Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MODRZEJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym.
Tytuł angielski: Language tests in electroglottography.
Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek, Carlson Eva, Modrzejewski Maciej, Stręk Paweł
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-331, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań EEG u 24 zdrowych osób, 16 kobiet i 8 mężczyzn. Osoby badane artykułowały samogłoski a, o, u, słowa Ala, Ola, Ula oraz krótkie zdanie "Dziś jest ładna pogoda", głosem o średnim natężeniu. Za pomocą laryngografu processor PC LX i oprogramowaniu Speech Studio w wersji 1.04 obliczono wartości nieregularności i Qx. Średni wiek kobiet i mężczyzn nie różnił się. Różnice średnich wartości Qx uzyskane dla poszczególnych testów językowych nie różniły się istotnie w teście ANOVA. Natomiast różnice średnich wartości nieregularności były statystycznie istotne. Po odrzuceniu wartości skrajnej, uzyskanej dla zdania testowego, nie potwierdzono różnic między testami samogłoskowymi i słownymi. Różnice średnich wartości nieregularności i Qx miedzy grupami mężczyzn i kobiet nie były istotne statystycznie, z wyjątkiem jednego testu. Wybór jednego z zastosowanych testów językowych nie ma wpływu na wynik Qx u osób zdrowych. Wybór testu zdaniowego ma wpływ na wartość nieregularności.

  Streszczenie angielskie: An Electroglottograph (Fourcin Laryngograph Processor) was used to determine, whether there was a significant difference in degree of Irregularity in vocal fold vibration (p.c. Irregularity) or Contact Quotient (Qx) in the vocal fold vibratory cycle (Lx) between different phonatory tasks and between men and women. The most recent software package, "Speech Studio", was used to analyse the data. The subjects were 24 healthy subjedts, 16 females and 8 males, aged from 22 to 71. The tasks consisted of sustained volwels: a, o, u, short words: Ala, Ola, Ula and a short phrase in Polish, spoken at comfortable pitch and volume. The average age of females and males did not differ significantly on t-testing. The results showed there were no statistically significant differences between mean values of Qx between phonatory tasks on ANOVA testing. However, the differences between mean values of p.c. Irregularity were significantly different between tasks. The p.c. Irregularity obtained for the phrase, was significantly different from the values obtained for the sustained volwes and single words. The values for the latter two did not differ significantly. The difference between male and female Qx and p.c. Irregularity values were not significant on t-testing except for p.c. Irregularity for the word "Ola", which was greater in men. Our findings show tht for calculation of Qx either sustained vowel phonation, single words or phrases may be used.P.c. Orregularity of vocal fold vibration is however task dependent.


  2/6

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w mikronaczyniowej rekonstrukcji płatem powięziowo-skórnym z przedramienia.
  Tytuł angielski: Our experiences in microvascular reconstruction with free forearm skin flap.
  Autorzy: Modrzejewski Maciej, Składzień Jacek, Stręk Paweł, Tomik Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.533-536, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wolny płat skórno-powięziowy z przedramienia został zastosowany u 14 chorych. Ubytek tkanek objemował gardło środkowe u 6 chorych, zachyłek gruszkowaty u 2, błonę śluzową policzka u 1, krtaniową część gardła u 4 chorych oraz rozległy ubytek części środkowej gardła, twarde i miękkie podniebienie u 1 chorego. Do chwili obecnej żyje 11 chorych, w tym 1 ze wznową choroby nowotworowej. Najważniejszym elementem wytworzenia płata mikronaczyniowego jest prawidłowość połączenia żylnego. Chorzy po operacji odtwórczym płatem mikronaczyniowym wykazują mniejszy odsetek powikłań (przetoki). Interesującą perspektywę stwarza połączenie techniki mikronaczyniowej (rekonstrukcja części gardła) z operacjami częściowymi krtani. Wolny płat mikronaczyniowy skórno-powięziowy z przedramienia jest skuteczny i przydtany do różnorodnych operacji odtwórczych w zakresie głowy i szyi.


  3/6

  Tytuł oryginału: Laparoskopowe rewizje zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
  Autorzy: Modrzejewski Andrzej, Hamera Tomasz, Halczak Mirosław, Śledź Marcin
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.157-160, bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy stanów nagłych w otolaryngologii.
  Tytuł angielski: Selected emergencies in otolarygology.
  Autorzy: Modrzejewski Maciej, Faustyniak-Modrzejewska Maria
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present some emergencies in diseases of the ear, nose and throat. The aim of this paper is to bring to the attention of general practitioners the importance of the subject, present correct ORL managment, and outline cases that should be immediately referred to an emergency ward.


  5/6

  Tytuł oryginału: Przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska pierwotnego.
  Tytuł angielski: Metastatic carcinoma of unknown origin in the neck.
  Autorzy: Dutsch-Wicherek Magdalena, Składzień Jacek, Modrzejewski Maciej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.41-45, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Patients with metastatic carcinoma of unknown primary site represent 5 to 10 p.c. of all cancer patients. In such case the symptoms or signs develop at a metastatic site and the diagnosis is made by biopsy of a metastatic lesion. We present a review of the pathology, diagnosis and management of metastatic tumors of unknown primary site. We also describe three patients treated in the Otolaryngological Clinicl of Jagiellonian University Hospital in Cracow.


  6/6

  Tytuł oryginału: Rola endoteliny w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych.
  Autorzy: Modrzejewski Wojciech, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-77 - IV-83, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: