Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOŚCICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Thoracoventropagus (zroślaki piersiowo-brzuszne). Opis przypadku.
Tytuł angielski: Thoracoventropagus: case presentation.
Autorzy: Mościcka Agata, Uchman Jolanta, Mościcki Adam, Gadzinowski Janusz, Chmielnicka-Kopaczyk Maria
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.460-465, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Częstość występowania zroślaków wynosi 1:50000 do 1:100000 żywych urodzeń. Istnieje wiele teorii tłumaczących genezę nie rozdzielenia bliźniąt. Według jednej z nich zroślaki są wynikiem podziału zygoty po 13 dniu po koncepcji. Autorzy przedstawiają przypadek zroślaków piersiowo-brzusznych: postępowanie prenatalne i neonatologiczne w aspekcie współistniejących nieprawidłowości. Omówiono także genezę wady oraz najczęściej występujące typy zroślaków.

  Streszczenie angielskie: Conjoined twinning is a rare event ocurring once in every 50,000 to 100,000 live births as a result of incomplete fission of the embryonic disc before the 3rd week of pregnancy. Conjoined twins are classified according to the area of union, the most common site being the chest and the upper abdomen. We report the case of thoracoventropagus diagnosed prenatally and on the postnatal course. Other types of conjointed twins with regard to coexisting anomalies, management and prognosis are discussed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Noworodek matki z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: Maternal thyroid disease: fetal and neonatal complications.
  Autorzy: Mościcka Agata, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.25-30, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W czasie ciąży dochodzi do wielu zmian, które mogą wywołać lub nasilić istniejącą chorobę tarczycy. Matczyne choroby tarczycy takie jak niedoczynność z niedoboru jodu lub na podłożu autoimmunologicznym, choroba Gravesa, mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowej u płodu i noworodka, rozwoju wola, nadczynności lub niedoczynności. Część z tych zaburzeń manifestuje się klinicznie, inne można wykryć za pomocą badań przesiwowych lub dokładnych badań hormonalnych. Zarówno nadczynność jak i niedoczynność tarczycy u matki stanowi zagrożenie dla płodu nie tylko w aspekcie ciąży, ale również długofalowych powikłań ze strony układu nerwowego. Dlatego każda kobieta planująca ciążę, lub aktualnie ciężarna, u której stwierdza się objawy choroby tarczycy lub zwiększone ryzyko ich wystąpienia, powinna być objęta troskliwą opieką perinatologa, a w razie konieczności również endokrynologa-tyreologa.

  Streszczenie angielskie: In normal pregnant women, the thyroid gland maintains euthyroidism with only minor fluctuations in serum T4 and TSH. However in women with limited thyroid reserve due to autoimmune disease or iodine deficiency, hypothyroidism can develop both in the mother and the fetus. Even mild maternal hypothyroidism can affect fetal brain dvelopment. In many situations, only screening programm van identify infants with transient congenital hypothyroidism, hyperthyrotropinemia and other forms of thyroid deficiency. Hyperthyroidism in pregnancy has been shown to affect neonatal outcomes such as spontaneous abortion, intrauterine growth retardation, stillbirth, preterm labour, congenital malformation, hyperthyroidism and hypothyroidism. Congenital hyperthyroidism is a very rare disease, but in most cases the manifestation occurs soon after birth and promp diagnosis is necessary because the mortality rate is as high as 16 p.c.


  3/6

  Tytuł oryginału: Differentiation of cellular reaction to alloantigens and bacterial infection in human skin graft - immunosuppressive drugs or antibiotics.
  Autorzy: Mościcka-Wesołowska M., Olszewski W. L., Zolich D., Stelmach E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The human hand transplantations prompted revival of interest in evaluation of the rejection process of the grafted skin and its control with the antirejection drugs [1-3]. In case of first hand transplantation a combined immunsuppressive regimen was applied with currently available drugs resulting in acceptance of the entire composite graft. No major untoward systemic effects of antirejection therapy were observed. The most important clinical conclusion was the allogenic skincan be accepted and function as in a normal extremity, altough the attack of host cells on the graft can not be totally eliminated. Chronic perivascular and subepidermal infiltrates with recipient cells could be seen [4]. Another problem connected with skin transplantion is graft infection. Skin is inhabited by a specific spectrum of bacteria [5]. Allografted skin is more sensitive to bacterial penetration that normal skin due to local damage by the host-versus-graft cellular reaction and comprised immune reactivity to bacterial antigens by the immunosuppressive therapy. The histological pictures of rejecting skin represent a mixture of cellular reaction against the graft and penetrating microbes. Alloreaction requires modification of immunosuppressive regimen and infection is an indication for prolonged antibiotic therapy against skin bacteria flora. The question arises how to discriminate the alloreactive and bacterial changes in the skin graft. We studied the histological pictures of rejecting and infected human skin after transplantation to scid mice.


  4/6

  Tytuł oryginału: Jak sobie radzić z agresją w miejscu pracy?
  Autorzy: Mościcka Dorota, Merecz Dorota; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. IMP 2002, 58 s. : il., bibliogr. 24 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,657

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia


  5/6

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku traw i roślin złożonych w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Puc Małgorzata, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Lipiec Agnieszka, Chłopek Kazimiera, Lipiec Ewa, Mościcka Grażyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.24-25, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wieloośrodkowych badań stężenia pyłku traw i roślin złożonych w atmosferze wybranych miast Polski, przeprowadzonych w 2001 roku. Analizie poddano wpływ anomalii pogodowych na przebieg pylenia roślin wiatropylnych. W 2001 roku obserwowano znacznie dłuższy niż w latach poprzednich sezon pylenia traw. Rozpoczął się on w pierwszej dekadzie maja, a zakończył dopiero w sierpniu. Sezon pylenia bylicy był zbliżony do obserowanego w latach poprzednich, jednak z wyraźną tendencją do niższych stężeń w obrębie dużych aglomeracji miejskich.


  6/6

  Tytuł oryginału: The validity of general health questionnaires, GHQ-12 and GHQ-28, in mental health studies of working people.
  Autorzy: Makowska Zofia, Merecz Dorota, Mościcka Agnieszka, Kolasa Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.353-362, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to determine such cut-off points in the scores of General Helath Questionnaires (GHQ-12 and GHQ-28) that allow for optimal identification of people with mental health disorders in the Polish working population attending primary health care settings. The groups under the study covered 419 and 392 patients for GHQ-12, and GHQ-28, respectively. In the GHQ-12 group, 90 and in the GHQ-28 gropu, 80 subjects filled in the questionnaires and agreed to participate in the second stage of the study - a psychiatric interview. The criterion validity of the GHQs was a mental health diagnosis, based on the Munich version of Composite International Diagnostic Interview. The complete computerized version of interview, covering all daignostic sections, has been adopted. In the mental health diagnosis only disorders, whitch currently troubled patients were taken into consideration and disorders which created problems in the distant past were excluded. In the group covered by GHQ-12 examination, 55.6 p.c. of persons had at least one type of mental disorder diagnosed, based on the criteria of both Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) and the International Classification of Diseases (ICD-10). In the GHQ-28 group, the percentage of persons with mental disorders was 47.5 p.c. After excluding patients with nicotine dependence disorder only, the frequency of mental health problems decreased to 45.5 p.c. After excluding patients with nicotine dependence disorder only, the frequency of mental health problems decreased to 45.5 p.c. and 33.8 p.c., respectively...

  stosując format: