nadzieje.
  Tytuł angielski: Cardiac pacing in heart failure - present questions and future prospects.
  Autorzy: Mojkowski Włodzimierz, Moszczeński Michał
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.33-36, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Pacing in end-stage heart failure in patients iwht long a-v delay and left bundle branch block is one of the new indications for permanent cardiac stimulation. First experiences in this field were obtained with the use of classical, right-sided sequential atrio-ventricular pacing with short a-v delay. Clinical trials with biventricular pacing, which allows ventricular resynchronization have been performed since 1994. These studies should explain the mechanism of its benefit and answer the question, which patients will respond to the treatment.

  stosując format: