Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MODRZEJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2000
Autorzy: Błaszczyk Jerzy, Pudełko Marek, Cisarż Karol, Dryl Jacek, Hudziec Piotr, Bechtold Magdalena, Chwieralska Elżbieta, Łoboda Helena, Modrzejewska Małgorzata, Polakowska Elżbieta, Wierzbicka Zofia
Źródło: - Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii ; Dolnośląski Rejestr Nowotworów 2002, 19 s. : il., tab., bibliogr. 16 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 661,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą.
  Tytuł angielski: Retinal nerve fiber layer analysis and evalution of eye blood flow in patients with glaucoma.
  Autorzy: Karczewicz Danuta, Modrzejewska Monika, Kuprjanowicz Leszek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.207-210, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this research was to evaluate the changes of blood flow velocity in ocular arteries (ophtalmic artery, central retinal artery and short postesrior ciliary arteries) and the amount of ocular nerve fibers in patients with primary open angle glaucoma (POAG) and normal tension glaucoma (NTG). Material and method: The research was done on 17 patients with diagnosed POAG and 13 patients with NTG. No ocular surgery was performed on any of these patients prior to our examinations. The blood flow measurements were made with ACUSON Color Doppler USG 128*P10 type with 7.5 Mz sector phased probe. Parameters of diastolic velocity (Vr), systolic flow velocity (Vs), Golsing pulsation index (PI) and pourcelate resistivity index (RI) were registered, together with the instant spectrography of examined artery. Quantiative retinal nerve fiber layer (RNFL) measurements were obtained by scanning laser polarimetry GDx (software version 1.0.14), RNFL was measured automatically in each of 256 x 256 pixels and results were compared to the age-, sex- and race- norms. Approcimately 150 wide field of view was used. Average thickness, Superior Maximum, Inferior Maximum, maximum modulation and GDx Number were analysed. All results were compared to age norms. Student's t test was sued for statistical analysis. Results: In patients with POAG a statistically significant decrease of VS in ophtalmic artery was detected in 27 p.c. of eyes, in central retinal artery in 51 p.c. of eyes and in short postserior ciliary arteries in 45 p.c. of eyes. In patients with NTG a statistically significant decrease of Vs was detected in ophtalmic artery...


  3/6

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity risk factors.
  Autorzy: Łoniewska B., Budny E., Modrzejewska M., Kordek A., Pawlus B., Rudnicki J., Czajka R.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.52-54, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju retinopatii na podstawie własnych obserwacji. Materiał i metoda. Przeanalizowano retrospektywnie historie przebiegu hospitalizacji 79 wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii PAM w Szczecinie w latach 1997-2001. Wyodrębniono 4 grupy w zależności od stopnia zaawansowania retinopatii: I (n - 21) - brak zmian na dnie oka, lub zmiany wynikające z niedojrzałości - Iř ROP, II (n - 31) - IIř ROP, III (n - 17) - IIIř ROP, III A (n - 10) - noworodki, u których wykonano zabieg krioterapii. Badano następujące zmienne: stopień dojrzałości noworodków, urodzeniowa masa ciała, przebyte choroby oraz zaburzenia adaptacji (zamartwica, zespół zaburzeń oddychania III/IV, dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD), drożny przewód tętniczy Botalla (PDA), krwawienia dokomorowe, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mechaniczna wentylacja, suplementacja tlenu, transfuzje krwi, długość hospitalizacji oraz liczba konsultacji okulistycznych wykonanych u każdego noworodka. Wyniki. Wykazano statystycznie większe ryzyko rozwoju ciężkich postaci retinopatii u najmniejszych i najbardziej niedojrzałych noworodków, urodzonych w zamartwicy, u których wystąpiła konieczność stosowania mechanicznej wentylacji. Udowodniono, że posocznica oraz częste transfuzje uzupełniające krwi są czynnikami ryzyka wystąpienia ROP. Wnioski. U noworodków z małą urodzeniową masą ciałą ( 1500 g) powikłania ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to estimate the risk factors of retinopathy of prematurity. Materials and methods: The retrospective analysis was performed in 79 newborn infants born prematurely with birth weight below 1500 g. The newborn infants were divided into 4 groups according to the stage of retinopathy: group I (n - 21) - no pathological changes in fundus of the eyes, or changes depending on immaturity (IřROP), II _ (n = 31) - IIřROP, III group (n-17) - IIIřROP, IIIA (n = 10) newborn infants after kryotehrapy. We analyzed stage of maturity, birth weight, illness in adaptation process and newborn period such as severe respiratory distress syndrome III/IV stage, bronchopulmonary dysplasia, persistent ductus arteriosus, intraventricular haemorrhagie, sepsis, meningitis and such factors as: necessity of mechanical ventilation, oxygen supply, blood transfusion. We discussed also duriaton of hospitalization and number of ophthalmological consultation in each newborn infant. Results: We have shown that the risk of developing severe retinopathy is significantly higher in the smallest and the most immoture neonates, born in asphyxia, who needed mechanical ventilation we found out that sepsis and blood transfusion are risk factors of retinopathy. Conclusions: In neonates with low birth weight complications in neonatal period like: asphyxia, mechanical ventilation due to respiratory distress, sepsis and blood transfusion are risk factors of severe retinopathy ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w prezentacji B w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Value of B - scan ultrasonography in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Formicka Marzena, Puchalska-Niedbał Lidia, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.89-93, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było porównanie obrazu ultrasonograficznego z obrazem klinicznym w różnych stadiach zaawansowania retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał: Materiał stanowiło 109 oczu u 55 wcześniaków z rozpoznaną retinopatią. Zaawansowanie zmian chorobowych w badanych oczach przedstawiało się następująco: z I stopniem ROP - 49 oczu, z II stopniem ROP - 18 oczu, z III stopniem ROP - 12 oczu, z IV stopniem ROP - 6 oczu i ze stoniem V ROP - 24 oczu. Wyniki: W I stopniu ROP w 87,7 proc. badanych oczu nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie ultrasonograficznym (usg), a w 12,2 proc. obserwowano pojedyczne męty w ciele szklistym. W II stadium ROP w badaniu usg w 33,3 proc. oczu stwierdzono męty w ciele szklistym, w 33,3 proc. nieznacznego stopnia pogrubienie siatkówki, w 11,1 proc. pojedyczne proliferacje szklistkowe, w 5,5 proc. zmiany hyperechogeniczne przedsiatkówkowe odpowiadające klinicznie przedsiatkówkowym zmianom krwotocznym. W 27,7 proc. nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie usg mimo klinicznie rozpoznanego stopnia II. W III stopniu ROP w 41,6 proc. oczu stwierdzono obwodowe pogrubienie siatkówki, a w 58,3 proc. włókniste proliferacje szklistkowo-siatkó kowe. W IV stopniu ROP w 66,6 proc. stwierdzono niecałkowite płaskie odwartwienie siatkówki, oraz włókniste zmiany proliferacyjne w szklistce. W V stopniu ROP w 33,3 proc. stwierdzono odwarstwioną siatkówkę w kształcie lejka otwartego,w 16,6 proc. lejka częściowo zamkniętego i w 50 proc. całkowicie zamkniętego. Wnioski: W badaniu ultrasonograficznym wykonywanym w projekcji B wykazano zbieżność pomiędzy uzyskiwanym obrazem a stwierdzanymi zmianami chorobowmi w siatkówce w przebiegu retinopatii wcześniaczej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To compare ultrasonographic and clinical features in different stages of ROP. Subjects: 109 eyes of 55 prematrue babies with diagnosed ROP were examined. The following groups represented advancement of ROP: I stage 49 eyes, II stage 18 eyes, II stage 12 eyes, IV stage 6 eyes and V stage 24 eyes. Results: In I stage group in 12,2 p.c. eyes vitreal opacites and in 87,7 p.c. no changes were found in ultrasonography. In II stage group in 33,3 p.c. eyes vitreal eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. isolated vitreo retinal proliferations, in 5,5 p.c rperetinal membrane and in 27,7 p.c. no ultrasonographic changes were detected. In III stage group in 41,6 p.c. thickening of retina and in 58,3 p.c. eyes fibrovascular proliferations were found. In IV stage group in 66,6 p.c. flat retinal detachment with significant thickening in form of ridge and additional vitreal proliferative changes were detected in ultrasonography. In V stage ROP group in 33,3 p.c. retinal detachment in form of open funnel, in 16,6 p.c. in form of partialy closed funnel and in 50 p.c. in form of totaly closed funnel were found in B-scan echography. Conclusion: It was shown that in ROP there is highe concordance of ultrasonographic and clnical picture.


  5/6

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity in the own material.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia, Modrzejewska Monika, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków (ROP) jest to retinopatia proliferacyjna, która dotyczy przedwcześnie urdzonych noworodków poddawanych leczeiu wysokim stężeniem tlenu winkubatorach. Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania ROP oraz wyników leczenia w grupie wcześniaków objętych opieką w Poradni Przyklinicznej Wcześniaków w Szczecinie. Materiał i metodyka: materiał obejmował 272 wcześniaków (544 oczu) urodzonych w latach 1993-1998 skierowanych do poradni z innych ośrodków, część już z rozwiniętymi objawami ROP. Do pierwszego badania najczęściej zgłaszano dzieci w 8 tyg. ż. (34,2 proc.), natomiast w wymaganym 4 tyg. ż. zgłosiło się tylko 16 proc. wcześniaków. Przy pierwszym badaniu objawy ROP stwierdzono w 300 oczach w różnym stadium choroby. Krioterapię zastosowano w 81 oczach w stadium 3 ROP. Wyniki: Najwyższy odsetek występowania ROP stwierdzono w grupie o masie urodzeniowej 480-999 g (70 proc.). Analogicznie największy odsetek oczu z obajawami ROP występował u dzieci urodzonych między 24 a 30 tyg. ż. Po zastosowanym leczeniu uzyskaliśmy regresję w 81,48 proc. oczu leczonych. Wniosek: Nasze wyniki potwierdzają konieczność wczesnego (w 4 tyg. ż.) badania okulstycznego dzieci przedwcześnie urodzonych oraz potwierdzają skuteczność krioterapii w leczeniu ROP.

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity (ROP) is proliferative retinopathy, which affects preterm infants exposed to high ambient oxygen concentrations. Purpose: The aim of our study was to assess the frequency of retinopathy of prematurity in the observed group of preterm infants in outpatient clinic in Szczecin. Material: We examined 544 eyes in 272 premature infants born in 1993-1998. The first examination was usually performed in the 8th week of life (32,2 p.c.), whereas the examination in the 4th week of life was performed ony in 16 p.c. of children. Results: The highest percentage of ROP was observed in teh group with birth weight 480-999 g (70 p.c.) and analogically in the group of children born between 24th and 30th HBD. We obtained good structural results in 81,48 p.c. of eyes after cryotherapy. Conclusion: Our results confirm the need for early ophthalmological examination in premature infants as well as application of cryotehrapy in threshold ROP.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji narządu wzroku u dzieci z retinopatią wcześniaczą w materiale własnym - wyniki odległe.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual system in retinopathy of prematurity in the own study group.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Słowik Monika, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.44-47, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena wpływu wcześniactwa na późne zmiany w narządzie wzroku u dzieci. Materiał i metoda: W I Klinice Okulistyki w Szczecinie przebadano stan narządu wzroku u 57 dzieci (114 oczu) leczonych w Poradni Okulistycznej dla wcześniaków w okresie od 1988 do 2002 roku. Wśród przebadanych dzieci wyodrębniono 3 grupy w zależności od wieku ciążowego (Hbd) i urodzeniowej masy ciała. Pierwszą grupę stanowiło 15 dzieci (30 oczu) urodzonych między 25 a 29 Hbd z masą urodzeniową 700-1300 g (średnia waga 940,5 g). Drugą grupę stanowiło 29 dzieci (58 oczu) urodzonych pomiędzy 30 a 34 Hbd z ciężarem ciała 800 - 2100 g (średnia waga 1593,4 g). Trzecią grupę stanowiło 13 dzieci (26 oczu) urodzonych między 35 a 38 Hbd z wagą 1200 do 2900 g (średnia waga 2135,8 g). Wyniki: We wszystkich grupach dzieci obserwowano zmiany w narządzie wzroku w postaci pojawienia się zeza, krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, oraz zmian na dnie oka. Wnioski: Późne powikłania narządu wzroku w grupie przebadanych wcześniaków wskazują na potrzebę objęcia ich szczególną opieką okulistyczną.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To estimate the influence of prematurity on late changes in visual system in children. Material: 57 patietns (114 eyes) with retinopathy of prematurity were investigsted in the Ist Department of Ophthalmology in Szczecin in the period of time between 1988-2002. Three groups of children were selected according to the gestational age and birth weight. The first group comprised of 15 children (30 eyes) born between 25 and 29 week of gestation with the birth weight from 700 to 1300 g (medium 940,5 ). The second group comprised of 29 children (58 eyeys) born between 30 and 34 week of gestation with the birth weight from 800 to 2100 g (medium 1593,4 g). The third group comprised of 13 children (26 eyes) born between 35 and 38 week of gestation with the birth weight from 1200 to 2900 g (medium 2135,8 g). Results: In all groups of children the following abnormalites were observed: strabismus, myopy, astimgatism, anisometropy, and changes of the eye fundus. Conclusions: The obtained data (late complications in the visual system) indicated that there is an insufficient ophthalmological care of chldren in postnatal life and especially of those who were born prematurely.

  stosując format: